Odev, oblečenie pri modlitbe

Odev, oblečenie pri modlitbe

Odev pri modlitbe #

Pri modlitbe je potrebné mať oblečený (ak je to možné: slušný a čistý) odev:

Ty rúchom zakrytý. Ostaň hore v noci modliac sa, okrem malej časti z nej, polovicu z nej, alebo uber z nej trocha, alebo pridaj k nej a odriekaj Korán odriekaním pomalým. (Korán, 73:1-4)