Očista a smer modlitby

Očista a smer modlitby

Podmienky pre vykonanie modlitby #

Pred vykonaním modlitby musia veriaci splniť niekoľko podmienok. Ide o:

  • úmysel
  • očistenie sa, očistu pred modlitbou
  • oddanosť
  • smer modlitby

1.) Úmysel #


Prvým predpokladom správne vykonanej modlitby je úmysel nadviazať kontakt so Všemohúcim Bohom. Boh vie o našich úmysloch, je však dôležité, aby sme si aj my sami tento úmysel uvedomovali. Úmysel vykonať modlitbu nemôže byť úplne prítomný, ak je človek opitý alebo pod vplyvom iných omamných látok, preto nemáme k modlitbe v takomto stave pristupovať:

Vy, ktorí ste uverili, nepristupujte k modleniu, keď ste opití, až kým nebudete vedieť, čo hovoríte.. (Korán, 4:43)

2.) Očista pred modlitbou #


K modlitbe máme pristupovať v reprezentatívnom, čistom stave:

Vy, ktorí ste uverili, nepristupujte k modleniu, keď ste opití, až kým nebudete vedieť, čo hovoríte, a ani nečistí, jedine ak by ste boli na cestách, až kým sa neumyjete. (Korán, 4:43)

Veď Boh má rád tých, ktorí pokánie činia a má rád tých, ktorí sa očisťujú. (Korán, 2:222)

Očista, ktorá je nariadená pred modlitbou v Koráne pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov:

  • umyť si tvár
  • umyť si ruky po lakte
  • potrieť si vodou hlavu
  • potrieť si vodou nohy po členky:

Vy, ktorí ste uverili, ak by ste vstali, aby ste sa modlili, umyte si svoje tváre, svoje ruky po lakte, mokrými rukami si obtrite hlavy a nohy po členky. A ak by ste boli znečistení, tak sa očistite.. (Korán, 5:6)

Ak by sme nemali možnosť umyť sa vodou, máme k očiste použiť čistý suchý piesok:

A ak by ste boli chorí alebo na cestách alebo by niekto z vás prišiel z miesta vykonania potreby alebo by ste sa dotýkali žien a nenašli by ste vodu, tak vykonajte tajammom z čistého povrchu tak, že si obtriete svoje tváre a ruky. Veď Boh je prepačujúci a odpúšťajúci. (Korán, 4:43)

..Ak by ste boli chorí alebo na cestách alebo by niekto z vás prišiel z miesta vykonania potreby alebo by ste sa dotýkali žien a nenašli by ste vodu, tak vykonajte tajammom z čistého povrchu tak, že si obtriete svoje tváre a ruky oň. Boh vám nechce spôsobiť úzkosť, ale chce vás očistiť a dovŕšiť Svoj dar vám daný, azda budete vďační. (Korán, 5:6)

3.) Oddanosť Bohu #


V súlade s vyššie uvedenými príkazmi Koránu majú veriaci povinnosť venovať celú svoju modlitbu iba uctievaniu a spomínaniu Jediného Boha. Nie je dovolené venovať modlitbu človeku, hoc aj keby bol Poslom Božím. V modlitbe, ktorá je v islame bohoslužbou, je povolené spomínať iba samotného Stvoriteľa:

Povedz: „Modlitba moja, obeť moja, môj život i moja smrť náleží Bohu, Pánovi tvorstva“, „nemá spoločníka. (Korán, 6:162-163)

„Ja som Boh, niet boha okrem Mňa. Preto Ma uctievaj a konaj modlitbu, aby si si na Mňa spomínal.“ (Korán, 20:14)

Modliť sa máme oddane, pokorne:

Prospeli veriaci, ktorí sú vo svojej modlitbe pokorní. (Korán, 23:1-2)

4.) Smer modlitby #


Muslimovia sa zo začiatku modlili smerom k Jeruzalemu. Bola to skúška od Jediného Boha:

A učinili sme qiblu (smer), ku ktorej si sa predtým obracal len preto, aby sme vedeli, kto bude nasledovať posla a kto sa obráti späť. I keď to bola veru veľká vec, nie však pre tých, ktorých Boh správne usmernil. (Korán, 2:143)

Tento verš (2:143) sa viaže na predošlý smer určený k modlitbe, ktorý dostali izraelskí muslimovia (veriaci v Jediného Boha):

Keď sa Daniel dozvedel, že spis je podpísaný, išiel domov - obloky hornej izby mal otvorené smerom k Jeruzalemu - a tri razy denne padal na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha tak, ako to robieval aj predtým. (Biblia, kniha Daniel, 6:11)

Neskôr bol Prorokovi Muhammadovi zoslaný verš Koránu, na základe ktorého Boh jasne určuje jeden smer, ku ktorému sa majú veriaci od daného obdobia obracať pri modlitbe. Tento smer, smer k Posvätnej mešite v Mekke, ku Kábe, má za úlohu zjednotiť všetkých veriacich pri modlitbe:

Vidíme, ako obraciaš tvár svoju k nebu. Obrátime ťa teda ku qible, s ktorou budeš spokojný. Obráť svoju tvár smerom k Posvätnej mešite. A kdekoľvek by ste boli, obracajte svoje tváre smerom k nej. (Korán, 2:144)

Odkiaľkoľvek by si vyšiel, obráť svoju tvár smerom k Posvätnej mešite. (Korán, 2:149)

Ak by sme nevedeli určiť smer modlitby, ktorým sa máme obrátiť, vedzme, že Bohu náleží západ aj východ, juh i sever (naša modlitba bude platná i keby sme sa obrátili inam):

Bohu náleží východ i západ; na ktorúkoľvek stranu by ste sa obrátili, je tam Božia tvár. (Korán, 2:115)

Ak ale čo i len čiastočne vieme určiť smer Posvätnej mešity, máme sa otáčať pri modlitbe smerom k nej.