Spomínanie si na Boha (adkary)

Spomínanie si na Boha (adkary)

Spomínanie si na Jediného Boha #

Ak ste niekde počuli pojem adkar, tak v tomto zistíte o čo ide. Adkar = spomínanie si na Boha. Nie je to denná modlitba, je to spomínanie si na Jediného Boha oslavovaním jeho vlastností, svedčením o Jeho jedinečnosti, prosiac o milosť:

Spomínajte si na Mňa, spomeniem si na vás a buďte Mi vďační a vieru neodmietajte. (Korán, 2:152)

A spomínaj si na Pána svojho veľa a svedč o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde.. (Korán, 3:41)

A spomínaj si na Pána svojho v duši svojej, prosiac o milosť a so strachom.. (Korán, 7:205)

Postoj pri spomínaní si na Jediného Boha: #

Spomínať si na Boha môžeme v stoji, v sede i ležiac na bokoch:

Keď skončíte modlitbu, spomínajte si na Boha v stoji, v sede i ležiac na bokoch. (Korán, 4:103)

Ako často, kedy si máme spomínať na Boha? #

Spomínať si na Boha máme ráno i večer:

A spomínaj si na Pána svojho veľa a svedč o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde, rob tak večer i ráno“. (Korán, 3:41)

A spomínaj si na Pána svojho v duši svojej, prosiac o milosť a so strachom, nie hlasnými slovami, ráno i pri konci dňa. A nepatri medzi nepozorných. (Korán, 7:205)

Adkary pred spaním z Koránu #

Mnoho veršov z Koránu sa používa ako večerné adkary pred spaním. Okrem tých, ktoré sú nižšie spomínané, aj iné. Často používané sú tieto:

  • Korán, 2:225:

Boh, niet božstva okrem Neho, Večne Živého, Večne Existujúceho. Nezastihne Ho driemota ani spánok. Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. Ktože by sa u Neho mohol prihovoriť inak než s Jeho povolením. Pozná ich súčasnosť i budúcnosť, ale oni neobsiahnu z Jeho poznania nič, jedine to, čo by On chcel. Jeho Kursy* pojíma nebesia a zem a nezaťaží Ho ich ochrana a opatrovanie. A On je Ten, nad ktorým vyššieho niet a je Obrovský.

Alláhu lá ilaha illa huwa alhajju alqajjúmu la táchudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fí as samawati wamá fí alardi man dhá alladhí jašfaAAu AAindahu illa bidnihi jaAlamu má bajna ajdíhim wamá chalfahum wala juhítúna bišajin min AAilmihi illa bimá šá wasiAAa kursijjuhu as samawati wálarda wala jaúduhu hifthuhumá wahuwa alAAalijju alAAathímu.

  • Korán, 2:285:

Posol uveril v to, čo mu bolo zoslané od svojho Pána i veriaci, všetci uverili v Boha, v Jeho anjelov, v Jeho Knihy a v Jeho poslov, nerobíme rozdiely medzi nikým z Jeho poslov. A povedali: „Počuli sme a poslúchli, o Tvoje odpustenie prosíme, Pane náš, a k Tebe speje koniec.

Amana ar rasúlu bimá unzila ilajhi min rabbihi wálmuminúna kullun amana biAllahi wamalaikatihi waktuhubihi warusulihi la nafarriqu bajna ahadin min rusulihi waqalú samiAAná wátaAAná ghufránka rabbaná wailajka almasíru.

  • Korán, 2:286:

Boh neukladá žiadnej duši nič iné, než to, čo zvládne. Bude mať, čo získala a bude zaťažená tým, čoho sa dopustila. „Pane náš, neber nás na zodpovednosť, ak by sme zabudli alebo sa zmýlili. Pane náš nezaťažuj nás ťažkými úkonmi, tak ako si nimi zaťažil tých, ktorí boli pred nami. Pane náš a neukladaj nám to, na čo sily nemáme, prepáč nám, odpusti nám a zmiluj sa nad nami. Ty si naším ochrancom, tak nám pomôž a podpor nás proti ľuďom odmietajúcim vieru.

La jukállifu Allahu nafsán illa wusAAahá lahá má kasabat waAAaljhá má iktasabat rabbaná la thuáchidhná in nasíná aw achtáná rabbaná wala thahmil AAalajná isran kamá hamalthahu AAala alladhína min qabilná rabbaná wala thuhamminá má la táqata laná bihi wáuAfu AAanná wághfir laná wárhamná antha mawlaná fáunsurná AAala alqawmi alkafirína.