Chov psov v islame

Chov psov v islame

Korán a psy #

Korán, ako zdroj náboženských vedomostí muslima, nezakazuje ani nijak neupravuje chov psov v islame. Rovnako tak nedefinuje psy ako nečisté a ani ich sliny nenazýva nečistými. Vo verši 5:4 povoľuje lov pomocou loveckých psov:

Pýtajú sa ťa, čo je im dovolené. Povedz: „Je vám dovolené všetko, čo je dobré. Aj to, k čomu ste svojich lovcov (dravcov a lovecké psy) naučili a vycvičili, keď ste ich učili niečo z toho, čo vás Boh naučil. Jedzte z toho, čo pre vás ulovili a spomeňte Božie meno pri tom.“ A bojte sa Boha. Veď Boh je rýchly v účtovaní. (Korán, 5:4)

Boh nám v Koráne približuje príbeh o spoločníkoch v jaskyni (kapitola 18, verš 13), ktorí dobrými veriacimi, a ktorí mali so sebou svojho psa (Korán 18:18):

..A obraciame ich na pravú stranu a na stranu ľavú a ich pes má rozprestreté tlapy svoje na prahu.(Korán, 18:18)

Chov psov v islame, Korán

Výroky sunny a psy #

Ultrakonzervatívni muslimovia naprieč celým svetom sú vedení k tomu, že pes je nečisté zviera, a že samotný dotyk psa ruší očistu pred modlitbou. Tento koncept vychádza z výrokov sunny. Tvrdí, že prorok Muhammad nariadil zabíjanie čiernych psov určitého plemena, ktorých nazval diablami a vyslovil mnoho výrokov, ktoré zakazujú chov psov okrem prípadu chovu loveckého psa alebo psa na stráženia stáda.

Prvým problémomm v tomto ultrakonzervatívnom názore je to, že tradičné sunnitské výroky hovoriace o psoch sú často neautentické. Druhým problémom je to, že tie výroky, ktoré sú radené medzi autentické poukazujú konkrétne na podmienky danej doby: ohrozenie tamojšieho obyvateľstva chorobami divých psov určitého konkrétneho plemena. Nehovoria o psoch všeobecne. V období života proroka Muhammada sa v oblasti, kde sa zdržiaval nachádzali divé čierne psy, ktoré prenášali infekčné choroby (besnota..). Tieto bolo nariadené, za účelom ochrany obyvateľstva, odloviť. Metaforicky ich teda Prorok mohol nazvať “diablami”, nariadiť ich odchyt a zabíjanie a aj vyzvať obyvateľstvo, aby sa nedotýkali miest, kde boli ich infekčné choroboplodné sliny.

Ultrakonzervatívni sunnitskí učenci tvrdia, že sliny psa sú kontaminujúce všeobecne. Opäť netreba zabúdať na kontext. Pozrime sa na Korán: Vo verši 5:4 nám Boh hovorí, že je v poriadku zjesť to, čo ulovia lovecké psy. Z tohto vyplýva, že daný výrok sunny o infekčnosti psích slín hovoril o podmienke danej doby, konkrétne o prenose besnoty alebo iných infekčných chorôb slinami konkrétnych nakazených psov, nie o psích slinách všeobecne.