Občianské právo

Chov psov v islame

A myslel by si si o nich, že sú hore, ale oni spia. A obraciame ich na pravú stranu a na stranu ľavú a ich pes má rozprestreté tlapy svoje na prahu.. (Korán, 18:18) Sú psy nečisté, zakázané zvieratá? ...

Halal chov a porážka zvierat

Halal mäso # Zakázané potraviny a mäso sú podrobne opísané v 2:173, 5:3, 6:145 a 16:115. Z týchto veršov máme jasný prehľad o tom, čo je halal (zákonné) a čo je haram (zakázané): On vám zakázal zdochliny, krv, bravčové mäso a to, nad čím bolo vyslovené meno iné než Božie. ...

Oblečenie a výzor mužov v islame

Oblečenie a výzor mužov v islame # Muži, rovnako tak aj ženy, majú v islame dodržiavať určité pravidlá vychádzajúce z ich viery. Nižšie si podrobnejšie rozoberieme pravidlá týkajúce sa odevu a výzoru muslimov. Prečo muslimovia dbajú na slušný odev? # dôraz na slušnosť a cudnosť po vzore prorokov (Muhammada, Ježiša, Mojžiša, Abraháma. ...

Oblečenie a výzor žien v islame

Oblečenie a výzor žien v islame # Ženy, rovnako tak aj muži, majú v islame dodržiavať určité pravidlá vychádzajúce z ich viery (slušnosť, cudnosť a skromnosť v odevoch a iné). Nižšie v článku si podrobnejšie rozoberieme pravidlá týkajúce sa odevu a výzoru muslimiek. ...

Obriezka v islame

V islame je častokrát obriezka považovaná za nutnú. Tento názor však nevychádza zo zákonov Koránu. Tradícia obriezky pochádza z judaistických prameňov Tóry, Starého Zákona a sunny (tradované výroky z doby Proroka), no v Koráne sa nenachádza. Jediný Boh Koránom tento úkon neprikazuje, ako ani nezakazuje. ...

Profesie a islam

Veriaci muslim by sa mal snažiť vyhnúť práci s činnosťami, ktoré sú v islame zakázané: práca s bravčovým (v obchodoch, reštauráciách..) práca s alkoholom (v baroch, predajniach..) práca s drogami, cigaretami.. práca s prostitúciou, alebo práca podporujúca nahotu práca s úžerou (s pôžičkami) Na rozmedzí je tiež práca s poistkami (ak sa jedná o poistenia nepovinného charakteru)

Rasizmus a nacizmus

Boh pripomína ľuďom dobrej vôle, žijúcim na celom svete, v akej úžasnej rôznorodosti utváral náš svet a s ním i nás ako ľudské bytosti: - v rôznych farbách, jazykoch, národnostiach: „Nevidel si, že Boh zoslal dole z neba vodu, ktorou sme dali vyjsť von plodom rôznych farieb! ...

Sporenie peňazí a islam

Islam ako náboženstvo nezakazuje sporenie peňazí. Čo zakazuje, je neplatenie zakátu z tohto majetku. Zakát z usporeného # V prípade, že človek sporí peniaze pre svoju budúcnosť, mal by myslieť na to, že z týchto peňazí je potrebné platiť zakát. ...

Zákaz konzumácie alkoholu a drog

Zakázané nápoje a opojné látky v islame # Omamné opojné nápoje (alkohol) # Zákaz konzumácie alkoholu nebol rázny. Prebiehal postupne. Trvalo to približne 25 rokov, dokiaľ bol alkohol definitívne zakázaný (Boh na to ľudí postupne pripravoval): Najprv Prorok Muhammad obdržal od jediného Boha verš Koránu, ktorý hovorí o zákaze konzumácie alkoholu počas a pred modlitbou. ...

Zákaz konzumácie bravčového mäsa

Boh nám v Koráne zakazuje konzumáciu potravín, ktorá pre nás môže byť škodlivá (či už fyzicky alebo morálne). Medzi zakázané potraviny v islame patrí: - a.) bravčové mäso a výrobky z neho # patria tu aj výrobky z bravčového mäsa ako: bravčová želatína, bravčový tuk/masť. ...