Život proroka Muhammada

Život proroka Muhammada

Prorok Muhammad #

Prorok Muhammad sa celým menom volal: Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul-Muttalib Ibn Hášim. Pochádzal z arabského kmeňa Qurayš, z rodu Ismaaíla Ibn Ibráhím Al-Khalíla (Izmaela, syna Abrahámovho). Na obrázku si môžete pozrieť jeho celý rodokmeň.

Rodokmeň proroka Muhammada

Narodil sa v roku slona v Mekke, v mesiaci Rabí al Awal (tretí mesiac podľa islamského kalendára), tj rok 570nl, čo zodpovedá v európskej historickej chronológii obdobiu raného stredoveku. 40 rokov žil ako bežný človek, a 23 rokov pôsobil ako Prorok a posol Boží. Zomrel vo veku 63 rokov.

Muhammad bol sirotou. Jeho otec zomrel pred jeho narodením a počas jeho detstva zomrela aj jeho matka. Staral sa o neho jeho dedko Abdul Mutalib. Po tom, čo jeho dedko zomrel, vychovával ho jeho ujo: Abu Talib. Bol pastierom a neskôr obchodníkom.

Ako Prorok bol poslaný k ľuďom a džinom, aby tak tí, ktorí si vypočujú jeho posolstvo o Bohu, uverili v Jediného Boha. Ľudí pozýval k uctievaniu Jediného Boha, k dobrému správaniu a k dobrým skutkom. Varoval ich pred uctievaním niečoho iného okrem Jediného Boha, pred škodlivým správaním a nespravodlivými skutkami.

Povedz: „Ľudia! Ja som Boží posol poslaný k vám všetkým, posol toho, ktorému náleží kráľovstvo nebies i zeme. Niet boha okrem Neho, On oživuje a usmrcuje.“ Uverte preto v Boha a v jeho posla – proroka neznalého písma, ktorý verí v Boha a v Jeho slov. Nasledujte ho, azda budete správne usmernení. (Korán, 7:158)

Pri jeho zázračnom nanebovzatí (Al Miraj), kedy bol prenesený z Mekky do Bayt Maqdis a boli mu ukázené niektoré z Božích znamení.

Počas svojho pôsobenia migroval z Mekky do Mediny, kde ostal do konca svojho života. Bol pochovaný v dome Aiše (nech je Boh s ňou spokojný).

Muhammad bojoval na ceste Božej, všetkými možnými spôsobmi. Zúčastnil sa aj fyzických bitiek na obranu islamu.
Bolo ich sedem: Badr, Uhud, Al Khandaq, Khaybar, Fatah (Dobytie) Mekky, Tabúk a Hunayn.

Narodilo sa mu sedem detí:
Al Qásim, Ibrahím, Abdullah (ktorý je tiež známy ako Tayyib Táhir), Zaynab, Rruqayah, Um Kulthúm, Fátimah. Všetci jeho potomkovia zomreli počas jeho života, okrem Fátimy, ktorá zomrela 6 mesiacov po jeho smrti (nech je Boh s nimi všetkými spokojný).

Bol posledným Božím poslom, za ktorého Boh dokončil zjavenie zákona pre ľudí Zeme a dokončil tak náboženstvo islamu.

Dnes som vám dokončil vaše náboženstvo, dovŕšil som voči vám Svoj dar a súhlasil som, aby bol islam vaším náboženstvom. (Korán, 5:3)

Muhammad nikdy nebol otcom nikoho z vašich mužov, ale posol Boží a zavŕšiteľ radu prorokov. Boh veru o všetkom vie. (Korán, 33:40)

Video: