Občianské právo

Chov psov v islame

Korán a psy # Korán, ako zdroj náboženských vedomostí muslima, nezakazuje ani nijak neupravuje chov psov v islame. Rovnako tak nedefinuje psy ako nečisté a ani ich sliny nenazýva nečistými. Vo verši 5:4 povoľuje lov pomocou loveckých psov: Pýtajú sa ťa, čo je im dovolené. ...

Halal chov a porážka zvierat

Halal mäso # Zakázané potraviny a mäso sú podrobne opísané v 2:173, 5:3, 6:145 a 16:115. Z týchto veršov máme jasný prehľad o tom, čo je halal (zákonné) a čo je haram (zakázané): On vám zakázal zdochliny, krv, bravčové mäso a to, nad čím bolo vyslovené meno iné než Božie. ...

Inovácie, technika a technológie v islame

1. Inovácia, technika a technológia - definícia # Pre komplexné pochopenie nižšie diskutovanej témy je potrebná, z terminologického hľadiska, definícia používaných základných pojmov. Technika - prostriedok na využitie a ovládanie prírody v prospech človeka (napríklad domáci spotrebič - chladnička) Technológia - ľudská činnosť, postup, ako čo najlepšie využiť dostupné zdroje na rozvoj (napr. ...

Oblečenie a výzor mužov v islame

Oblečenie a výzor mužov v islame # Muslimovia, rovnako tak aj mulismky, majú v islame dodržiavať určité pravidlá vychádzajúce z ich viery. Nižšie si podrobnejšie rozoberieme pravidlá týkajúce sa odevu a výzoru muslimov. Prečo muslimovia dbajú na slušný odev? # dôraz na slušnosť a cudnosť po vzore prorokov (Muhammada, Ježiša, Mojžiša, Abraháma. ...

Oblečenie muslimiek: hidžáb, chimár, nikáb

Muslimky, rovnako tak ako aj muslimovia, majú v islame dodržiavať určité pravidlá vychádzajúce z ich viery (slušnosť, cudnosť a skromnosť). Nižšie v článku si podrobnejšie rozoberieme pravidlá týkajúce sa odevu a výzoru muslimiek. Čo je to hidžáb, chimár, jilbab, nikáb, burka? ...

Obriezka v islame

V islame je častokrát obriezka považovaná za nutnú. Tento názor však nevychádza zo zákonov Koránu. Tradícia obriezky pochádza z judaistických prameňov Tóry, Starého Zákona a sunny (tradované výroky z doby Proroka), no v Koráne sa nenachádza. Jediný Boh Koránom tento úkon neprikazuje, ale rovnako ani ani nezakazuje. ...

Profesie a islam

Veriaci muslim by sa mal snažiť vyhnúť práci s činnosťami, ktoré sú v islame zakázané: práca s bravčovým (v obchodoch, reštauráciách..) práca s alkoholom (v baroch, predajniach..) práca s drogami, cigaretami práca s hazardom, v kasínach, stávkových kanceláriách práca s prostitúciou, alebo práca podporujúca nahotu práca s úžerou (s pôžičkami) Na rozmedzí je tiež práca s poistkami (ak sa jedná o poistenia nepovinného charakteru)

Rasizmus a nacizmus

Korán a odmietnutie rasizmu # Boh pripomína ľuďom dobrej vôle, žijúcim na celom svete, v akej úžasnej rôznorodosti utváral náš svet a s ním i nás ako ľudské bytosti: - v rôznych farbách, jazykoch, národnostiach: „Nevidel si, že Boh zoslal dole z neba vodu, ktorou sme dali vyjsť von plodom rôznych farieb! ...

Skrášľovanie sa a kozmetika v islame

Mnoho mužov i žien - muslimov si kladie otázky typu: Nie je v islame zakázané používať parfémy, make up alebo absolvovať skrášľovacie chirurgické zákroky? Skúsme si preto v rámci tohto článku tieto otázky viac rozobrať a pokúsiť sa na ne nájsť prijateľné odpovede. ...

Sporenie peňazí, investovanie a islam

Islam ako náboženstvo nezakazuje sporenie peňazí. Čo zakazuje, je sporenie vo forme úrokov z pôžičky a nezaplatenie zakátu z nasporeného majetku. Ekonomika sporenia # Čo sa týka sporenia, nie je z ekonomického hľadiska vhodné, okrem sporenia do rezervy (pre prípad výpadku prijímu, na cca 3 mesiace) sporiť majetok v bankovkách, papierových peniazoch alebo mincách. ...

Zákaz konzumácie alkoholu a drog

Zakázané nápoje a opojné látky v islame # Omamné opojné nápoje (alkohol) # Zákaz konzumácie alkoholu nebol rázny. Prebiehal postupne. Trvalo to približne 25 rokov, dokiaľ bol alkohol definitívne zakázaný (Boh na to ľudí postupne pripravoval): Najprv Prorok Muhammad obdržal od jediného Boha verš Koránu, ktorý hovorí o zákaze konzumácie alkoholu počas a pred modlitbou. ...

Zákaz konzumácie bravčového mäsa

Špecifikácia zakázaného mäsa # Boh nám v Koráne zakazuje konzumáciu potravín, ktorá pre nás môže byť škodlivá (či už fyzicky alebo morálne). Medzi zakázané potraviny v islame patrí: a.) bravčové mäso a výrobky z neho # patria tu aj výrobky z bravčového mäsa ako: bravčová želatína, bravčový tuk/masť. ...