Halal chov a porážka zvierat

Halal chov a porážka zvierat

Halal mäso #

Zakázané potraviny a mäso sú podrobne opísané v 2:173, 5:3, 6:145 a 16:115. Z týchto veršov máme jasný prehľad o tom, čo je halal (zákonné) a čo je haram (zakázané):

On vám zakázal zdochliny, krv, bravčové mäso a to, nad čím bolo vyslovené meno iné než Božie. Kto by bol ale nútený, nebol by nevraživý, alebo prekračujúci mieru, ten sa hriechu nedopustí. Veď Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 2:173)

Sú vám zakázané zdochliny, krv, mäso z prasiat a všetko, nad čím bolo vyslovené meno iné než Božie, zvieratá, ktoré sa zadusili, ktoré boli ubité k smrti, ktoré sa zabili pri páde z výšky, ktoré zomreli ubodaním parohami iného zvieraťa, ďalej to, z čoho jedla divá zver s výnimkou tých zvierat, ktoré ste ešte stihli v mene Boha zarezať a zvierat, ktoré boli zarezané na oltároch.. (Korán, 5:3)

Povedz: „Nenachádzam v tom, čo mi bolo vnuknuté, nič zakázané pre toho, kto by chcel jesť, iba ak by šlo o zdochlinu alebo o tečúcu krv alebo o mäso z prasaťa - to je nečisté, alebo ak by šlo o spurnosť prejavujúcu sa vo vyslovení iného mena než Božieho nad ním.“ Kto by bol ale nútený z toho jesť, nebol by nevraživý, ani prekračujúci mieru, tak Pán tvoj je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 6:145)

On vám zakázal len zdochliny, krv, mäso z prasiat a všetko, nad čím bolo vyslovené meno iné než Božie. Kto by bol ale nútený, nie nevraživý, alebo prekračujúci mieru, tak Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 16:115)

Nesmieme teda konzumovať:

 • a.) bravčové mäso a výrobky z neho
 • b.) tečúcu krv (Korán, 6:145) - tj krv tepien a hlavných žíl, ktorá tečie (nie krv, ktorá sa vyskytuje vo svaloch a nedá sa odstrániť..)
 • c.) mäso zdochlín
 • d.) mäso zo zvierat, ktoré boli nesprávne zabité (mäso zvierat, ktoré boli zabité zhodením zo skaly, ubitím, prebodnutím, ktoré boli utýrané)
 • e.) mäso zvierat, na ktorými bolo vyslovené meno iné než Božie

Halal mäsom je mäso zo zvierat, ktoré:

 • a.) nie je bravčové
 • b.) neobsahuje krv
 • c.) nepochádza zo zdochlín
 • d.) bolo správne zabité
 • e.) mäso zvierat, nad ktorým bolo vyslovené meno Božie

Jedzte z toho, nad čím bolo vyslovené meno Božie, ak v Jeho znamenia veríte. (Korán, 6:118)

Príkaz vyslovovania Božieho mena (“v mene Božom” = Bismillah) súvisí s tým, čo jeme vo všeobecnosti a nielen s mäsom. To isté platí pre ovocie, zeleninu, sušienky, arašidy..

Halal chov zvierat #

Predtým, než bude zviera správne zabité, má byť správne chované. V dnešných podmienkach chovov sa treba vyhýbať veľkochovom, v ktorých nie sú dodržané správne podmienky chovu zvierat a dochádza tam k týraniu zvierat (malé priestory, obmedzený pohyb, držanie na reťaziach alebo v klietkach).

Rovnako tak sa treba vyhnúť i malým chovom, ktoré podporujú nesprávny chov zvierat a neprihliadajú na to, aby sa zviera malo počas svojho života dobre.

Neuprednostňujme kvantitu pred kvalitou. A to nie len v zložení mäsa a mäsových výrobkov, ale i počas jeho výroby a chovu zvierat.

