Antikoncepcia, interupcia, umelé oplodnenie a islam

Antikoncepcia, interupcia, umelé oplodnenie a islam

Antikoncepcia a plánované rodičovstvo #

Islam povoľuje používanie antikoncepcie, za podmienky, že táto neohrozuje zúčastnených na zdraví. Podporované je plánované rodičovstvo (pre ideál dojčenia/kojenia potomka do 2 rokov: (Korán, 2:233)). Z rôznych druhov antikoncepcií sa najviac pozitívne pozerá islam na bariérovú ochranu (kondómy), ktorá nemá vplyv na (hormonálne) zdravie partnerov.

Umelé oplodnenie #

Umelé oplodnenie je v islame povolené ako medicínska pomoc, za podmienky, že pohlavné bunky sú prevzaté výlučne od biologických rodičov-manželov, ktorí sa o dieťa snažia.

Interupcia #

Umelé ukončenie tehotenstva je v islame povolené v nutných prípadoch ako je: znásilnenie, ohrozenie života matky, ťažko postihnutý plod, ohrozenie zdravia matky (fyzické i psychické). V otázke interupcií je dôležité poznamenať, že Boh v Koráne hovorí, že chudoba nie je dôvodom pre interupciu:

Nezabíjajte svoje deti zo strachu pred chudobou, my im obživu dáme i vám. Ich zabíjanie je veru chyba veľká (Korán, 17:31)

Muži sú zákonom Koránu zaviazaní sa o svojich potomkov (Korán, 2:233) a o svoju ženu finančne postarať (Korán, 4:34), čím sa znižuje % interupcií z dôvodu chudoby na minimum.

Islam neurčuje koľko má mať rodina potomkov, ale učí o ochrane ľudského života a o dôležitosti zakladania rodín:

Povedz: „Poďte, prednesiem vám, čo vám váš Pán zakázal: Aby ste pridružovali k Nemu čokoľvek a aby ste zle zaobchádzali s rodičmi a aby ste zabíjali svoje deti z obavy pred chudobou, my obživu vám aj im dáme, a približovať sa k nemravnostiam, k zjavným i skrytým a zabíjať dušu, ktorú Boh zakázal zabíjať, jedine ak v práve. Toto vám odkázal, azda budete chápať“. (Korán, 6:151)