Obriezka v islame

Obriezka v islame

V islame je častokrát obriezka považovaná za nutnú. Tento názor však nevychádza zo zákonov Koránu. Tradícia obriezky pochádza z judaistických prameňov Tóry, Starého Zákona a sunny (tradované výroky z doby Proroka), no v Koráne sa nenachádza. Jediný Boh Koránom tento úkon neprikazuje, ako ani nezakazuje.

Účelom tohto článku je overiť a preskúmať pôvod a dopady tohto rituálu.

obriezka, Korán

Starý Zákon a obriezka #

Zákon o nutnosti obriezky nachádzame v Biblii Starého Zákona (o neautentickosti dnešnej Biblie viac: Postoj islamu k Tóre a k Evanjeliu:

Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia! Obrežete mäso svojej predkožky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na ôsmy deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie, aj (otrok), čo sa ti narodil v dome, i taký, ktorý bol od cudzinca kúpený za peniaze a ktorý nie je tvojím potomstvom. Obrezaný musí byť aj ten, čo sa narodil v tvojom dome, i taký, ktorý bol kúpený za peniaze. Moja zmluva na vašom tele bude zmluvou večnou. Ten mužského pohlavia, ktorému nebude obrezané mäso predkožky, nech je vylúčený zo svojho ľudu.“ (Biblia, Genesis 17:9-14)

Pohanský pôvod obriezky #

Podľa Biblie bol Abrahám prvou osobou, ktorá bola obrezaná; avšak stovky rokov pred Abrahámom praktizovali starí Egypťania obriezku ako súčasť svojho zasvätenia do náboženských tajomstiev. Starovekí Egypťania boli prvými známymi praktizujúcimi obriezku v zaznamenanej histórii. Egyptskí bohovia dokonca vykonali sebaobriezku podľa egyptskej „Knihy mŕtvych“. Obriezka má svoj pôvod v pohanstve.

Zvyk obriezky u starých Egypťanov sa nachádza na nástenných rezbách a zdá sa, že má svoj pôvod v uctievaní hadov, pričom Apep je staroegyptský hadí boh. Starovekí Egypťania verili, že keď had vyzliekol kožu a vynoril sa opäť lesklý a nový, prechádzal znovuzrodením. Usúdili, že ak by sa had zvliekaním kože mohol stať zjavne nesmrteľným, ľudia by ho mali nasledovať. Výsledkom bolo, že vymysleli jednoduchú rovnicu: hadia koža = predkožka a operácia sa začala. Odtiaľ sa rozšíril medzi mnohé semitské národy, Arabi aj Židia si ho osvojili a premenili na akt náboženskej čistoty. Ako stáročia plynuli, stal sa populárnym aj v iných regiónoch sveta, niekedy z morálnych, zdravotných alebo hygienických dôvodov. Pôvod rituálu je však pohanský.

Ľudia dodnes zvyknú dodržiavať rôzne rituály, ktoré vznikli v pohanských náboženstvách. Iným veľmi podobným príkladom k príkladu obriezky malých detí je krstenie batoliat v kresťanstve, ktoré pochádza z babylonského pohanského mystéria. Dojčatá sa nemôžu vedome rozhodnúť prijať krst (alebo obriezku), preto pokrstiť (alebo obrezať) dieťa popiera celý účel obradu. Okrem toho v Písme kresťanstva sa neučí o krst detí (rovnako ako v Koráne sa neučí o obriezke detí). Ukazuje sa, že náuka o krste detí je pohanského pôvodu a má svoj pôvod v babylonských mystériách. Európski pohania svojho novorodenca buď pokropili, alebo ponorili do vody (u obriezky je pôvod zvyku datovaný k egyptským pohanom, viď vyššie).

Korán, Abrahám a obriezka #

Obriezka proroka Abraháma sa v Koráne nenachádza, i keď sa Korán zaoberá prorokom Abrahámom veľmi obšírne. Meno proroka Abraháma sa v Koráne spomína 67-krát. Napriek tomu Korán nehovorí nič o tom, že by bol obrezaný alebo o tom, žeby mu to bolo prikázané. Nespomína sa v ňom nič o dôležitosti obriezky pre vieru muslima. Hovorí sa v ňom o jeho viere v Jediného Boha a oddanosti Jedinému Bohu (napríklad: Korán 2:135), stavbe Kaby..

Muslimom sa stáva muž po vyslovení šahády (vyznanie viery v Jediného Boha), nie obriezkou. Rovnako tak žena.

