Isrá a Miraj (Nočná cesta a nanebovstúpenie)

Isrá a Miraj (Nočná cesta a nanebovstúpenie)

Jediný Boh obdaroval Proroka Muhammada Nočnou cestou (al-'Isrā' wal-Miʿrāj), pri ktorej bol prenesený z Mekky do mešity Al Aqsá, z ktorej vystúpil až do Siedmeho neba. Nočná cesta a Nanebovstúpenie je veľkým zázrakom.

Jedinečný je Ten, ktorý za noci preniesol poddaného Svojho z Posvätnej mešity do mešity Al Aqsa, okolie ktorej sme požehnali, aby sme mu ukázali niektoré z našich znamení. Veď On všetko počuje a všetko vidí. (Korán, 17:1)

Zázračná nočná cesta sa odohrala v čase, keď Prorok čelil intenzívnym ťažkostiam a bolesti. Kurajšovci, ktorí boli jeho kmeňom a jeho rodinou, Proroka a jeho nasledovníkov v tomto období neustále urážali, ponižovali a utláčali. Navyše, Prorok práve čelil smútku straty svojej milovanej manželky Khadijah a svojho strýka Abu Taliba, ktorý bol jeho ochrancom a spojencom. Okrem týchto bremien v tomto období odmietli ľudia Taifu proroctvo islamu tým najkrutejším spôsobom: poslali svoje deti do svojich ulíc, aby tie Proroka ukameňovali. Po tomto žiali a strádaní dostal Prorok od Jediného Boha skutočne krásny a utešujúci dar. Bol prenesený do posvätnej mešity a boli mu ukázané niektoré zo znamení Vznešeného Jediného Boha. Jednou z najdôležitejších lekcií al-'Isrā' wal-Miʿrāj je verš:

S ťažkosťou prichádza aj uľahčenie. S ťažkosťou prichádza aj uľahčenie. (Korán, 94:5-6)

Nočná cesta, Isrá a Miraj