Islam a iné vierovyznania

Mesiáš Ježiš v islame

Ježiš v islame # Islamský pohľad na Ježiša sa nachádza medzi dvoma extrémami. Židia odmietli Jeziša ako Božieho proroka a Mesiáša a nazvali ho podvodníkom a klamárom. Na druhej strane kresťania ho považujú za Boha alebo Božieho syna (podľa denominácie) a modlia sa k nemu rovnako ako muslimovia k Jedinému Bohu. ...

Mária, matka Ježišova, v islame

Mária, matka Ježišova, v islame # Mária, matka Ježišova patrí medzi najvýznamnejšie ženy islamu. Boh si ju vybral spoledzi žien ľudstva, aby zázračne počala proroka Ježiša a aby svojim príkladným životom plným vytrvalej odvážnej viery, cností a dobrých skutkov svedčila so svojim synom o Jedinom Bohu. ...

Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy

Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy # Mnoho nemuslimov si myslí, že ak muslim vysloví slovo “kafír” (kafeer), znamená to, že hovorí o všetkých neveriacich, inovercoch a dokonca i o všetkých kresťanoch a Židoch. V skutočnosti je to ale úplne inak. ...

Porovnanie: kresťanský a islamský pohľad na Boha

Rozdiel medzi kresťanským a islamským pohľadom na Boha # Pohľad na Jediného Boha (Allah) sa v kresťanstve a islame odlišuje v mnohých aspektoch. Najdôležitejšie rozdiely sú: Jediný Boh (Allah) sa nedá zjesť # V kresťanstve existuje možnosť “zjesť Boha”. ...

Prečo muslimovia neslávia Vianoce

V tomto článku si rozoberieme dôvody, prečo muslimovia neslávia Vianoce. Vianoce nepatria medzi muslimské sviatky # Muslimovia oficiálne oslavujú iba 2 náboženské islamské sviatky, a to: Eid al Fitr = sviatok prerušenia pôstu, počas ktorého sa slávi ukončenie pôstneho mesiaca Ramadánu. ...

Prístup islamu ku kresťanom a Židom

Prístup islamu k Ľuďom knihy # Islam je náboženstvom mieru. Náboženstvom, v ktorom niet donútenia. Ak sa niekto pevne drží islamu a slov Koránu, nikdy nebude nikoho nútiť ku konverzii. Konverzia k islamu musí vychádzať z hĺbky duše a musí byť skutočne o presvedčení človeka žiť islam v autentickej podobe. ...

Usmernenie islamu pre kresťanov

Výzva islamu pre kresťanov # Islam nie je náboženstvo určené iba Arabom. Islam je univerzálne náboženstvo, ktoré Jeden Jediný Boh dal tým, ktorí chcú ísť po správnej ceste. Islam je určený každému. Celému ľudstvu. Ktokoľvek by chcel iné náboženstvo než islam, nebude od neho prijaté a bude v živote poslednom patriť medzi tých, ktorí prehrali. ...