Sunnitský islam a obriezka #

Sunnitskí muslimovia, vykonávajúci obriezku tradične (bez akejkoľvek zdravotnej indikácie - napr. fimózy, kedy je obriezka nutná), na základe výrokov sunny tvrdia, že obriezka je doporučená (výrokmi sunny o Abrahámovej obriezke) a potrebná kvôli hygiene pohlavných orgánov muža (ultrakonzervatívny smer tvrdí, že je potrebná, pretože mužské telo je nedokonalé a nie je možné, tak ako bolo stvorené, ho udržať čisté).

Je predkožka zbytočná, chybná? #

V mnohých veršoch Koránu nám Boh hovorí, že stvoril všetko, vrátane ľudských bytostí, v tej najdokonalejšej forme:

Že sme stvorili človeka v najlepšej podobe. (Korán 95:4)

To znamená, že keď zdravé a plne vyvinuté dieťatko opustí matkino lono, je v najdokonalejšom stave až do tých najjemnejších detailov. Nevyžaduje chirurgickú zmenu. Pokiaľ ide o vývoj dieťaťa, Boh hovorí nasledovné:

..nato sme pokryli kosti mäsom a potom sme mu dali vzniknúť v stvorení ďalšom. Požehnaním oplýva Boh, najlepší z tých, ktorí tvoria. “ (Korán 23:14)

Všimnite si, že Jediný Boh tvrdí, že On je najlepší stvoriteľ - výsledné dokončené stvorené dieťa je teda vytvorené v optimálnej forme. To isté spomína vo verši: 27:88, 32:7, 40:64 a 64:3.

Mužský pohlavný orgán je zakončený špecializovaným zmyslovým tkanivom, ktoré spolu s ryhovanými pásmi tvoria najdôležitejšiu zmyslovú zložku penisu. Sú to tisíce stočených receptorov jemného dotyku (Meissnerove telieska). Predkožka obsahuje vetvy dorzálneho nervu a 10 000 až 20 000 špecializovaných erotogénnych nervových zakončení niekoľkých typov, ktoré sú schopné vnímať mierny pohyb a natiahnutie, jemné zmeny teploty a jemné prechody v textúre. Obriezkou sa teda odstráni až 20 000 nervových zakončení. Najcitlivejšou časťou penisu je koniec predkožky (prechodná oblasť z vonkajšej do vnútornej predkožky). Táto časť sa pri tradičnej obriezke vždy odstraňuje.

Štúdia publikovaná v apríli 2007 v BJU International (British Journal of Urology) tvrdí, že “presvedčivo ukazuje, že obrezaní muži majú významný senzorický deficit penisu v porovnaní s neobrezanými intaktnými mužmi.”

Obal tkaniva (predkožka) bežne pokrýva citlivý žaluď a chráni ho pred odieraním, vysychaním, zrohovatením (keratinizáciou) a kontaminantmi z prostredia. Vnútornú výstelku predkožky tvorí mäkká lubrikačná vrstva sliznice podobne ako vrstva za očnými viečkami alebo vnútornými perami, čím chráni citlivý žaluď pred odieraním. Žaluď má byť chráneným vnútorným orgánom, ako je ženský klitoris. Vnútorný žaluď je vysoko citlivý a má vlhkú štruktúru vnútornej strany líc, ale po obriezke začína strácať citlivosť odieraním plienky a spodnej bielizne. Prvých pár týždňov je to veľmi bolestivé na dotyk. Je to podobné ako ľudské očné buľvy, ktoré sú chránené očnými viečkami. Človek by sa nedotýkal očných buliev priamo, ale iba cez očné viečka - to je tak citlivé. Po obriezke začne obnažený žaluď vysychať a keratinizovať (vytvára na vonkajšej strane stvrdnutú bunkovú vrstvu ako ochranu pred kontaminantmi z prostredia).

Je muž, ktorý má obriezku čistejší? #

Ak niekto tvrdí, že obriezka chráni pred kontamináciou (močom, baktériami, vírusmi), tak dostatočná hygiéna (umývanie vodou) je v tomto ohľade mnohokrát úspešnejšia a je ju možné praktizovať bez nutnosti chirurgického zákroku. Čistenie pod predkožkou trvá menej času ako čistenie zubov. Po použití toalety si naše konečníky vyžadujú čistenie vodou - hygiena je súčasťou života a amputácia nie je riešením. Neamputujeme ženám prsníky len preto, že u nich hrozí riziko vzniku rakoviny prsníka. Rutinná amputácia zdravej a funkčnej časti tela nie je prostriedkom prevencie chorôb. Len 20 % mužskej populácie na Zemi je obrezaných, 80 % nie, vypukla tu epidémia? Odpoveď je „nie“.

