Vzájomné správanie sa v manželstve

Vzájomné správanie sa v manželstve

Správanie sa manželských partnerov k sebe navzájom nemá byť bojom medzi mužom a ženou, kto z koho. Práve naopak. Máme sa k sebe navzájom správať tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám, s láskou a rešpektom. Tak ako keby sme jeden pochádzali z duše druhého:

..Učinil vám z vašich duší družky.. (Korán, 42:11)

..Ony sú vaším odevom a vy ste ich odevom.. (Korán, 2:187)

Správanie sa manželských partnerov k sebe navzájom má byť nazeranie na druhého očami lásky:

Medzi Jeho znamenia patrí, že vám stvoril z vašich duší družky, aby ste u nich pokoj našli a učinil medzi vami láskavosť a milosť.. (Korán, 30:21)

Máme sa vzájomne usilovať o to, aby naše manželstvá boli plné porozumenia, vzájomného pochopenia, láskavého správania k sebe navzájom a rešpektu voči manželskému partnerovi/partnerke.

A nažívajte s nimi (s manželkami) v dobrom.. (Korán, 4:19)

Chov psov v islame, Korán