Šária, islamské právo

Šária, islamské právo

Šária je islamské právo založené na pravidlách Koránu (a sunny - u pre sunnitských muslimov).

Pojmy v šárii #

Šária Koránu rozlišuje skutky alebo tresty ako:

1.) povinné (fard, wajib) #

Fard = je to niečo, čo Jediný Boh prikázal vykonať (ak to nie je vykonané, bude za to daný človek potrestaný) - napr. platba zakátu pre tých, ktorí sú povinní ho platiť, povinné modlenie sa..

2.) odporúčané (sunna) #

Sunna = je to niečo, čo nie je povinné (za nevykonanie tejto činnosti nehrozí trest) ale je to odporúčané (skutok je odmenený ako dobrý skutok) alebo doporučené. Napríklad: dobrovoľné modlitby navyše; charita mimo zakátu; pravidelné recitovanie Koránu..

3.) zakázané (haram) #

Haram = niečo, čo je zakázané vykonať. V prípade, že to človek vykoná, bude za to potrestaný. Napríklad konzumácia bravčového; konzumácia nesprávne zabitých zvierat alebo uhynutých pred zabitím; konzumácia zvierat zabíjaných v menej iného než Jediného Boha; cudzoložstvo; krádež; vražda; ribá (úžera)..

4.) povolené (halal) #

Halal = niečo, čo Boh priamo povolil. Napríklad: intímnosti počas nocí v ramadáne..

5.) neodporúčané (makruh) #

Makruh = niečo, čo Boh priamo nezakázal - slovom “zakázané” (haram), ale je to priamo neodporúčané. Neexistuje žiaden oficiálny trest za porušenie daného “zákazu”, avšak v očiach Božích je to činnosť veľmi negatívna, preto by sme sa jej mali radšej oblúkom vyhnúť. Je teda vhodné od toho upustiť a nevykonávať to. Napríklad: vytváranie si domienok (Korán, 2:49), pitie alkoholu (použitie alkoholu ako dezinfekcie nie je zakázané, ale pitie alkoholu je priamo nedoporučené).

Delenie šárie #

Šária sa delí na šáriu:

1.) Aqídy (aqeedah) #

  • zahŕňa vieru v Boha, v prorokov, v súdny deň..

2.) Fiqh #

  • zahŕňa praktické pravidlá bežného života muslima: ohľadom jedla, manželstva, práce a obchodovania..

3.) Akhlaq #

  • zahŕňa vlastnosti a činosti morálky ako dobré správanie sa k manželke(manželovi, rodičom, dobrý charakter..

Videá: