Oblečenie a výzor žien v islame

Oblečenie a výzor žien v islame

Oblečenie a výzor žien v islame #

Ženy, rovnako tak aj muži, majú v islame dodržiavať určité pravidlá vychádzajúce z ich viery (slušnosť, cudnosť a skromnosť v odevoch a iné). Nižšie v článku si podrobnejšie rozoberieme pravidlá týkajúce sa odevu a výzoru muslimiek.

Prečo sa muslimky slušne obliekajú? #

 • dôraz na slušnosť a cudnosť po vzore veľkých žien v islame (ako panna Mária, Ajša, Chadídža a iné manželky Proroka, Fatima Proroková dcéra a iné)

 • dodržiavanie Božích nariadení: oddanosť (podriadenie sa Jedinému Bohu) a dôstojnosť

 • vplyv na spoločnosť (menšie sexuálne rozptyľovanie mužov; nerozdeľovanie spoločnosti vystatovaním sa prezdobeným drahým odevom)

 • ochrana ženy pred nevítanými sexuálnymi prejavmi a zníženie rizika sexuálneho napadnutia žien. Čím je žena vyzývavejšie odetá, tým je % rizika jej napadnutia sexuálnym predátorom vyššie (najlepšia je prevencia v oboch smeroch: aj ochrana seba samej a aj výchova chlapcov v spravodlivých mužov a trestanie agresorov).

 • hrdosť na svoju identitu

Kto má povinnosť zahaľovať sa? #

Povinnosť zahaľovania sa sa nevzťahuje na dievčatá do veku dosiahnutia pohlavnej dospelosti (do prvej menštruácie). Deti sa nemajú povinnosť zahaľovať tak, ako sa majú povinnosť zahaľovať pohlavne dospelí ľudia. Je normálne, že 6 ročné dievčatku oblečieme na pieskovisko tielko a šortky, pretože je stále iba dieťaťom, na ktoré sa povinnosť zahaľovania ešte nevzťahuje.

Slúšný odev nie je väzenie #

Slušný odev nebráni (a nemá brániť) spoločenskému uplatneniu žien, nie je symbolom útlaku (ale poslušnosti voči Jedinému Bohu), nie je nutný v prostredí, kde sú len ženy a blízki mužskí príbuzní, neznamená menejcennosť voči mužom, neobmedzuje ženám slobodu prejavu, nebráni ženám v štúdiu, nie je výrazom agresívneho vymedzenia sa voči nemuslimom, nie je v rozpore so spoločenskými hodnotami (nesúdime ľudí podľa odevu).

Video:

Výzor žien v islame, Korán

Korán a jeho príkazy #

a.) pravidlo bohabojného odevu #

O deti Adama, darovali sme vám odev, aby ste ukryli vaše intímne partie a ako ozdobu. Odev bohabojnosti je však ten najlepší. To patrí k Božím znameniam, azda budú na to spomínať. (Korán, 7:26)

Úcta k Bohu je pre ženy tým najdôležitejším vodítkom pri výbere oblečenia. Spravodlivá ctihodná žena bude vedieť, že Boh ju neustále sleduje, preto sa bude obliekať skromne a v súlade s Božími požiadavkami na slušnosť a morálku. Každá žena dobre vie, aké oblečenie sa považuje za slušné a aké oblečenie odhaľuje, to jej netreba hovoriť. Preto Boh stanovil pravidlo bohabojnosti ako prvé pravidlo.

b.) zákaz nosenia odevov, ktoré nezahaľujú pohlavné orgány a hruď #

Povedz veriacim ženám, aby klopili svoje zraky a chránili svoje pohlavné orgány a aby neukazovali svoje ozdoby, okrem tých, ktoré by boli viditeľné. A nech spustia svoje závoje na hrude svoje.. (Korán, 24:31)

Boh prikazuje ženám, aby:

 • klopili svoj zrak (aby nehľadeli žiadostivo a nenadväzovali očný kontakt s mužmi, ktorých to môže rozrušiť)
 • zahaľovali svoje pohlavné orgány
 • neukazovali svoje ozdoby (sekundárne pohlavné znaky), okrem tých, ktoré sú viditeľné (napr. nezarastanie tváre fúzami, ako je to u mužov)
 • k sekundárnym pohlavným znakom ako je hrudník sa vyjadruje samostatne slovami, aby bola juyubihinna - ich hruď (prsia, poprsie, hrudník až ku krku) zahalená. Ženy nemajú nosiť výstrihy, a ak tak robia, majú si ich plne prekryť iným vrchným odevom (napríklad závojom), tak aby bol ich hrudník zahalený.

