Výchova detí a vzdelanie

Výchova detí a vzdelanie

Povinnosti rodičov voči deťom #

Rodičia majú povinnosť starať sa o svoje deti. Ak je to možné a nedohodli sa s manželom inak, mali by ženy dojčiť deti do 2 rokov. Muži majú povinnosť deťom a manželke zabezpečiť potravu a ošatenie:

Matky majú kojiť svoje deti celé dva roky; to platí pre toho, kto by chcel dovŕšiť kojenie (dojčenie). A ten, komu sa narodili tieto deti má povinnosť zabezpečiť im potravu a ošatenie podľa dobrej zvyklosti. Žiadnej duši nie je uložené nič iné než to, čo zvládne. Nesmie byť poškodená matka dieťaťom svojím, ale ani ten, komu sa dieťa narodilo, dieťaťom svojím. Pre dediča platí to isté. Ak by ale obaja ho chceli odstaviť od kojenia po vzájomnej dohode a porade, tak nezhrešia. A ak by ste si chceli vziať dojku pre vaše deti, tak nezhrešíte, pokiaľ jej odovzdáte, čo ste sľúbili podľa dobrej zvyklosti. A obávajte sa Boha a vedzte, že Boh vidí všetko, čo konáte. (Korán, 2:233)

Dojčenie a islam

Vzdelávanie potomkov i seba #

Rodičia majú zodpovednosť za vzdelanie svojich detí i vlastné vzdelávanie sa. Civilné vzdelanie je dôležité pre budúce povolanie detí. Muži majú v islame povinnosť živiť svoje manželky a deti, preto je dôležité, aby sa v rannom veku vzdelávali a v dospelosti sa tak čo najlepšie uplatnili na trhu práce. Ženy potrebujú byť vzdelané taktiež. Sú učiteľkami detí, a niektoré z nich pracujú v ženských odvetviach (lekárka pre ženy, učiteľky, iné).

Muž je zodpovedný za finančné povinnosti vzdelania, žena je zodpovedná na dohliadanie nad vzdelaním (učenie sa s deťmi, kontrola úloh..).

Islam nás ale okrem civilného vzdelania, ktoré je určite dôležité, vyzýva k získaniu náboženského vzdelania.

Prečo je dôležité náboženské islamské vzdelávanie potomkov? Islam nás vyzýva k pomáhaniu si navzájom, k spolupráci, k vzájomnej zodpovednosti. Spoločnosť ako taká, tieto elementy potrebuje. Taktiež potrebujeme poznať, čo je morálne prípustné a čo nie je morálne prípustné. Len pred niekoľkými desiatkami rokov prebiehala svetová vojna a v Európe zúril holokaust. Vraždenie detí a žien. Nevraždili civilne nevzdelaní ľudia. Práve naopak. Za úlohu dohľadu na páchaných zverstvách boli postavení: lekári, inžinieri a vysoko postavení a vzdelaní ľudia. Civilne vzdelaní ľudia, ale nábožensky nevzdelaní. Nedostatok náboženských vedomostí vedie k páchaniu nemorálnych skutkov, dokonca môže viesť až k pádu civilizácie. Práve preto je potrebné, aby sme svojim deťom odovzdávali a všepovali všetky náboženské vedomosti, ktoré máme, alebo ich poslali vzdelávať sa v tejto oblasti k ľuďom, u ktorých vieme, že ich vedomosti z oblasti náboženstva islamu sú kvalitné a pomôžu našich deťom duchovne rásť.

Okrem priamo náboženského vzdelania je vhodné deťom toto vzdelávanie uľahčiť i tým, že poznajú aspoň základy jazyka Koránu: arabčiny.

Výsledkom súladu civilného a duchovného náboženského vzdelania je šikovný, zodpovedný človek, ktorý sa dokáže presadiť na trhu práce, morálne uvedomelý a rozhodný jedinec, ktorý pozná hranice spravodlivého správania a snaží sa ich aplikovať do svojho života.

Boh v Koráne hovorí, aby sme Ho prosili, tak ako takto ho prosil Prorok Muhammad:

„Pane môj, pridaj mi poznania.“ (Korán, 20:114)

Neustále vzdelávanie sa v náboženstve je dôležité ešte z jedného hľadiska. Vedie ľud k rešpektu pred jeho Stvoriteľom:

..Z radov tých, ktorí sú Bohu odovzdaní, sa Ho obávajú (majú veľký rešpekt) najmä tí, ktorí poznanie majú. (Korán, 35:28)

Vzdelanie detí a islam

Výchova detí a islam #

Je zrejmé, že ak rodičia nedokážu svojim deťom od útleho veku vštepovať rešpekt k Jedinému Bohu, pretože sú sami nedbalí, potom nemôžu očakávať, že sa im vráti spravodlivá vďačnosť. Preto Boh prísne varuje rodičov, aby dávali deťom dobrý príklad islamu a spravodlivého správania sa:

Vy, ktorí ste uverili, chráňte svoje duše i rodiny pred ohňom, ktorého palivom budú ľudia a kamene.. (Korán, 66:6)

Vy, ktorí ste uverili, nech vás neodpútajú vaše majetky a ani deti od spomínania si na Boha. Kto by tak robil, to bude ten, kto prehral. (Korán, 63:9)

Rodičia majú svoje deti vychovávať láskavo, s milosťou voči ich chybám, na ktorých sa učia. Mali by sme byť svojim deťom dobrými príkladmi a tiež láskavými usmerňovateľmi (ak nás o radu požiadajú):

„Pane môj, zahrň ich milosťou Svojou, tak ako mňa vychovávali, keď som bol malý“. (Korán, 17:24)

Deti ako ozdoba i skúška pozemského života #

Deti nám okrášľujú náš pozemský život. Boh nám ich dáva podľa toho ako chce. Niekomu synov, niekomu dcéry. Nesmieme zabúdať na to, že deti nie sú iba odmenou a spestrením nášho pozemského života, ale i skúškou toho, či dokážeme svoje deti viesť správne svojim vlastným príkladom, či vytrváme vo viere islamu a či im vieru predáme ďalej tak, aby si ju sami osvojili a zamilovali:

Dáva, komu chce, deti ženského pohlavia a dáva, komu chce, deti mužského pohlavia. (Korán, 42:49)

Majetky a deti sú ozdobou života najnižšieho. Dobré skutky, ktoré ostávajú, sú však lepšie u Pána tvojho z hľadiska odmeny a sú lepšou nádejou. (Korán, 18:46)

A vedzte, že vaše majetky a deti sú skúškou a že Boh má u Seba obrovskú odmenu. (Korán, 8:28)