Je lepšie obrezať dieťa než dospelého? #

Jednou z foriem hlbokej nevedomosti niektorých rodičov je, že si myslia, že detská obriezka je o niečo vhodnejšia a menej bolestivejšia ako obriezka na starších chlapcoch, ktorí vedia rozprávať, alebo na dospelých mužoch. Preto mnohí rodičia obrezávajú svoje úplne zdravé deti ihneď po narodení alebo počas batoľacích dní. Faktom je, že to pre dieťa nie je rozdiel - bolesť spojená s traumou rúk a nôh pripútaných oproti jeho neustálemu plaču, to všetko prežíva živá duša mladého človeka. Bábätko cíti toto trápenie rovnako ako dospelý. To, že nedokáže vyjadriť svoju bolesť slovami, na realite nič nemení. Jediní ľudia, ktorým to prospieva, sú rodičia, ktorí sa tak trochu upokojujú tým, že dieťa nemôže prejaviť svoju bolesť - a teda to nie je podľa nich až tak zlé.. Ide o formu hlbokej nevedomosti. Výskum vykonaný na meraní bolesti dieťaťa počas obriezky prostredníctvom testov, ako je odber krvi z päty (na zistenie hladiny kortizolu), váženie a meranie, sledovanie porúch správania, prepúšťacie vyšetrenia srdcovej frekvencie, popisujú bolesť pri a po obriezke dojčaťa ako „silnú a pretrvávajúcu“ a radia ju „Medzi najbolestivejšie postupy vykonávané v novorodeneckom lekárstve“. Výsledky tiež uvádzajú, že „Túto úroveň bolesti by starší pacienti netolerovali.“

Skutočnosť, že si nebude pamätať svoj zážitok, keď vyrastie, tiež neznamená nič pre dieťa, ktoré prežije traumatickú skúsenosť, t. j. vymazanie pamäti a neospravedlňuje spôsobenie traumy. I keď si bolesť v dospelosti dieťa nemusí pamätať, dokáže mať trauma vyvolaná obriezkou v detstve hlboké následky na podvedomí ľudského jedinca.

Čo Boh hovorí o nezvratných zmenách na tele človeka? #

Boh nás v Koráne učí, aby sme nezasahovali do nášho tela, alebo tela stvorených bytostí, ak to nie je nutné (zo zdravotného hľadiska). Ak to nie je nutné, nemáme nezvratne meniť vzhľad nášho tela, ktoré Boh stvoril:

A satan povedal: „Vezmem si z tých, ktorí sú Tebe odovzdaní, časť určenú“, „A uvediem ich do bludu a nechám ich dúfať a budem im prikazovať, a tak budú odrezávať uši dobytku a budem im prikazovať, a tak budú meniť to, čo Boh stvoril“. Kto si satana bude brať ako dôverníka mimo Boha, ten prehral prehru zjavnú. Sľubuje im a necháva ich dúfať. Satan im veru nesľubuje nič iné než klam. (Korán, 4:118-120)

Záver - Korán a obriezka #

Rituál obriezky sa v Koráne vôbec nespomína. Korán hovorí len o tom, aby sme nemenili svoje telá, ak to nie je nutné (v dôsledku ochorenia, úrazu..).

Ak sa človek chce stať muslimom, je potrebné aby úprimne vyslovil šahádu (vyznanie viery v Jediného Boha) a následne praktizoval piliere islamu, konal dobré skutky a vytrval vo viere.

Neexistuje žiadna zmluva medzi Bohom a veriacim muslimom, v ktorej by Boh prikázal ľudskej bytosti odrezať si časť svojho tela/tela, ktoré Boh stvoril. Ak by bola obriezka náboženskou povinnosťou nasledovníkov Koránu bol by tento rituál uvedený v Koráne. Boh potvrdzuje, že Korán je úplne podrobný (Korán, 6:114), a že z Knihy nebolo nič vynechané (Korán, 6:38).

Obriezka nie je pre nasledovníkov Koránu povinnosťou ale zároveň nie je ani zakázaným činom. Rozhodnutie o vykonaní, či nevykonaní obriezky by teda malo byť ponechané na danom jedincovi. Výnimkou pre vykonanie obriezky u chlapcov (detí) je zdravotná indikácia fimózy na základe lekárskeho doporučenia.