Obriezka v islame

Obriezka v islame

V islame je častokrát obriezka považovaná za nutnú. Tento názor však nevychádza zo zákonov Koránu. Tradícia obriezky pochádza z judaistických prameňov Tóry, Starého Zákona a sunny (tradované výroky z doby Proroka), no v Koráne sa nenachádza. Jediný Boh Koránom tento úkon neprikazuje, ale rovnako ani ani nezakazuje.

Účelom tohto článku je overiť a preskúmať pôvod a dopady obriezky.

Pôvod obriezky #

Pohanský pôvod obriezky #

Podľa Biblie bol Abrahám prvou osobou, ktorá bola obrezaná; avšak stovky rokov pred Abrahámom praktizovali starí Egypťania obriezku ako súčasť svojho zasvätenia do náboženských tajomstiev. Starovekí Egypťania boli prvými známymi praktizujúcimi obriezku v zaznamenanej histórii. Egyptskí bohovia dokonca vykonali sebaobriezku podľa egyptskej „Knihy mŕtvych“. Obriezka má svoj pôvod v pohanstve.

Zvyk obriezky u starých Egypťanov sa nachádza na nástenných rezbách a zdá sa, že má svoj pôvod v uctievaní hadov, pričom Apep je staroegyptský hadí boh. Starovekí Egypťania verili, že keď had vyzliekol kožu a vynoril sa opäť lesklý a nový, prechádzal znovuzrodením. Usúdili, že ak by sa had zvliekaním kože mohol stať zjavne nesmrteľným, ľudia by ho mali nasledovať. Výsledkom bolo, že vymysleli jednoduchú rovnicu: hadia koža = predkožka, a operácia sa začala. Odtiaľ sa rozšíril medzi mnohé semitské národy, Arabi aj Židia si ho osvojili a premenili na akt náboženskej čistoty. Ako stáročia plynuli, stal sa populárnym aj v iných regiónoch sveta, niekedy z morálnych, zdravotných alebo hygienických dôvodov, ale s náboženstvom ako takým má v skutočnosti pramálo spoločného. Skôr ide o iné pozitívne zdravotné alebo hygienické dôvody.

Sunnitský islam a obriezka #

Sunnitskí muslimovia, vykonávajúci obriezku tradične (bez zdravotnej indikácie - napr. fimózy, kedy je obriezka nutná), na základe výrokov sunny tvrdia, že obriezka je doporučená (výrokmi sunny o Abrahámovej obriezke) a potrebná kvôli hygiene pohlavných orgánov muža (ultrakonzervatívny smer tvrdí, že je nutná kvôli očiste pred modlitbou, pretože mužské telo je nedokonalé a nie je možné, tak ako bolo stvorené, ho udržať čisté - kvôli zachytávaniu moču a nečistôt v predkožke).

Korán, Abrahám a obriezka #

Obriezka proroka Abraháma sa v Koráne nenachádza, i keď sa Korán zaoberá prorokom Abrahámom veľmi obšírne. Meno proroka Abraháma sa v Koráne spomína 67-krát. Napriek tomu Korán nehovorí nič o tom, že by bol obrezaný alebo o tom, žeby mu to bolo prikázané. Nespomína sa v ňom nič o dôležitosti obriezky pre vieru muslima. Hovorí sa v ňom o jeho viere v Jediného Boha a oddanosti Jedinému Bohu (napríklad: Korán 2:135), stavbe Káby..

Korán opisuje zmluvu medzi človekom a Bohom vyslovením šahády - vyznania viery, nie obriezkou.

Je predkožka zbytočná, chybná? #

V mnohých veršoch Koránu nám Boh hovorí, že stvoril všetko, vrátane ľudských bytostí, v tej najdokonalejšej forme:

Že sme stvorili človeka v najlepšej podobe. (Korán 95:4)

To znamená, že keď zdravé a plne vyvinuté dieťatko opustí matkino lono, je v najdokonalejšom stave až do tých najjemnejších detailov. Zdravé dieťa nevyžaduje chirurgickú zmenu. Pokiaľ ide o vývoj dieťaťa, Boh hovorí nasledovné:

..nato sme pokryli kosti mäsom a potom sme mu dali vzniknúť v stvorení ďalšom. Požehnaním oplýva Boh, najlepší z tých, ktorí tvoria. “ (Korán 23:14)

To isté spomína vo verši: 27:88, 32:7, 40:64 a 64:3.