Pozadie zahaľovania vlasov:

Vo verši 24:31 sa používa ako slovo závoj, slovo: khumoorihinna (khimár, chimár) Arabské slovo khimar znamená kryt. Akýkoľvek kryt môže byť nazývaný khimar, napríklad záclona, šaty, obrus, ktorý pokrýva vrch stola, je tiež khimar, prikrývka sa môže nazývať khimar atď. Slovo „khamr“ sa v Koráne používa pre omamné látky. Ide o derivát slova khimar. Obidve slová znamenajú: to, čo pokrýva. Khimar pokrýva okno, telo, stôl a tak ďalej, zatiaľ čo khamr je to, čo pokrýva myseľ. Tradiční prekladatelia, tvrdia, že khimar v 24:31 má len jeden význam, a to je pokrývka hlavy. V 24:31 však Boh prikazuje ženám, aby používali svoj khimar (prikrývka/oblečenie) na zakrytie dekoltu. Zakrytie hrudníka je možné urobiť šatami, kabátom, šálom, košeľou, blúzkou, šatkou a pod.

Niektorí muslimovia tvrdia, že Boh vo verši 24:31 požaduje zahalenie vlasov, keďže sa tam spomínajú závoje, ktoré majú spustiť a tieto závoje v danom období nosili ženu tradične ženy na vlasoch. Ak by ale Boh striktne požadoval zahalenie vlasov u žien, priamo by to pomenoval a charakterizoval, tak ako to robí v mnohých iných príkazoch Koránu. Boh v tomto verši prikazuje priamo iba zahalenie hrudníka závojom. Zahalenie vlasom nie je zakázané, ale ani prikázané. Príkaz sa vzťahuje na zahalenie hrudníka.

Príklad so záhradníkom:

Zamyslime sa nad nasledujúcim príkladom: Predstavte si, že máte dom a v ňom máte záhradu. Máte záhradníka, ktorý sa vám príde starať o záhradu. Jedného dňa poviete záhradníkovi: zavlaž, prosím, oblasť pod veľkým stromom a tiež zadnú časť záhrady. Čo nám tento príklad hovorí? Hovorí nám, že keďže ste určili iba oblasti, ktoré sa majú polievať, je to jasný náznak toho, že v záhrade budú ďalšie oblasti, ktoré sa polievať nebudú. Ak by ste chceli, aby záhradník zalial celú záhradu, povedali by ste: Prosím, polejte celú záhradu.

Keď použijeme tento príklad na otázku obliekania žien v Koráne, platí rovnaký princíp. Ak by Boh chcel, aby bolo celé telo ženy zakryté, Boh by neurčil, aby bola zakrytá hruď, ale vydal by príkaz, aby bolo celé telo zakryté. Ale keďže Boh špecifikuje určité časti ženského tela, ktoré majú byť zakryté, potom existujú aj iné časti, ktoré nemusia byť zakryté, pokiaľ to nie sú krásne miesta so sexuálnym podtónom a pokiaľ je zachovaná spravodlivosť v obliekaní.

c.) zákaz ukazovania ozdôb mimo mahram #

Mahram = rodinní príslušníci; a osoby, ktorým to nespôsobuje sexuálnu túžbu: ženy, deti:

..A nech neukazujú svoje ozdoby iba ak svojim manželom alebo otcom alebo otcom svojich manželov alebo svojim deťom alebo deťom svojich manželov alebo bratom alebo synom svojich bratov alebo synom svojich sestier alebo ženám z vlastných radov alebo tým, ktorých vlastní ich pravica alebo služobníkom, ktorí nesledujú sexuálnu potrebu alebo chlapcom, ktorí ešte nespoznali nahotu (awrah) žien.. (Korán, 24:31)

d.) zákaz upozorňovania na seba, dupaním nohami, rolničkami, opätkami #

..A nech nedupajú svojimi nohami, aby sa známym stalo, čo zo svojich ozdôb skrývajú. (Korán, 24:31)

Dupanie nohami je rovné noseniu klopkajúcich opätkov, alebo štrngajúcich náramkov (rolničiek), ktoré pútajú pozornosť na ženu, ktorá ich nosí. Z toho dôvodu sú klopkajúce opätky a náramky, ktoré pri chodzi vydávajú zvuk zakázané.

e.) veriace sa majú zahaliť tak, aby boli rozpoznateľné #

Prorok! Povedz svojim manželkám i svojim dcéram i ženám veriacich, aby “youdneena” svoje žalábib (závoje, plášte, látky). Je to lepšie preto, aby boli rozpoznané, a aby im nebolo ublížené. Boh je veru odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 33:59)

Keď skúmame slovo „yudneena“ a jeho deriváty v Koráne, nájdeme nasledujúce použitia tohto slova: slovo “yadneena” je sloveso a znamená znížiť. Slovo “daniyah"' je prídavné meno a znamená nízky. A slovo ‘adna’ je tiež prídavné meno a znamená nižšie.

 1. Slovo „daniyah“ (prídavné meno), znamená visieť nízko:
 • On je Ten, ktorý zniesol vodu z neba. S ním vyrábame rastliny všetkých druhov, potom s ním vyrábame zelenú vegetáciu, z ktorej vychádza viacero zŕn. A z paliem, z ich pošiev, sú zhluky „daniyah“ (nízko visiace), tiež záhrady viniča, olív a granátových jabĺk, podobné a rozdielne. Pozrite sa na jeho plody, keď kvitne a dozrieva. V tom sú znamenia pre ľudí, ktorí veria. 6:99
 • So svojimi zrelými plodmi „daniyah“ (visiace nízko). 69:23
 1. Slovo „adna“ (prídavné meno), znamená nižšie alebo menej:
 • Nevidíte, že Boh vie, čo je na nebesiach a čo na zemi? Žiadni traja ľudia sa nemôžu tajne porozprávať bez toho, aby bol ich štvrtým, ani piati bez toho, aby bol ich šiestym, ani „adna“ (menej) alebo viac bez toho, aby bol s nimi, nech sú kdekoľvek. Potom im v Deň zmŕtvychvstania oznámi, čo urobili. Vskutku, Boh pozná všetko. 58:7
 • Dáme im ochutnať „adna“ (menší) trest pred väčším trestom, aby sa snáď vrátili. 32:21
 1. Slovo „dana“ (sloveso), znamená pohyb nadol alebo nižšie:
 • Potom ‘dana’ (pohol sa dole) a visel zavesený. 53:8

Vyššie uvedené slovo “youdneena” a jeho ekvivalenty (od neho odvodené) znamená nižší - stiahnuť dole, zvesiť dole (nie zahaliť sa, alebo stiahnuť na seba, smerom hore). Boh v tomto verši nariadzuje znížiť svoje plášte pre rozpoznanie osoby.

V staroarabskom jazyku Boh prikazuje ženám, aby znížili svoj odev (niektoré ženy nosili nikáb tradične, iné hijáb), aby boli rozpoznané (minimálne tvárou). Boh prikazuje ženám spravodlivé slušné oblečenie.. Ak Boh prikazuje znížiť, spustiť odev, tak telo nebude nikdy plne zakryté. Neprikazuje nehanebné odhaľovanie, ale zníženie odevu do úrovne rozpoznania ženy ako individuálnej osobnosti.

Verš 33:59 nehovorí ani o povinnom nikábe, ani o povinnom nosení závojov na celom tele okrem tváre, naopak - hovorí o príkaze toho, aby boli ženy navzájom rozoznateľné. Zároveň hovorí o tom, aby boli muslimky rozpoznateľné ako muslimky. Ako slušne odeté veriace ženy. Aby bolo na prvý pohľad jasné, že sa blíži žena, ktorú je možné identifikovať a ktorú je možné rozpoznať ako veriacu.

f.) nevystatovať sa odevom #

nemyslieť si (ani pre svoj odev) o sebe, že sme niečo viac ako iní ľudia. Máme byť umiernení vo svojej chôdzi a hlase:

„A nevzďaľuj líce svoje od ľudí a neprechádzaj sa na zemi pýchou naplnený, pretože Boh nemá rád pyšného a namysleného“. „A buď umiernený vo svojej chôdzi a stíš hlas svoj, pretože najnepríjemnejšie zvuky sú zvuky somárov“. (Korán, 31:18-19)

g.) ženy, ktoré sú staršie sa zahaľovať nemusia #

Je vhodné ak v tom pokračujú, ale nie je to nutnosť:

Pre staršie ženy, ktoré už nedúfajú vstúpiť do manželstva, nie je hriechom, ak by odložili svoje šaty bez toho, aby zvýrazňovali svoje ozdoby. Ak by tak ale neurobili, bude to lepšie pre ne. Boh všetko počuje a všetko vie. (Korán, 24:60)

h.) manželkám Proroka bolo zvýrazňovanie ich ozdôb zakázané #

Manželky proroka! Nie ste ako ostatné ženy… Ostávajte vo svojich domoch a nezvýrazňujte svoje ozdoby zvýrazňovaním podobným predchádzajúcej Dobe neznalosti. (Korán, 33:33)

Ako je aj vo verši uvedené, tento verš sa vzťahuje iba a výlučne na manželky Proroka. Tie mali dodržiavať prísnejšie podmienky, kvôli odlišnosti ich postavenia v tamojšej spoločnosti a Prorokovho Prorokového poslania. Tento verš neplatí na ostatné veriace ženy.

Sunnitské doporučenia #

Sunnitský islam pridáva k týmto príkazom ešte doporučenia z hádisov:

 • príkaz nosenia nikábu (závoj na zahalenie tváre) alebo hijábu (závoj na zahalenie vlasov)
 • príkaz nosenia ponožiek u žien
 • vyhrážku pekla pre ženy, ktoré si nepokrývajú vlasy
 • zákaz trhania si obočia
 • zákaz strihania si vlasov na krátko, alebo na stredne krátko u žien

Tieto zákony hádisov nepochádzajú z Koránu a nie je ich nutné dodržiavať (ak veriaci chce, môže, ale nie je to povinnosť). Viažu sa na konkrétne obdobie života Proroka Muhammada. Príkazy, ktoré máme dodržiavť sú obsiahnuté v Koráne, Slove Božom, ktorý je kompletný a jasný:

Nezanedbali sme v Knihe nič. (Korán, 6:38)