Islam a iné vierovyznania

Mária, matka Ježišova, v islame

Mária, matka Ježišova, v islame # Mária, matka Ježišova patrí medzi najvýznamnejšie ženy islamu. Boh si ju vybral spoledzi žien ľudstva, aby zázračne počala proroka Ježiša a aby svojim príkladným životom plným vytrvalej odvážnej viery, cností a dobrých skutkov svedčila so svojim synom o Jedinom Bohu. ...

Mesiáš Ježiš v islame

Ježiš v islame # Islamský pohľad na Ježiša sa nachádza medzi dvoma extrémami. Židia odmietli Jeziša ako Božieho proroka a Mesiáša a nazvali ho podvodníkom a klamárom. Na druhej strane kresťania ho považujú za Boha alebo Božieho syna (podľa denominácie) a modlia sa k nemu rovnako ako muslimovia k Jedinému Bohu. ...

Prístup islamu k Ľuďom knihy

Islam je náboženstvom mieru. Náboženstvom, v ktorom niet donútenia. Ak sa niekto pevne drží islamu a slov Koránu, nikdy nebude nikoho nútiť ku konverzii. Konverzia k islamu musí vychádzať z hĺbky duše a musí byť skutočne o presvedčení človeka žiť islam v autentickej podobe. ...

Usmernenie islamu pre kresťanov

Výzva islamu pre kresťanov # Islam nie je náboženstvo určené iba Arabom. Islam je univerzálne náboženstvo, ktoré Jeden Jediný Boh dal tým, ktorí chcú ísť po správnej ceste. Islam je určený každému. Celému ľudstvu. Ktokoľvek by chcel iné náboženstvo než islam, nebude od neho prijaté a bude v živote poslednom patriť medzi tých, ktorí prehrali. ...