O živore Proroka Muhammada

Isrá a Miraj (Nočná cesta a nanebovstúpenie)

Jediný Boh obdaroval Proroka Muhammada Nočnou cestou (al-'Isrā' wal-Miʿrāj), pri ktorej bol prenesený z Mekky do mešity Al Aqsá, z ktorej vystúpil až do Siedmeho neba. Nočná cesta a Nanebovstúpenie je veľkým zázrakom. Jedinečný je Ten, ktorý za noci preniesol poddaného Svojho z Posvätnej mešity do mešity Al Aqsa, okolie ktorej sme požehnali, aby sme mu ukázali niektoré z našich znamení. ...

Manželky Proroka Muhammada

Manželky prorokov # Proroci pred Prorokom Muhammadom mali rovnaký alebo vyšší počet manželiek (žili v manželskej polygamii) než on: napr. Prorok Abrahám (Ibrahim) mal počas svojho života 3 manželky (Sára, Hagar, Ketura); súčastne mal maximálne dve (Sára a Hagar). ...

Prorok Muhammad v Biblii a Tóre

Častokrát sa stretávame s názorom, že predchádzajúce Písma by mali obsahovať zmienku o nasledujúcom Prorokovi. Pri Biblii Nového Zákona je to o to zložitejšie, že dodnes sa nám priamo aramejska Biblia (písaná v jazyku, ktorý hovoril prorok Ježiš) nezachovala. Nezachovali sa nám ani úplné priame citácie Evanjelia, ktoré dostal Mesiáš Ježiš, a ktoré odovzdával ľudu. ...

Život proroka Muhammada

Prorok Muhammad # Prorok Muhammad sa celým menom volal: Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul-Muttalib Ibn Hášim. Pochádzal z arabského kmeňa Qurayš, z rodu Ismaaíla Ibn Ibráhím Al-Khalíla (Izmaela, syna Abrahámovho). Na obrázku si môžete pozrieť jeho celý rodokmeň. Narodil sa v roku slona v Mekke, v mesiaci Rabí al Awal (tretí mesiac podľa islamského kalendára), tj rok 570nl, čo zodpovedá v európskej historickej chronológii obdobiu raného stredoveku. ...