Dôležitosť a cieľ modlitby

Dôležitosť a cieľ modlitby

Benefity modlitby #

Modlitba (salát) sa v Koráne spomína celkovo 67 krát. Poskytuje “stravu” pre našu dušu a možnosť priblížiť sa nášmu Stvoriteľovi.

Modlitba má nasledujúce benefity:

  • ochrana pred vykonávaním zla a nerestí:

Recituj, čo ti bolo vnuknuté z Knihy a konaj modlitbu, pretože modlitba zakazuje nemravnosti a odsúdeniahodné veci. A spomínanie na Boha je väčšie. A Boh vie, čo robíte. (Korán, 29:45)

  • posilňuje vieru a dodáva nám istotu:

Vďakou Pánovi svojmu svedč o jedinečnosti Jeho, a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a patri medzi tých, ktorí poklonu sužúd konajú, A uctievaj Pána svojho, až kým ti nepríde bezpochybné uistenie. (Korán, 15:98-99)

  • spolu so zakátom je najlepšou investíciou pre našu budúcnosť:

Tí, ktorí prednášajú Knihu Božiu a konajú modlitby a dávajú tajne i verejne z toho, čo sme im dali, tí dúfajú v obchod, ktorý nebude stratený, aby ich odmenil náležitými odmenami a aby im pridal zo svojej štedrosti. On je odpúšťajúci a vďačný.(Korán, 35:29-30)

Dôležitosť a cieľ modlitby, Korán
  • veriaci prostredníctvom nej ukazuje svoju podriadenosť a oddanosť Jedinému Bohu:

Povedz: „Modlitba moja, obeť moja, môj život i moja smrť náleží Bohu, Pánovi tvorstva“, ktorý nemá spoločníka. (Korán, 6:162-163)

  • Jediný Boh nám prostredníctvom prosebnej modlitby zaručuje jej naplnenie (alebo niečo lepšie od Jeho Pána):

Pán váš povedal: „Proste ma, splním vám vaše prosby. Tí, ktorí sa povyšujú nad to, že by ma mali uctievať, tí vojdú do pekla ponížení. (Korán, 40:60)

  • upokojuje dušu:

„Tých, ktorí uverili a ktorých srdcia sa upokoja spomínaním si na Boha“. Veru spomínaním si na Boha srdcia k pokoju dospievajú. (Korán, 13:28)

Cieľ modlitby #

Cieľom modlitby je spomínanie si výlučne na Jediného Boha (preto by sme v nej nemali spomínať nikoho iného):

„Ja som Boh, niet boha okrem Mňa. Preto Ma uctievaj a konaj modlitbu, aby si si na Mňa spomínal.“ (Korán, 20:14)

Trest za nemodlenie sa #

Boh nám v Koráne spomína trest, ktorý je určený pre tých, ktorí zabúdajú na modlitbu:

„Kto by sa ale odvrátil od spomínania si na Mňa, ten bude mať ťažký život a vzkriesime ho v deň zmŕtvychvstania slepého“. Povie (človek): „Pane môj, prečo si ma vzkriesil slepého a pritom som predtým videl?“ Povie( Boh): „Tak ako prišli k tebe naše znamenia a ty si na ne zabudol, tak isto budeš ty dnes zabudnutý“. (Korán, 20:124-126)