Autenticita, história a význam Koránu

Autenticita, história a význam Koránu

Celé zvestovanie islamu a jeho spísanie do zákonov Knihy bolo ukončené za čias proroka Muhammada a vyvrcholilo vznikom Koránu, ako jasného vedenia pre ľudstvo.

Korán bol zvestovaný Prorokovi Muhammadovi medzi rokmi 610-633 nl prostredníctvom anjela Gabriela. Následne Prorok prednášal Korán veriacim jeho ummy (náboženskej obce). Spoločníci Proroka Muhammada sa učili veršovaný Korán počas života Proroka spamäti. Boli to desiatky ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom naučili recitovať celý Korán. Keď Prorok zomrel, po pár rokoch sa títo ľudia zišli a spísali kompletné znenie veršovaného Koránu.

Uchovanie autentického Koránu, 15:9

Z tohto dôvodu sa nám Korán, narozdiel od iných Zjavení, zachoval dodnes v pôvodnom znení, v nepozmenenej podobe. Tým, že Korán je písaný v podobe veršov, ktoré sa rýmujú, a zároveň sa ho mnohí nasledovníci Proroka učili naspamäť, je u Koránu šanca na jeho pozmenenie behom histórie takmer nulová. Dodnes existujú súťaže pre deti a dospelých v recitácii Koránu spamäti. Človek, ktorý sa naučí celý Korán v pôvodnom arabskom jazyku naspamäť sa nazýva hafíz. O deťoch, ktoré sú hafízmi, hovorí tento dokumentárny film: The Quran Kids | Short Film | Inspirational

Najstarší zachovaný úryvok Koránu, ktorý máme dnes k dispozíci, je Korán uložený v birminghamskom archíve datovaný do 7. storočia, doby života Proroka Muhammada. Jeho verše sa zhodujú s Koránom, ktorý sa používa dnes. O tomto objave si môžete prečítať tu:
Vedci objavili zrejme najstarší korán, mali ho rovno pod nosom

Druhý najstarší dodnes zachovaný Korán je Korán datovaný do obdobia 7.-8. storočia, ktorý sa nachádza v Taškente. Je známy po celom svete pod názvom: Samarkand Kufic Quran alebo Uthman Quran.

Jediný Boh nám ako ľudstvu prisľúbil, že toto konečné zjavenie Zákona uchová pre všetky nasledujúce generácie ľudí nepozmenené:

My sme zoslali dole Pripomenutie, a my ho uchováme. (Korán, 15:9)

Video: