Benefity ramadánového pôstu

Benefity ramadánového pôstu

Kladné stránky pôstu #

 • odmena u Boha:
 • odpustenie predošlých hriechov
 • pôst podporuje mravnosť: muslim by sa počas Ramadánu mal ešte viac než kedykoľvek inokedy ovládať v reči a v skutkoch - vzdať sa prejavov hnevu, klamstva, hádok a sporov.
 • ochrana pred ohňom pekla
 • uvedomenie si hodnoty a vzácnosti potravy a vody, ktoré máme k dispozícii. Dokiaľ človeku niečo nechýba, nepociťuje nedostatok niečoho, neuvedomuje si aká je to vzácnosť.
 • pripomenutie si skutočnej tváre biedy a chudoby ľudí, ktorí trpia hladom a smädom. Táto pripomienka nás má prebudiť k milosrdnosti a dobročinnosti voči iným.
 • náprava vlastného nesprávneho konania, aby nám tak bol pôst na úžitok zlepšenia charakteru. Prorok Muhammad, pomenoval nesprávne konanie, ktorému by sme sa mali počas Ramadánu vyhýbať, inak nám náš pôst nebude platný. Učí nás, že samotný pôst (od jedla, pitia.. ) nestačí, ak sa nesnažíme skutočne činiť dobré skutky pre Alláha.
 • zlepšenie sa aj v dobrých vlastnostiach
 • posilnenie pevnej vôle, cvičenie sa v trpezlivosti a sebazaprení
 • zlepšenie jedálnička a zníženie prejedania sa.
 • zbavenie sa závislostí ako je fajčenie (ktoré je počas pôstu zakázané), závislosť na mobile, sociálnych sieťach.. a iných nesprávnych návykov a zlozvykov
 • podpora detoxikácie a odbúravanie tuku
 • zníženie zápalovej reakcie v organizme a hladiny cukru v krvi
 • posilnenie imunity
Ramadan, obr. generovaný AI