Chov psov v islame

Chov psov v islame

Korán a psy #

Korán, ako zdroj náboženských vedomostí muslima, nezakazuje ani nijak neupravuje chov psov v islame. Rovnako tak nedefinuje psy ako nečisté a ani ich sliny nenazýva nečistými. Vo verši 5:4 povoľuje lov pomocou loveckých psov:

Pýtajú sa ťa, čo je im dovolené. Povedz: „Je vám dovolené všetko, čo je dobré. Aj to, k čomu ste svojich lovcov (dravcov a lovecké psy) naučili a vycvičili, keď ste ich učili niečo z toho, čo vás Boh naučil. Jedzte z toho, čo pre vás ulovili a spomeňte Božie meno pri tom.“ A bojte sa Boha. Veď Boh je rýchly v účtovaní. (Korán, 5:4)

Boh nám v Koráne približuje príbeh o spoločníkoch v jaskyni (kapitola 18, verš 13), ktorí dobrými veriacimi, a ktorí mali so sebou svojho psa (Korán 18:18):

..A obraciame ich na pravú stranu a na stranu ľavú a ich pes má rozprestreté tlapy svoje na prahu.(Korán, 18:18)

Chov psov v islame, Korán

Výroky sunny a psy #

Muslimovia naprieč celým svetom sú vedení k tomu, že pes je nečisté zviera a že samotný dotyk psa ruší očistu pred modlitbou. Tento koncept vychádza z výrokov sunny. Tvrdí, že prorok Muhammad nariadil zabíjanie čiernych psov určitého plemena, ktorých nazval diablami a vyslovil mnoho výrokov, ktoré zakazujú chov psov okrem prípadu chovu loveckého psa alebo psa na stráženia stáda.

Prvým problémomm v tomto názore je to, že tradičné sunnitské výroky hovoriace o psoch sú často neautentické. Druhým problémom je to, že tie výroky, ktoré sú radené medzi autentické poukazujú na podmienky danej doby: ohrozenie tamojšieho obyvateľstva chorobami divých psov určitého konkrétneho plemena. Nehovoria o psoch všeobecne. V období života proroka Muhammada sa v oblasti, kde sa zdržiaval nachádzali divé čierne psy, ktoré prenášali infekčné choroby. Tieto bolo nariadené, za účelom ochrany obyvateľstva, odloviť. Metaforicky ich teda Prorok mohol nazvať “diablami”, nariadiť ich odchyt a zabíjanie a aj vyzvať obyvateľstvo, aby sa nedotýkali miest, kde boli ich infekčné choroboplodné sliny.

Niektorí muslimskí sunnitskí učenci tvrdia, že to nie je pravda, a že sliny psa sú kontaminujúce všeobecne. Pozrime sa na to ale do Koránu: vo verši 5:4 nám Boh hovorí, že je v poriadku zjesť to, čo ulovia lovecké psy. Z tohto vyplýva, že daný výrok sunny o infekčnosti psích slín hovoril o podmienke danej doby, konkrétne o prenose besnoty alebo iných infekčných chorôb, nie o psích slinách všeobecne.