Oblečenie a výzor mužov v islame

Oblečenie a výzor mužov v islame

Oblečenie a výzor mužov v islame #

Muži, rovnako tak aj ženy, majú v islame dodržiavať určité pravidlá vychádzajúce z ich viery. Nižšie si podrobnejšie rozoberieme pravidlá týkajúce sa odevu a výzoru muslimov.

Prečo muslimovia dbajú na slušný odev? #

 • dôraz na slušnosť a cudnosť po vzore prorokov (Muhammada, Ježiša, Mojžiša, Abraháma..)
 • dodržiavanie Božích nariadení - oddanosť (podriadenie sa Jedinému Bohu) a dôstojnosť
 • hrdosť na svoju identitu

Korán a jeho príkazy #

a.) pravidlo bohabojného odevu #

O deti Adama, darovali sme vám odev, aby ste ukryli vaše intímne partie a ako ozdobu. Odev bohabojnosti je však ten najlepší. To patrí k Božím znameniam, azda budú na to spomínať. (Korán, 7:26)

Úcta k Bohu je pre mužov tým najdôležitejším vodítkom pri výbere oblečenia. Spravodlivý muž bude vedieť, že Boh ho neustále sleduje, preto sa bude obliekať skromne a v súlade s Božími požiadavkami na slušnosť a morálku. Každý muž dobre vie, aké oblečenie sa považuje za slušné a aké oblečenie odhaľuje, to mu netreba hovoriť. Preto Boh stanovil pravidlo bohabojnosti ako prvé pravidlo.

b.) zákaz nosenia odevov, ktoré nezahaľujú nahotu a pohlavné orgány #

Synovia Adama, nech vás satan nevystaví skúške podobne, ako bol príčinou toho, že vaši rodičia boli vyvedení von zo záhrady rajskej, strhávajúc z nich ich odev, aby im ukázal ich nahotu. Vidí vás on i jeho skupina odtiaľ, odkiaľ ich vy nevidíte. My sme učinili satanov dôverníkmi pre tých, ktorí neveria. (Korán, 7:27)

Povedz veriacim mužom, aby sklopili svoje zraky a chránili svoje pohlavné orgány, je to pre nich čistejšie. Boh dobre vie o tom, čo robia. (Korán 24:30)

Boh prikazuje mužom, aby:

 • klopili svoj zrak (aby nehľadeli žiadostivo a nenadväzovali zbytočne očný kontakt so ženami)
 • zahaľovali svoje pohlavné orgány
 • zahaľovali svoju nahotu (intímne časti tela)

c.) nevystatovať sa odevom #

nemyslieť si (ani pre svoj odev) o sebe, že sme niečo viac ako iní. Máme byť umiernení vo svojej chôdzi a hlase:

„A nevzďaľuj líce svoje od ľudí a neprechádzaj sa na zemi pýchou naplnený, pretože Boh nemá rád pyšného a namysleného“. „A buď umiernený vo svojej chôdzi a stíš hlas svoj, pretože najnepríjemnejšie zvuky sú zvuky somárov“. (Korán, 31:18-19)

Sunnitské doporučenia #

Sunnitský islam pridáva k týmto príkazom ešte doporučenia z hádisov:

 • príkaz pestovania si brady
 • príkaz nosenia nohavíc nad členky
 • zákaz nosenia zlatých šperkov u mužov
 • zákaz nosenia hodvábnych látok u mužov (s výnimkou pre alergikov)
 • doporučenie farbenia si brady, okrem čiernej farby

Tieto zákony hádisov nepochádzajú z Koránu a nie je ich nutné dodržiavať (ak veriaci chce, môže, ale nie je to povinnosť). Viažu sa na konkrétne obdobie života Proroka Muhammada. Príkazy, ktoré máme dodržiavť sú obsiahnuté v Koráne, Slove Božom, ktorý je kompletný a jasný:

Nezanedbali sme v Knihe nič. (Korán, 6:38)