Rasizmus a nacizmus

Rasizmus a nacizmus

Korán a odmietnutie rasizmu #

Boh pripomína ľuďom dobrej vôle, žijúcim na celom svete, v akej úžasnej rôznorodosti utváral náš svet a s ním i nás ako ľudské bytosti: - v rôznych farbách, jazykoch, národnostiach:

„Nevidel si, že Boh zoslal dole z neba vodu, ktorou sme dali vyjsť von plodom rôznych farieb! A na horách sú pruhy biele a červené, pruhy rôznych farieb a silno čierne. Ľudí a toho, čo chodí po zemi a dobytok tiež v rôznych farbách stvoril. Z radov tých, ktorí sú Bohu odovzdaní, sa Ho obávajú najmä tí, ktorí poznanie majú. Boh je mocný a odpúšťajúci.“ (Korán 35:27-28)

„K Jeho znameniam patrí stvorenie nebies a zeme a rozličnosť vašich jazykov a farieb. V tom sú veru znamenia pre tých, ktorí majú poznanie.“ (Korán 30:22)

„A v tom, čo pre vás stvoril na zemi v rôznych farbách, v tom je veru znamenie ľuďom, ktorí sa poučia.“ (Korán 16:13)

„Ľudia! My sme vás stvorili z jedinca mužského pohlavia a jedinca ženského pohlavia a učinili sme vás národmi a kmeňmi, aby ste sa spoznávali. Najvznešenejší z vás u Boha je ten najbohabojnejší. Boh všetko vie a je všeznalý.“ (Korán 49:13)

Záver #

Nemáme sa preto nenávidieť medzi sebou, kvôli farbe pleti, odlišnosti jazyka, či národnosti. Boli sme takto stvorení. Takýto bol Boží plán s nami ako ľudstvom. Boh chcel, aby sme boli rôznorodí. Biodiverzita, diverzita jazykov a národností je súčasťou Jeho plánu. Máme to akceptovať a snažiť sa spoločne vychádzať. I keď sme odlišní, náboženstvo od Boha nás spája ako bratov a sestry v islame.

Stop rasizmu, Korán