Miernosť, hnev a odpustenie

Miernosť, hnev a odpustenie

Jediný Boh ustanovil spoločenstvo muslimov stredným umierneným spoločenstvom. Čo to znamená? Ako ľudia oddaní do vôle Alláha, sa máme snažiť byť rozvážnymi a umiernenými. Nemáme dovoliť hnevu, aby zvíťazil nad našim rozumom. Nemáme nechať emócie zatemniť náš úsudok. Nemáme nechať nespravodlivosť bez trestu, ale ani naopak nemáme sa hrať na prísnych sudcov. Nemáme sa prikláňať ani veľmi napravo, ani veľmi naľavo. Nemá nás ovládať aktuálna “móda a politika”. Máme sa snažiť byť rozumnými, rozvážnymi, empatickými a spravodlivými.

Učinili sme vás stredným umierneným spoločenstvom, aby ste svedčili o ľuďoch a aby posol svedčil o vás. (Korán, 2:143)

Každý z nás sa denne stretne so situáciou, ktorá ho dokáže rozhnevať. Niekedy dokonca v návale emócii vybuchneme a pohádame sa s ľuďmi, na ktorých nám dokonca i záleží, avšak nevieme správne vyjadriť svoje potreby, a častokrát práve to nás zaháňa do obrany a protiútoku. Každý deň by sme sa preto mali usilovať o to, aby sme dokázali správne popísať svoje potreby, o to, aby tieto potreby neboli egoistické a rovnako o to, aby sme sa dokázali ospravedlniť, ak niečo urobíme/povieme nesprávne, a aby sme dokázali odpustiť, ak niekto iný pochybil a ublížil nám. Všetci sme len ľudia. Všetci sa mýlime a učíme na vlastných chybách. Vždy by sme na to mali brať ohľad a snažiť sa každý deň začať odznovu.

Miernosť, hnev a odpustenie, Korán

Ak je to možné, máme zanechať svoj hnev a vzájomne si odpúšťať:

Pre tých, ktorí sa vyhýbajú tým najväčším hriechom a nemravnostiam a keď by ich niečo rozhnevalo, tak odpúšťajú.. (Korán, 42:37)

Ponáhľajte sa k získaniu odpustenia od vášho Pána a k získaniu záhrady rajskej.. Pripravená je pre tých, ktorí sa vyvarujú, ktorí míňajú v blahobyte i v biede a potláčajú svoj hnev a prepačujú ľuďom.. (Korán, 3:133-134)

Veľmi silnou a náročnou je výzva, ktorú adresuje Boh muslimom vo vzťahu k nemuslimom. Niekedy sa stáva, že niektorí veriaci sú nahnevaní na ľudí, ktorí neveria v Jediného Boha. Boh nám ale hovorí:

Povedz tým, ktorí uverili, aby odpustili tým, ktorí nedúfajú v dni Božie. (Korán, 45:14)

My ako muslimovia sa máme teda správať umiernene nie len k veriacim, ale aj k neveriacim. Nie len k priateľom, ale aj k nepriateľom. Vo všetkom čo činíme sa máme snažiť niesť pred sebou svojimi činmi vlajku umiernenosti, porozumenia, rozvahy, mieru, odpustenia a spravodlivosti.