Halal porážka a halal chov, islam, Korán

Halal porážka zvierat #

Boh nám zakazuje:

 • a.) zabiť zviera tak, že sa nedá zbaviť tečúcej krvi (tj. napr. uvariť za živa), pretože toto mäso nemôžeme konzumovať (Korán, 6:145)
 • b.) pri zabíjaní alebo pred konzumáciou vysloviť iné, než Božie meno (Korán, 5:3)
 • c.) zabiť zviera: zadusením, ubitím, pádom z výšky, ubodaním - teda utýraním - pretože toto mäso nám Boh zakazuje konzumovať (Korán, 5:3)

Boh nám prikazuje:

 • a.) správne zabitie zvieraťa, tak, aby sa dalo odkrviť od tečúcej krvi (Korán, 6:145)
 • b.) pri zabíjaní (ak zabíjame my osobne) alebo pred konzumáciou (ak sme si mäso zakúpili) vysloviť slová: (“v mene Božom” = Bismillah) (Korán, 6:118)
 • c.) správne zabiť zvieraťa (v minulosti zarezaním na oltári), tak, aby zviera čo najmenej trpelo a pociťovalo čo najmenjší stres. Boh nám neurčuje presnú metódu zabitia zvieraťa. Určuje nám len vyššie menované podmienky, ktoré majú byť dodržané a určuje nám zakázané spôsoby zabitia zvieraťa (Korán, 5:3)
 • d.) povoľuje nám jesť mäso, ktoré bolo zabité pomocou na to vycvičených dravcov:

Jedzte z toho, čo pre vás ulovili a spomeňte Božie meno pri tom.“ (Korán, 5:4)

Momentálne najmenej stresujúcim druhom porážky zvieraťa, ktoré spĺňa kritéria Koránu, je zabitie zvieraťa:

 • a.) jatočnou pištoľou a následným podrezaním a vykrvením - jatočná pištoľ prestrelí mozog zvieraťa a dochádza k prerušeniu vnímania bolesti a k strate vedomia, následne sa zviera podreže a odkrví
 • b.) prístrojmi s elektrickým omráčením a následným podrezaním a vykrvením
 • c.) veľmi rýchlym podrezaním, tak aby zviera stratilo do 2-3 sekúnd vedomie

Pozor! V prípade nesprávneho vykonania omráčenia alebo v prípade nesprávneho podrezania zviera trpí, pričom sa mu do tela vyplavujú veľké množstvá stresových hormónov, čo nakoniec degraduje kvalitu mäsa. Porážku by vždy vykonávať človek, ktorý má k tomu príslušné vedomosti a skúsenosti.

Halal prístup k poražke zvierat môžete vidieť v týchto videách:

Halal certifikácia #

V Európe zabezpečuje Halal certifikáciu spoločnosť Belge: https://www.belge.com/sk/belgelendirme/spesifik/helal-belgesi/

Záver #

Boh stvoril zvieratá pre nás, ako jednu zo zložiek našej potravy. S týmto právom prichádza i obrovská zodpovednosť za tých, ktorí sú nám zverení. Ak konzumujeme mäso a mäsové výrobky, sme zodpovední za podmienky, v ktorých je zviera chované, za podmienky jeho života i jeho porážky. Je preto dôležité, aby sme vyberali dôkladne a volili si mäso a mäsové výrobky z chovov, kde sú zvieratá chované a zabíjané správne, v súlade s Božím plánom milosrdenstva.

Boh nám neurčil konkrétny spôsob zabitia zvieraťa, avšak určuje nám presné podmienky, ktoré musia byť pri zabití dodržané: odstránenie tečúcej krvi, vyslovenie Božieho mena nad jedlom. Taktiež nám určil presné podmienky toho, akému zabíjaniu zvierat sa máme vyhnúť: zabiť zviera: zadusením, ubitím, pádom z výšky, ubodaním - teda utýraním. Pri porážke zvierat sa máme vždy snažiť o čo najhumánnejší postup, aký je v našich podmienkach možný.