Itikáf - odlúčenie sa

Itikáf - odlúčenie sa

Itikáf je odlúčenie sa veriaceho do mešity, s úmyslom priblížiť sa k Jedinému Bohu v modlitbách, recitáciou Koránu, oslavovaním a chválením Jediného Boha. Je vykonávané najmä počas ramadánu:

Itikaf ruší:

  • úmyselné opustenie mešity bez toho, aby to bolo nutné
  • pohlavný styk počas obdobia itikáf:

..A nezačínajte s nimi intímny styk, pokiaľ sa oddávate Bohu v mešitách. To sú hranice Bohom určené, tak sa k nim nepribližujte.. (Korán, 2:187)

Mešita, obr. generovaný AI