Pravdovravnosť vs. klamstvo

Pravdovravnosť vs. klamstvo

Pravdovravnosť vs. klamstvo #

Pravdovravnosť je v islame považovaná za jednu z vysoko cenených cností.
Klamstvo je považované za neresť - nespravodlivé konanie.

Klamstvá vymýšľajú len tí, ktorí neveria v znamenia Božie. A to sú tí klamári. (Korán, 16:105)

Byť pravdovravným nespočíva len v tom, čo hovoríme, ale aj v tom, ako sa správame. Naše myšlienky by mali korešpondovať s tým, čo hovoríme. Nie je správne myslieť si alebo hovoriť jedno a konať druhé. Toto konanie sa nazýva pokrytectvom a je v isláme prísne odsudzované.

Boh náležite odmení pravdovravných za ich pravdovravnosť a podrobí trápeniu pokrytcov, ak by chcel alebo od nich pokánie príjme, ak by chcel. Veď Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 33:24)

Pokrytci budú v spodnej úrovni ohňa. Pre nich už nenájdeš nikoho, kto by im pomohol a podporil ich (Korán, 4:145)

Taktiež Boh v Koráne odsudzuje hovorenie poloprávd. Ľudia si častokrát hovoria: veď som povedal časť pravdy (a časť zaklamal, zatajil), prečo to má byť nesprávne? Polopravdy škodia ľudstvu niekedy oveľa viac, než samotná lož - pretože tú je možné skôr odhaliť. Predstavte si zlodeja, ktorý príde k vášmu domu a povie vám: ponáhľaj sa človeče na nákup do obchodu, veď tam majú úžasné akcie na nové riady. Vy vybehnete, nakúpite v akcii a celý spokojný sa vrátite - do vykradnutého domu. Zlodej vám povedal polopravdu: za účelom vylákať vás z domácnosti.

A nemiešajte pravdu s nepravdou a nezamlčujte pravdu a pritom viete. (Korán, 2:42)

Ak ľudia nehovoria pravdu, klamú, zahmlievajú, konajú ako pokrytci, ostatní voči nim strácajú dôveru a rovnako strácajú svoju hodnotu v očiach Božích. Veď ako hodnotné sú slová muža, či ženy, ktoré sa menia s obratom vetra, podľa toho ku komu sú prednášané? Ako cenené môže byť bľabotanie klamlivých nezmyslov (osočovanie) o iných ľuďoch?

Za to, že vytrváme v pravdovravnosti, úprimnosti, nám Boh garantuje odmenu:

Toto je deň, v ktorom pravdovravným pomôže ich pravdovravnosť. Budú mať záhrady, pod ktorými tečú rieky, v ktorých budú na veky vekov. Boh je s nimi spokojný a oni sú spokojní s Ním. To je veru výhra obrovská. (Korán, 5:119)

Pravdovravnosť voči Bohu #

Človek, ktorý koná dobré skutky s cieľom zapáčiť sa ostatným, koná voči Bohu pokrytecky. Ak si človek osvojuje poznanie a konanie dobra pre to, aby potešil Boha - vtedy vyhral. Ak to robí kvôli vlastnému úspechu v spoločnosti - jeho skutky sú nepravdivé.

…bolo by pre nich lepšie, ak by boli voči Bohu úprimní. (Korán, 47:21)

Najväčšie klamstvo zo všetkých #

Za najväčšie klamstvo v isláme je považované klamstvo o Bohu, domýšľanie si Jeho vlastností, Jeho činov; prekrúcanie toho, čo nám o sebe zjavil.

Kto väčšiu krivdu môže páchať než ten, kto klamal o Bohu a za lož označil pravdu, keď k nemu prišla? A či nie v pekle je obydlie tých, ktorí odmietali veriť? (Korán, 39:32)

Je klamstvo povolené? #

V islame podľa Koránu neexistuje dôvod, kedy by bola lož považovaná za dobrý skutok. Ako neutrálny skutok je považovanou iba v prípade nevyhnutnosti (priameho ohrozenia na živote).

V islame podľa hádisov sunny, v ktorom sa ku Koránu pridávajú ľuďmi tradované názory hádisov, častokrát v protiklade k tomu, čo nás učí Boh v Koráne, je povolené klamať nepriateľovi, alebo manželovi/manželke (ako lichôtka). Nič z toho však Boh v Koráne nepovoľuje.

Pravdovravnosť ako základ všetkých cností #

Pravdovravnosť je základnou cnosťou spoločnosti, od ktorej sa odvíjajú všetky ostatné. Treba k nej teda pristupovať zodpovedne a snažiť sa o to, aby skutočne naše slová a skutky boli odrazom našich úmyslov. Len s pravdovravnosťou a čestnosťou môžeme vybudovať fungujúce spoločenstvo. Pravda vždy nakoniec zvíťazí.