Spoločná piatková modlitba: jummah

Spoločná piatková modlitba: jummah

Spoločná modlitba v piatok #

Spoločná piatková modlitba sa nazýva džuma (jummah). Boh nás k nej vyzýva vo verši:

Vy, ktorí ste uverili, ak by bolo volané k modleniu v piatok, tak sa usilujte o spomínanie si na Boha a nechajte predaj. To je lepšie pre vás, keby ste len vedeli. (Korán, 62:9)

Slovo jummah vo verši 62:9 znamená kongregácia (zbor, spoločenstvo). Boh predpísal veriacim jednu povinnú modlitbu týždenne, ktorý sa má dodržiavať v zhromaždení.

Ktorá z modlitieb má byť v piatok spoločnou modlitbou? #

Verš 62:9 spomína zanechanie predaja/práce/podnikania, čo eliminuje rannú a nočnú modlitbu, pretože väčšina ľudí nezanechá prácu na začiatku rannej modlitby. Ďalej, vo verši 62:10, nás Boh vyzýva k tomu, aby sme sa po spoločnej modlitbe “roziši po krajine a hľadali Božie dobrodenie”, čo vylučuje večernú modlitbu. Pre veriacich je pohodlnejšie zhromaždiť sa uprostred dňa, než aby museli opustiť svoje domovy v čase rannej alebo večernej modlitby.

Spoločná piatková modlitba, jummah, Korán