Spoločná piatková modlitba: jummah

Spoločná piatková modlitba: jummah

Spoločná modlitba v piatok #

Spoločná piatková modlitba sa nazýva džuma (jummah). Boh nás k nej vyzýva vo verši:

Vy, ktorí ste uverili, ak by bolo volané k modleniu v piatok, tak sa usilujte o spomínanie si na Boha a nechajte predaj. To je lepšie pre vás, keby ste len vedeli. (Korán, 62:9)

Slovo jummah vo verši 62:9 znamená kongregácia (zbor, spoločenstvo). Boh predpísal veriacim jednu povinnú modlitbu týždenne, ktorý sa má dodržiavať v zhromaždení.

Ktorá z modlitieb má byť v piatok spoločnou modlitbou? #

Verš 62:9 spomína zanechanie predaja/práce/podnikania, čo eliminuje rannú a nočnú modlitbu, pretože väčšina ľudí nezanechá prácu na začiatku rannej modlitby. Ďalej, vo verši 62:10, nás Boh vyzýva k tomu, aby sme sa po spoločnej modlitbe “roziši po krajine a hľadali Božie dobrodenie”, čo vylučuje večernú modlitbu. Pre veriacich je pohodlnejšie zhromaždiť sa uprostred dňa, než aby museli opustiť svoje domovy v čase rannej alebo večernej modlitby.

Vzhľadom na to, že Boh v danom verši spomína zamestnanie, pracovnú činnosť mimo domu, uvádza sa, že spoločná piatková modlitba je povinná iba pre mužov. Pre ženy nie je povinné zúčastniť sa spoločnej piatkovej modlitby, aj keď je to určite odporúčané a chvályhodné.

Tradične sa teda veriaci muslimovia (a muslimky) stretávajú na piatkovej obednej modlitbe, počas ktorej je prednesená i piatková kázeň.

Spoločná piatková modlitba, jummah, Korán