Zákaz konzumácie alkoholu a drog

Zákaz konzumácie alkoholu a drog

Zakázané nápoje a opojné látky v islame #

Omamné opojné nápoje (alkohol) #

Zákaz konzumácie alkoholu nebol rázny. Prebiehal postupne. Trvalo to približne 25 rokov, dokiaľ bol alkohol definitívne zakázaný (Boh na to ľudí postupne pripravoval):
Najprv Prorok Muhammad obdržal od jediného Boha verš Koránu, ktorý hovorí o zákaze konzumácie alkoholu počas a pred modlitbou. Dôvodom tohto zákazu je skutočnosť, že muslim má pristupovať k modlitbe pripravený, očistený a alkohol ako intoxikant tomuto zabraňuje. Keď si vezmeme do úvahy skutočnosť, že muslimovia sa modlia 5-krát denne, tento zákaz skresal možnú konzumáciu alkoholu na minimum:

„Vy, ktorí ste uverili, nepristupujte k modleniu, keď ste opití, až kým nebudete vedieť, čo hovoríte…“ (Korán 4:43)

Po čase Boh posiela muslimom prísnejší zákaz a zároveň objasnenie:

Pýtajú sa ťa na opojné nápoje a na hazardné hry. Povedz: „V oboch spočíva veľký hriech ale i prospech pre ľudí. Hriech, ktorý v nich spočíva, je však väčší než prospech z nich“…azda budete premýšľať. (Korán, 2:219)

Keď Boh videl, že ľud je už pripravený, zoslal Prorokovi posledné verše týkajúce sa alkoholu, ktoré jeho konzumáciu zakazujú úplne:

„Vy, ktorí ste uverili! Opojné nápoje, hazardné hry, modly a veštiace šípy sú nečistotou z diel satana, tak sa tomu vyhýbajte, azda tak prospejete. Satan chce medzi vami opojnými nápojmi a hazardnými hrami vyvolať nepriateľstvo a nenávisť a brániť vám spomínať si na Boha a modliť sa. Prestanete s tým už teda?“ (Korán, 5:90-91)

Zákaz alkoholu a omamných látok, Korán

Zákaz omamných látok v Koráne je daný prostredníctvom sylogizmu. Sylogizmus je forma uvažovania, kde obsahuje dva výroky, predpoklady, ktoré spolu vedú k platnému záveru. Príklad:

 1. Všetci muži sú smrteľní (predpoklad)
 2. Caesar je muž (predpoklad)
 3. Caesar je smrteľný (záver)

Pokiaľ ide o zákaz omamných látok v Koráne, čítame tieto dve predpoklady:

 1. Pán môj zakázal len nemravnosti, tie zjavné z nich i skryté.. (Korán, 7:33) (predpoklad)

 2. Pýtajú sa ťa na opojné nápoje a na hazardné hry. Povedz: „V oboch spočíva veľký hriech ale i prospech pre ľudí. Hriech, ktorý v nich spočíva, je však väčší než prospech z nich“.. (Korán, 2:219) (predpoklad)

 3. (záver): Opojné nápoje, ak sa používajú akýmkoľvek spôsobom, ktorý vyvoláva hriech (opíjanie sa, alebo užívanie drog pre “relaxáciu”) sú zakázané, pretože Boh zakazuje všetky hriechy (7:33). Hriešne spôsoby používania omamných látok sú priblížené vo verši 5:90, ktorý nám Boh hovorí, že omamné látky a hazardné hry sú dielom diabla a v 5:91, kde nám Boh hovorí, že diabol láka ľudí, aby používali omamné látky a hazardné hry na šírenie nevraživosti a nenávisti medzi ľuďmi a na odvádzanie pozornosti ľudí od pripomínania si Boha. Takéto používanie omamných látok, ktoré obsahujú „ithm“ (hriech), je zakázané. Naproti tomu, keď sa omamné látky používajú akýmkoľvek spôsobom, ktorý prináša ľudstvu úžitok bez toho, aby to viedlo k hriechu, nie je ich používanie zakázané. Príkladom použitia tohto typu je použitie omamných látok v medicíne, pri sterilizácii, v chirurgii, anestetikách atď. Ak sa omamné látky používajú v chirurgii alebo medicíne, jednoznačne nešíria nevraživosť alebo nenávisť medzi ľuďmi, naopak, ľuďom pomáhajú.

Čo je na pití alkoholu vlastné zlé? #

 1. Z duchovného hľadiska alkohol narušuje stav očisty. Muslim nemôže pod jeho vplyvom (so zahmlenou mysľou) pristupovať k plneniu denných povinností modlitby.

 2. Alkohol je návykový. O tom asi netreba vela hovoriť. Existuje veľa centier na Slovensku, ktoré sa venujú odvykaniu od tejto závislosti a tiež terapiám rodín, ktoré závislosťou jej člena trpia.

 3. Alkohol zakaľuje intelekt. Človek môže nesprávne vyhodnotiť situáciu, či nedokázať spravodlivo rozsúdiť medzi dobrým a zlým činom, čo môže viesť i ku kriminalite. Muslimská viera je založená na intelektuálnom, logickom myslení a dobrom úsudku.

 4. Pitie alkoholu nie je dobrým vzorom pre deti.

 5. Alkohol spôsobuje postupné poškodenie mozgu. Človek časom viac zabúda a má pomalšie reakcie. Môže byť dôvodom neurologických porúch, či ich dokonca vyvolávať (napríklad jedným zo spúšťačov epilepsie je práve alkohol).

Ostatné omamné látky, drogy #

Pod pojmom omamná látka (khamr) sa nechápe výlučne iba alkohol, ale všetko, čo dokáže zakaliť intelekt. V islame teda nie je zakázaný iba alkohol, ale všetky omamné látky, všetky drogy. Rovnako ako je zakázaný alkohol, je zakázaná i marihuana, pervitín, heroín, tabak.. (opäť povolené sú len pre účely medicíny..)

Otázky a odpovede #

Otázka: Môžem si dať nealkoholický Radler 0,00%, ak je vyrobený z piva, ktoré obsahovalo alkohol? Odpoveď: Áno, pretože nápoj, ktorý budete piť už neobsahuje alkohol, a teda nie je omamnou látkou. Pozor ale na Radlery s obsahom alkoholu 0,2% a iné - tie sú zakázané.

Otázka: Môžem používať na čistenie domácnosti prostriedok s obsahom alkoholu? Odpoveď: Áno, samozrejme. Vrámci dezinfekcie priestorov je možné použiť i prípravky s obsahom alkoholu.

Otázka: Môžem používať pri varení víno? Vraj sa všetok alkohol pri varení odparí. Odpoveď: Nie, nie je to pravda, že sa alkohol odparí. Pri približne 2 hodinovom vare sa odparí približne 35% obsahu alkoholu. Približne 65% ho ostáva naďalej v pokrme. Nie je preto dovolené používať víno pri varení pokrmov, pretože výsledný pokrm bude alkoholický.

Otázka: Môžem používať pri pečení rum alebo rumovú príchuť? Odpoveď: Pri pečení, rovnako ako pri varení nie je povolené používať rum, alebo iný alkohol. Ideálne je vyhnúť sa aj rumovým príchutiam (ale to už je na posúdení jednotlivca, keďže to defacto alkohol neobsahuje, avšak dosť podobne to vonia a niekomu to môže privodiť chuť na omamnú látku, s inym človekom to nemusí urobiť nič). Pozor si treba dať i na rôzne keksy, ktoré obsahujú alkohol. Viac v zozname: Potraviny, na ktoré si dať na Slovensku pozor

Otázka: Je pravda, že nesmiem predávať alkohol na konzumáciu, i keď ho nekonzumujem? Odpoveď: Áno, je to pravda. Je zakázané nie len konzumovať, ale aj predávať alkohol na konzumáciu (podporovať iného v jeho konzumácii).