Vierouka islamu

Vierouka islamu

Táto sekcia obsahuje základnú vierouku islamu podľa Koránu.


Päť pilierov islamu

Piliere islamu: vyznanie viery, modlitba, zakát, púť do Mekky a pôst počas ramadánu?