Noc Al-Qadr

Noc Al-Qadr

Noc Al-Qadr #

Počas pôstneho mesiaca ramadánu nastáva počas jednej noci noc zvaná Al-Qadr. V túto noc bol zoslaný Korán zo siedmeho neba do nášho neba a následne zvestovaný Prorokovi Muhammadovi, a neskôr po častiach počas 23 rokov zvestovaný ľudu.

Prisahám na Knihu jasnú (Korán). My sme ho zoslali dole v noci požehnanej (Al-Qadr). My sme veru varovali. Počas nej sa rozhodne každá vec múdra. Príkazom od nás. My (Allah) veru dole zosielame. Je Milosťou od Pána tvojho. On všetko počuje a všetko vie. (Korán, 44:2-6)

Význam tejto noci spočíva v tom, že je (bola) hodnotnejšia než iné noci:

My sme ho (Korán) zoslali dole v noci Al Qadr, A či ty vieš, čo je noc Al Qadr? Noc Al Qadr je lepšia než tisíc mesiacov. Anjeli a duch sú v nej zoslaní dole so súhlasom svojho Pána v každej veci. Mier je v nej až do úsvitu. (Korán, 97:1-5)

Noc Al Qadr, Korán