Stvorenie sveta a vesmíru

Stvorenie sveta a vesmíru

Táto časť pojednáva o témach, ktoré sú spomínané v Koráne, a to: Teória Big-bangu, Teória rozpínania vesmíru, Teória multiplicity vesmíru a iné.


Teória veľkého tresku a rozpínanie vesmíru

Teória veľkého tresku # Najuznávanejšou teóriou vzniku vesmíru je teória Big-bang theory (Teória veľkého tresku) naznačujúca výbušný pôvod vesmíru, ktorý spôsobil existenciu priestoru, času a hmoty. Teóriu veľkého tresku vypracovali v 20. rokoch 20. storočia dvaja vedci celkom nezávisle od seba. ...

Vek vesmíru

Vek vesmíru # Aj keď Veľký tresk poskytol vysvetlenie pôvodu vesmíru, stále zostávalo potrebné vypočítať jeho vek. Aby tak urobili, astronómovia sa opäť spoliehajú na tzv. “červený posun”, aby vypočítali rýchlosti a vzdialenosti najvzdialenejších galaxií a kvazarov. Tieto vzdialenosti poskytujú dobré údaje o veku vesmíru. ...

Teória multiplicity vesmíru

Keď astronómovia diskutujú o vesmíre, vždy hovoria o pozorovateľnom vesmíre. Ak sa vrátime do čias starých Egypťanov pred päťtisíc rokmi, zistíme, že ich chápanie veľkosti vesmíru nebolo nič iné ako kupola oblohy, ktorá pokrýva Zem ako kupola v planetáriu. Hviezdy sa zdali byť nanajvýš vzdialené niekoľko tisíc kilometrov. ...