Zákaz konzumácie bravčového mäsa

Zákaz konzumácie bravčového mäsa

Špecifikácia zakázaného mäsa #

Boh nám v Koráne zakazuje konzumáciu potravín, ktorá pre nás môže byť škodlivá (či už fyzicky alebo morálne). Medzi zakázané potraviny v islame patrí:

a.) bravčové mäso a výrobky z neho #

  • patria tu aj výrobky z bravčového mäsa ako: bravčová želatína, bravčový tuk/masť..

b.) tečúcu krv #

c.) mäso zdochlín #

d.) mäso zo zvierat, ktoré boli nesprávne zabité #

  • mäso zvierat, ktoré boli zabité zhodením zo skaly, ubitím, prebodnutím, ktoré boli utýrané:

Sú vám zakázané zdochliny, krv, mäso z prasiat a všetko, nad čím bolo vyslovené meno iné než Božie, zvieratá, ktoré sa zadusili, ktoré boli ubité k smrti, ktoré sa zabili pri páde z výšky, ktoré zomreli ubodaním parohami iného zvieraťa, ďalej to, z čoho jedla divá zver s výnimkou tých zvierat, ktoré ste ešte stihli v mene Boha zarezať a zvierat, ktoré boli zarezané na oltároch.. (Korán, 5:3)

e.) mäso zvierat, na ktorými bolo vyslovené meno iné než Božie #

  • Korán 5:3, 16:15 a 2:173 vylučuje z konzumácie mäso, ktoré bolo obetované inému než Jedinému Bohu. Ak mäso nebolo obetované žiadnej modle, nijakému človeku, prorokovi.., nie je zakázané ho konzumovať.
Mäso z prasiat, zákaz, islam

Nútenie ku konzumácii zakázaného #

V prípade, že je veriaci nútený zjesť zakázané potraviny (pod vyhrážkou smrti, ublíženia na zdraví jemu alebo jeho rodine, pri hladomore..) Boh mu odpustí:

On vám zakázal len zdochliny, krv, mäso z prasiat a všetko, nad čím bolo vyslovené meno iné než Božie. Kto by bol ale nútený, nie nevraživý, alebo prekračujúci mieru, tak Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 16:115)

On vám zakázal zdochliny, krv, bravčové mäso a to, nad čím bolo vyslovené meno iné než Božie. Kto by bol ale nútený, nebol by nevraživý, alebo prekračujúci mieru, ten sa hriechu nedopustí. Veď Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 2:173)

Povedz: „Nenachádzam v tom, čo mi bolo vnuknuté, nič zakázané pre toho, kto by chcel jesť, iba ak by šlo o zdochlinu alebo o tečúcu krv alebo o mäso z prasaťa - to je nečisté, alebo ak by šlo o spurnosť prejavujúcu sa vo vyslovení iného mena než Božieho nad ním.“ Kto by bol ale nútený z toho jesť, nebol by nevraživý, ani prekračujúci mieru, tak Pán tvoj je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 6:145)

Povolenie konzumácie nebravčového mäsa od Ľudí Knihy #

Muslimovia sa obávali konzumovať nebravčové mäso od kresťanov a Židov počas svojich ciest ich regiónmi, pretože sa báli, či to nebude považované za konzumáciu mäsa, ktoré je zasvätenie inému než Jedinému Bohu (keďže niektorí kresťania veria v Ježiša ako v Boha, aj keď mu mäso neobetovávajú). Za splnenia vyššie uvedených pravidiel konzumácie mäsa, Boh v Koráne povoľuje konzumáciu jedla od Ľudí Knihy:

Dnes je vám dovolené všetko, čo je dobré. A jedlo tých, ktorým bola daná Kniha je vám dovolené a vaše jedlo je im dovolené. (Korán, 5:5)

Samozrejme, ak nám Ľudia knihy (kresťania alebo Židia) naservírujú bravčové mäso, alebo jedlo, ktoré obsahuje krv, či mäso zvierat, ktoré boli utýrané k smrti (teda vyššie uvedené podmienky nie sú splnené), máme ho odmietnúť. Ak nám však kresťania alebo Židia ponúknu správne zabité a správne upravené kuracie alebo iné nebravčové mäso môžeme ho skonzumovať bez výčitiek svedomia. Boh nám ich jedlo povolil. Pre istotu pred jeho konzumáciou môžeme predniesť slová “v mene Božom(bismillah)

Jedzte z toho, nad čím bolo vyslovené meno Božie, ak v Jeho znamenia veríte. (Korán, 6:118)

Príkaz vyslovovania Božieho mena (“v mene Božom” = Bismillah) súvisí s tým, čo jeme vo všeobecnosti a nielen s mäsom. To isté platí pre ovocie, zeleninu, sušienky, arašidy..

Nenáboženské dôvody nekonzumácie bravčového #

a.) dôvod srdcovo cievnych ochorení a vysokého cholesterolu #

  • konzumácia mastného bravčového mäsa patrí medzi najzávažnejšie dôvody srdcovo-cievnych chorôb. Dietické odporúčania lekárov pri ochoreniach ciev a srdca alebo pri vysokom cholesterole, takmer vždy ako prvé uvádzajú doporučenie úplného vylúčenia mastných jedál zo stravy, - bravčovej slaniny, bravčového mäsa, údeného bravčového mäsa a bravčovej masti.

b.) trichinelóza #

  • trichinelóza je parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje Trichinella spiralis (svalovec špirálovitý), ktorý typicky parazituje na svini domácej (ošípanej). Ochorenie je prenosné zo zvierat na človeka s prírodnou ohniskovosťou. Trichinelami sa človek môže nakaziť prostredníctvom konzumácie infikovaného bravčového alebo diviačieho mäsa. Existujú 2 formy tohto ochorenia: črevná a svalová. Pri svalovej forme trichinella napáda svaly, čoho dôsledkom sú bolesti, horúčky, a môže dôjsť až k zápalu srdcového svalu (myokarditíde), ktorého následkom býva smrť. Úmrtnosť pri nákaze sa pohybuje okolo 40%.

c.) tenióza #

  • tenióza je parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje Taenia solium (pásomnica dlhočlánková). Jej medzihostiteľom je sviňa domáca. Pri konzumácií infikovaného mäsa dochádza k prenosu parazita na človeka, v ktorého orgánoch si parazit začína tvoriť skládky lariev, čo sa nazýva cysticerkóza. Ochorenie sa prejavuje bolesťami brucha, nevoľnosťou, hnačkou/zápchou, chronickými bolesťami hlavy, závratmi, poruchami psychiky, bolesťami oka až slepotou.

d.) vysoko vnímavé a citlivé zviera #

  • etické hľadisko. Prasa patria medzi zvieratá, ktorého vnímanie je na úrovni domáceho psa. Z vedeckého hľadiska sa prasa radí medzi najinteligentnejšie zvieratá žijúce na Zemi. Prasa sa veľmi rýchlo učí. Dokáže sa naučiť mnoho trikov, hrať jednoduchú videohru (s navigáciou rypákom, za odmenu), rado počúva hudbu a jeho mozog je vývojovo porovnateľný s mozgom 4-ročného dieťaťa. Nie je správne prasatá chovať ako zvieratá na mäso vo veľkochovoch, zavreté v minimalistických priestoroch, pri obrovskej koncentrácií zvierat. Veľmi pri tom trpia a svoje utrpenie vysokocitlivo vnímajú a prežívajú.