Oblečenie a výzor mužov v islame

Oblečenie a výzor mužov v islame

Oblečenie a výzor mužov v islame #

Muslimovia, rovnako tak aj mulismky, majú v islame dodržiavať určité pravidlá vychádzajúce z ich viery. Nižšie si podrobnejšie rozoberieme pravidlá týkajúce sa odevu a výzoru muslimov.

Prečo muslimovia dbajú na slušný odev? #

 • dôraz na slušnosť a cudnosť po vzore prorokov (Muhammada, Ježiša, Mojžiša, Abraháma..)
 • dodržiavanie Božích nariadení - oddanosť (podriadenie sa Jedinému Bohu) a dôstojnosť
 • hrdosť na svoju identitu
 • dôraz na nevystatovanie sa odevom, striedmosť

Korán a jeho príkazy #

a.) pravidlo bohabojného odevu #

O deti Adama, darovali sme vám odev, aby ste ukryli vaše intímne partie a ako ozdobu. Odev bohabojnosti je však ten najlepší. To patrí k Božím znameniam, azda budú na to spomínať. (Korán, 7:26)

Úcta k Bohu je pre mužov tým najdôležitejším vodítkom pri výbere oblečenia. Spravodlivý muž bude vedieť, že Boh ho neustále sleduje, preto sa bude obliekať skromne a v súlade s Božími požiadavkami na slušnosť a morálku. Každý muž dobre vie, aké oblečenie sa považuje za slušné a aké oblečenie odhaľuje, to, čo nemá byť odhalené. Preto Boh stanovil pravidlo bohabojnosti ako prvé pravidlo.

b.) zahalenie pohlavných orgánov, nahoty #

Synovia Adama, nech vás satan nevystaví skúške podobne, ako bol príčinou toho, že vaši rodičia boli vyvedení von zo záhrady rajskej, strhávajúc z nich ich odev, aby im ukázal ich nahotu. Vidí vás on i jeho skupina odtiaľ, odkiaľ ich vy nevidíte. My sme učinili satanov dôverníkmi pre tých, ktorí neveria. (Korán, 7:27)

Povedz veriacim mužom, aby sklopili svoje zraky a chránili svoje pohlavné orgány, je to pre nich čistejšie. Boh dobre vie o tom, čo robia. (Korán 24:30)

Boh prikazuje mužom, aby:

 • klopili svoj zrak (aby nehľadeli žiadostivo a nenadväzovali zbytočne očný kontakt so ženami mimo rodinných príslušníčok)
 • zahaľovali svoje pohlavné orgány
 • zahaľovali svoju nahotu (intímne pekné časti tela)

c.) nevystatovať sa odevom, byť striedmy #

Muslimka/muslim si nemá myslieť, ani kvôli svojmu odevu, že je niečo viac, ako iní sporo odetí ľudia:

„A nevzďaľuj líce svoje od ľudí a neprechádzaj sa na zemi pýchou naplnený, pretože Boh nemá rád pyšného a namysleného“. „A buď umiernený vo svojej chôdzi a stíš hlas svoj, pretože najnepríjemnejšie zvuky sú zvuky somárov“. (Korán, 31:18-19)

Synovia Adama, berte si svoje ozdoby do každej mešity, a jedzte a pite, ale nebuďte nestriedmi, pretože On nemá rád tých, ktorí striedmymi nie sú. (Korán, 7:31)

Ak by si ale niekto kúpil drahý odev, hodinky alebo iný doplnok len kvôli tomu, aby sa zviditeľnil, takéto konanie je zakázané, keďže poukazuje na danú osobu a napĺňa ju pýchou, hrdosťou na veci, ktoré vlastní a pripútava ju tak k majetku.
Ak je drahá vec kupovaná za účelom použitia a jej cieľom nie je pútať pozornosť, ale mať kvalitnú vec, ktorá stojí viac - práve kvôli jej kvalite, nie je to hriechom si ju kúpiť, nosiť ju a používať. To isté platí pri všetkých drahších veciach. Proste ak nakupujeme za účelom kvality (napr. potrebujem lepší drahší počítač pre prácu), môžeme si dopriať i drahšie produkty (zdroj). Záleží vždy na účele.

Sunnitské doporučenia #

Sunnitský islam pridáva k vyššie uvedeným príkazom a doporučeniam Koránu ešte doporučenia z hádisov:

 • príkaz pestovania si brady
 • príkaz nosenia nohavíc nad členky
 • zákaz nosenia zlatých šperkov u mužov
 • zákaz nosenia hodvábnych látok u mužov (s výnimkou pre alergikov)
 • doporučenie farbenia si brady, okrem čiernej farby

Ultrakonzervatívny smer navyše pridáva ešte na základe sunny (autentickej i neautentickej):

 • zákaz nosenia nohavíc dlhších než po členky, pod vyhrážkou pekla

Povinné je vždy to, čo obsahuje Korán. Ostatné by malo byť praktizované vždy iba na báze vlastnej iniciatívy a dobrovoľnosti.