Korán a moderná veda

Korán a moderná veda

Vedeckosť Koránu #

Možno jeden z prvých dojmov, ktoré môže nadobudnúť čitateľ Koránu pri jeho prvom čítaní je, že táto Kniha nemá úplne tradičný formát a štýl. Skeptikovi môže priniesť niekoľko mätúcich problémov. Korán nemá v rámci kapitol jasnú dejovú líniu. Častokrát sa vyhlásenia opakujú, aby tak znovu zasiahli myseľ čitateľa. V akejkoľvek knihe napísanej človekom by sme normálne očakávali, že nájdeme každú kapitolu zaoberajúcu sa jednou hlavnou témou. V Koráne to tak vždy nie je.

V porovnaní s inými Zjaveniami, ktoré sa nám nezachovali nepoznemené - napr. v Biblii, majú príbehy začiatky a konce v rámci tej istej kapitoly. Predmety sa nepohybujú medzi priľahlými veršami tak ako v Koráne. Do značnej miery je Biblia vo svojom štýle a rozprávaní systematickejšia. Kritici Koránu sú preto zaskočení zložením a jazykom Koránu.

Korán síce nie je vedeckým dôkazom ako takým, no predkladá informácie formou prezentácie vedeckých faktov. V prípade, že čítame vedeckú publikáciu, napríklad učebnicu chémie, môžeme si všimnúť, že fakty sú v nej prezentované veľmi stučne a jasne - ako holé fakty. Korán je písaný v podobnom štýle jazyka. Cieľom Koránu nie je porozprávať nám príbeh jazykom divadla, či románu. Cieľom je informovať nás o najdôležitejších aspektoch nášho života, existencie a viery. Iba niektoré príbehy z historie sú vysvetlené podrobnejšie pre svoju historickú hodnotu a priblíženie hlavnej myšlienky týchto udalostí.

Korán nepotrebuje zdôvodňovanie právd, ktoré sú v ňom uvedené. Sám túto pravdu predstavuje a predkladá nám ju ako fakt. Rôzne susediace verše sa môžu týkať tej istej pravdy alebo môžu obsahovať nezávislé pravdy, ktoré sú umiestnené vedľa seba. Vzhľadom na to je stále potrebné, aby si každý, kto študuje konkrétny predmet v Koráne, preštudoval všetky verše v Knihe, ktoré hovoria o spoločnej téme.

Korán, aj keď nie je vedeckým odkazom, obsahuje množstvo vedeckých informácií, ktoré neboli človeku známe v čase odhalenia Koránu na začiatku 7. storočia. Je pozoruhodné, že väčšina týchto vedeckých informácií je poskytovaná v jazyku, ktorý je reflexný a vedecký obsah vyjadrovaný v ňom je i dnes veľmi presný. Nižšie si uvedieme pár príkladov vedecky potvrdených Téz Koránu.

Viac o vedeckých poznatkoch Koránu, stvorení sveta a človeka nájdete v časti Stvorenie sveta a človeka