Mužský pohlavný orgán je zakončený špecializovaným zmyslovým tkanivom, ktoré spolu s ryhovanými pásmi tvoria najdôležitejšiu zmyslovú zložku penisu. Sú to tisíce stočených receptorov jemného dotyku (Meissnerove telieska). Predkožka obsahuje vetvy dorzálneho nervu a 10 000 až 20 000 špecializovaných erotogénnych nervových zakončení niekoľkých typov, ktoré sú schopné vnímať mierny pohyb a natiahnutie, jemné zmeny teploty a jemné prechody v textúre. Obriezkou sa teda odstráni až 20 000 nervových zakončení. Najcitlivejšou časťou penisu je koniec predkožky (prechodná oblasť z vonkajšej do vnútornej predkožky). Táto časť sa pri tradičnej obriezke odstraňuje, preto treba zvážiť v prípade obriezky o aký typ obriezky má muž záujem (sú viaceré typy obriezy). Štúdia publikovaná v apríli 2007 v BJU International (British Journal of Urology) tvrdí, že “presvedčivo ukazuje, že obrezaní muži majú významný senzorický deficit penisu v porovnaní s neobrezanými intaktnými mužmi.”

Obal tkaniva (predkožka) bežne pokrýva citlivý žaluď a chráni ho pred odieraním, vysychaním, zrohovatením (keratinizáciou) a kontaminantmi z prostredia. Vnútornú výstelku predkožky tvorí mäkká lubrikačná vrstva sliznice podobne ako vrstva za očnými viečkami alebo vnútornými perami, čím chráni citlivý žaluď pred odieraním. Žaluď má byť chráneným vnútorným orgánom, ako je ženský klitoris. Vnútorný žaluď je vysoko citlivý a má vlhkú štruktúru vnútornej strany líc, ale po obriezke začína strácať citlivosť odieraním plienky a spodnej bielizne. Prvých pár týždňov je to veľmi bolestivé na dotyk, preto by po vykonaní obriezky mali na to rodičia myslieť (ak sa jedná o malého chlapca). Je to podobné ako ľudské očné buľvy, ktoré sú chránené očnými viečkami. Človek by sa nedotýkal očných buliev priamo, ale iba cez očné viečka - to je tak citlivé. Po obriezke začne obnažený žaluď vysychať a keratinizovať (vytvára na vonkajšej strane stvrdnutú bunkovú vrstvu ako ochranu pred kontaminantmi z prostredia - následne po vytvorení tohto ochranného obalu už nie je dotyk bolestivý).

Je muž, ktorý má obriezku čistejší? #

Ak niekto tvrdí, že obriezka chráni pred kontamináciou (močom, baktériami, vírusmi), tak precízna hygiéna (umývanie vodou) je v tomto ohľade rovnako účinná. Rovnako ako sa umývame po použití toalety pri veľkej potrebe, by si mali muži, pre udržanie hygiény umývať po malej potrebe a po sexe predkožku penisu. Mužská obriezka hygiénu v tomto ohľade uľahčuje.

Je lepšie obrezať dieťa než dospelého? #

Niektorí rodičia si myslia, že detská obriezka je o niečo vhodnejšia a menej bolestivejšia ako obriezka na starších chlapcoch, ktorí vedia rozprávať, alebo na dospelých mužoch. Preto mnohí rodičia obrezávajú svoje úplne zdravé deti ihneď po narodení alebo počas batoľacích dní. Faktom je, že to pre dieťa nie je rozdiel - bolesť spojená s traumou rúk a nôh pripútaných oproti jeho neustálemu plaču, to všetko prežíva duša mladého človeka. Bábätko cíti toto trápenie rovnako ako dospelý. To, že nedokáže vyjadriť svoju bolesť slovami, na realite nič nemení. Jediní ľudia, ktorým to prospieva, sú rodičia, ktorí sa tak trochu upokojujú tým, že dieťa nemôže prejaviť svoju bolesť - a teda to nie je podľa nich až tak zlé.. Ide o formu hlbokej nevedomosti. Výskum vykonaný na meraní bolesti dieťaťa počas obriezky prostredníctvom testov, ako je odber krvi z päty (na zistenie hladiny kortizolu), váženie a meranie, sledovanie porúch správania, prepúšťacie vyšetrenia srdcovej frekvencie, popisujú bolesť pri a po obriezke dojčaťa ako „silnú a pretrvávajúcu“ a radia ju „Medzi najbolestivejšie postupy vykonávané v novorodeneckom lekárstve“. Výsledky tiež uvádzajú, že „Túto úroveň bolesti by starší pacienti netolerovali.“

Skutočnosť, že si nebude pamätať svoj zážitok, keď vyrastie, tiež neznamená nič pre dieťa, ktoré prežije traumatickú skúsenosť, t. j. vymazanie pamäti a neospravedlňuje spôsobenie traumy. I keď si bolesť v dospelosti dieťa nemusí pamätať, dokáže mať trauma vyvolaná obriezkou v detstve hlboké následky na podvedomí ľudského jedinca.

Ak je obriezka nutná z hľadiska zdravia muža, je lepšie, ak je vykonaná skôr než neskôr, najmä kvôli tomu, že si ju dieťa nebude pamätať. Avšak, ak sa jedná o dobrovoľnú nezdravotnú obriezku, je úplne jedno, či bude vykonaná skôr alebo neskôr. Výhodou skoršej obriezky je možné zabudnutie na operáciu. Nevýhodou je nemožnosť vyjadriť vlastné dobrovoľné rozhodnutie slobodnej vôle. Rodičia by preto vždy mali brať v úvahu všetko, čo táto operácia prináša a ak sa rozhodnú dať obrezať malé dieťa, mali by sa snažiť maximálne eliminovať bolesť spôsobenú týmto zákrokom - rovnako ako by sa o to snažili u dospelého jedinca.

Čo Boh hovorí o nezvratných zmenách na tele človeka? #

Boh nás v Koráne učí, aby sme nezasahovali do nášho tela, alebo tela stvorených bytostí, ak to nie je nutné (napríklad zo zdravotného hľadiska, alebo iného vážneho dôvodu):

A satan povedal: „Vezmem si z tých, ktorí sú Tebe odovzdaní, časť určenú“, „A uvediem ich do bludu a nechám ich dúfať a budem im prikazovať, a tak budú odrezávať uši dobytku a budem im prikazovať, a tak budú meniť to, čo Boh stvoril“. Kto si satana bude brať ako dôverníka mimo Boha, ten prehral prehru zjavnú. Sľubuje im a necháva ich dúfať. Satan im veru nesľubuje nič iné než klam. (Korán, 4:118-120)

obriezka, Korán

Výhody obriezky #

Mužská obriezka má nemálo popísaných pozitív, ktoré so sebou prináša.

Medzi najdôležitejšie pozitíva patrí:

  • jednoduchšia hygiena
  • znížené riziko infekcie močových ciest
  • znížené riziko pohlavne prenosných infekcií
  • prevencia problémov s penisom (problémy so stiahnutím predkožky na neobrezanom penise môžu viesť k zápalom predkožky alebo žaluďa penisu)
  • riešenie problému predčasnej ejakulácie
  • znížené riziko rakoviny penisu
  • estetické hľadisko
  • lepšia výdrž v oblasti manželského sexuálneho života
  • znížený výskyt rakoviny krčku maternice u žien obrezaných mužov

Záver #

Rituál obriezky sa v Koráne vôbec nespomína, takže sa nejedná o nutný zákrok vrámci islamu. Ak sa človek chce stať muslimom, je potrebné aby úprimne vyslovil šahádu (vyznanie viery v Jediného Boha) a následne praktizoval piliere islamu, konal dobré skutky a vytrval vo viere. Neexistuje žiadna zmluva medzi Bohom a veriacim muslimom, v ktorej by Boh prikázal ľudskej bytosti vykonať obriezku. Obriezka nie je pre nasledovníkov Koránu povinnosťou, ale zároveň nie je ani zakázaným činom.

Sú známe pozitíva aj negatíva tohto zákroku. Rozhodnutie o vykonaní, či nevykonaní obriezky by teda malo byť ponechané na danom jedincovi. Výnimkou pre vykonanie obriezky u chlapcov (detí) je zdravotná indikácia fimózy na základe lekárskeho doporučenia. V prípade vykonania obriezky u detí by mali rodičia mať na vedomí, že tento zákrok je rovnako bolestivý pre dospelého ako i pre dieťa a mali by sa snažiť zmierniť bolesť, ktorá je prítomná pár dní po vykonaní operácie, tak ako by sa ju snažili zmierniť u dospelého muža.