Denné modlitby v islame a ich časy

Denné modlitby v islame a ich časy

Počet denných modlitieb #

V Koráne je definovaných 5 denných modlitieb:

  1. ranná modlitba (fadžr)
  2. obedná modlitba (dhuhr)
  3. popoludňajšia modlitba (asr)
  4. modlitba pri západe slnka (maghrib)
  5. večerná modlitba (iša)
Päť denných modlitieb, islam, jummah, Korán

1. ranná modlitba (fadžr) #

Modlí sa behom úsvitu:

..a to pred modlitbou na úsvite.. (Korán, 24:58)

..a Korán na úsvite prednášaj. Veru prednášanie Koránu na úsvite je svedkami dosvedčené. (Korán, 17:78)

A konaj modlitbu na oboch okrajoch dňa a v prvej časti noci. Dobré skutky odstránia zlé. (Korán, 11:114)

2. obedná modlitba (dhuhr) #

Modlí sa od poludnia, kedy sa slnko začne skláňať:

Konaj modlitbu od sklonu slnka.. (Korán, 17:78)

3. popoludňajšia modlitba (asr) #

Modlí sa v čase od kedy je slnko na polovici cesty k západu, až do jeho západu. Je strednou modlitbou z piatich denných modlitieb:

Dodržiavajte modlitby, i strednú modlitbu a stojte pred Bohom poslušní. (Korán, 2:238)

4. modlitba pri západe slnka (maghrib) #

Modlí sa behom stmievania, od západu slnka do zotmenia (počas večerného okraja dňa)

A konaj modlitbu na oboch okrajoch dňa.. (Korán, 11:114)

5. večerná modlitba (iša) #

Modlí sa po úplnom zotmení (v noci).

.. a po večernej modlitbe. (Korán, 24:58)

A konaj modlitbu na oboch okrajoch dňa a v prvej časti noci.. (Korán, 11:114)

Ty rúchom zakrytý. Ostaň hore v noci modliac sa, okrem malej časti z nej, Polovicu z nej, alebo uber z nej trocha, Alebo pridaj k nej a odriekaj Korán odriekaním pomalým. (Korán, 72:1-4)

A v noci po zobudení sa zo spánku modlitbu nepovinnú vykonaj, azda ťa vzkriesi Pán tvoj v postavení vďačnom. (Korán, 17:79)

Vedľajší názor - 3 denné modlitby #

Okrem hlavného názoru o 5 denných modlitbách existuje ešte menšinový názor o 3 denných modlitbách, ktorý vychádza z tvrdenia, že všetky modlitby sú popísané vo verši 11:114:

A konaj modlitbu na oboch okrajoch dňa a v prvej časti noci.. (Korán, 11:114)

Tento názor hovorí o tom, že je ranná a večerná modlitba a medzi ňou stredná, obedná modlitba. Podľa tohto názoru sa všetky verše Koránu vyjadrujú len o týchto 3 modlitbách. Tento názor sa odvoláva i na starozákonný predpis 3 modlitieb, ktorý bol daný prorokovi Danielovi:

..a tri razy denne padal na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha tak, ako to robieval aj predtým. (Biblia, kniha Daniel, 6:11)

Riadia sa ním najmä veriaci, ktorí sa nemôžu pomodliť 5-krát do dňa v práci, a preto sa modlia ráno pred odchodom do práce, na obed cez obednú prestávku a potom doma večer po práci.

Či už sa veriaci muslim/muslimka modlí 5-denných modlitieb, alebo si ich spojí do 3, modlitba je v islame jedným z povinných pilierov, takže by sme ju nemali zanedbávať.