Výnimky z povinnej modlitby

Výnimky z povinnej modlitby

Povinnosť denných modlitieb #

Povinnosť denných modlitieb sa vzťahuje na každého dospelého muslima alebo muslimku:

A konajte modlitbu a dávajte zakat a klaňajte sa do polohy rukúu s tými, ktorí sa do polohy rukúu klaňajú. (Korán, 2:43)

Po nich však potom nasledovali nasledovníci, ktorí zanedbali modlitbu a sledovali túžby. Tí stretnú záhubu. (Korán, 19:59)

„To Ja som Boh, niet boha okrem Mňa. Preto Ma uctievaj a konaj modlitbu, aby si si na Mňa spomínal“. (Korán, 20:14)

Tí, ktorí sa držia Knihy a konajú modlitbu, nech vedia, že nedopustíme, aby sa stratila odmena tých, ktorí po náprave volajú.. (Korán, 7:170)

Prospeli veriaci, ktorí sú vo svojej modlitbe pokorní,.. A ktorí svoje modlitby dodržiavajú. (Korán, 23:1-2 a 23:9)

Beda modliacim sa, ktorí svoju modlitbu zanedbávajú, ktorí sa pretvarujú. (Korán, 107: 4-6)

Kto nemá povinosť modliť sa denné modlitby? #

Povinnosť modliť sa poviné modlitby nemajú:

  • mentálne a psychicky chorí
  • deti (približne do veku 7 rokov)

Znížené požiadavky na denné motliby #

Zníženú požiadavku na vykonávanie denných modlitieb majú:

  • tehotné a dojčiace ženy (ak nevládzu fyzicky vykonať poklonu, modlia sa v mysli)
  • cestujúci (spájajú si modlitby, skracovanie modlitieb, modlitba v mysli)
  • fyzicky chorí (ak môžu, modlia sa aspoň v mysli)

Ak veriaci cestuje a je v ťažkej situácii, môže si skrátiť modlitbu, alebo modliť sa pri chôdzi na základe veršov:

Ak by ste cestovali po zemi, nebude pre vás hriechom, ak by ste skrátili modlitbu, pokiaľ by ste sa báli, že by vás mohli vystaviť skúške tí, ktorí odmietli veriť. Veru tí, ktorí odmietli veriť, sú pre vás nepriateľmi zjavnými. (Korán, 4:101)

Ak by ste mali strach, tak sa modlite pri chôdzi alebo za jazdy. Keď by ste už ale boli v bezpečí, tak spomínajte si na Boha tak, ako vás naučil to, čo ste predtým nevedeli. (Korán, 2:238-239)