Príprava na ramadán

Príprava na ramadán

Mesiac pred mesiacom ramadán sa nazýva: šaban. Počas tohto mesiaca sa muslimovia pripravujú na ramadánový pôst: väčším dôrazom na modlitbu (aj dobrovoľnú), recitáciou Koránu, konaním dobrých skutky a dobrovoľným pôstom.

Akým spôsobom je vhodné pripraviť sa na ramadán?

  • 1. pokánie sa zo všetkých svojich hriechov, nedokonalostí a neposlušností voči Bohu (a z hrichov voči ľuďom okolo nás). Pokánie sa je nutné z každého hriechu. Nejde iba o uvedomenie si, že človek vykonal niečo zlé, ale o úprimné oľutovanie daného hriechu s úmyslom viac ho už dobrovoľne nechcieť vykonať a zároveň o napravenie stavu skutkom, ktorý situáciu zlepší (Napríklad: ak niekto niekomu nepekne vynadal alebo sas ním pohádal, nestačí učiniť len pokánie voči Bohu, ale treba sa uzmieriť aj s človekom, ktorému sme ublížili svojimi slovami). Samozrejme, nie vždy je možné skutok úplne napraviť, ale za pokus to stojí. Je potrebné si spytovať svoje svedomie za celý uplynulý rok, ktorý nám Boh dožičil.

  • 2. štúdium Koránu a islamských objasnení niektorých tém. Je dôležité vzdelávať sa, aby sme tak vedeli, čomu veríme a prečo tomu tak veríme, čo máme vykonávať, akým spôsobom to máme vykonávať a prečo to máme takto vykonávať.

  • 3. držanie dobrovoľného pôstu behom šabánu (mesiac pred ramadánom)

  • 4. výzdoba a príprava zakátu: posledná časť prípravy na ramadán je časť sociálna (príprava zakátu) a estetická. Atmosféra robí svoje, a tak pár 1-2 dni pred začiatkom ramadánu začíname pomaličky pripravovať na ramadán a zdobiť svoje príbytky vhodnými ozdobami. Väčšina žien upratuje celú domácnosť a spoločne s kamarátkami, alebo rodinou pripravujú prvé ramadánové balíčky, ktoré sa rozdávajú v rámci ramadánových večerí susedom, blízkym ale aj náhodným okoloidúcim a chudobnejším ľuďom v okolí. Deti si tiež prídu na svoje pri vymýšľaní vešaní a vystrihovaní ozdôbok, závese svetielok a dekorácií, či spoločnom pečení koláčikov na ramadánové iftary.

Ramadan, obr. generovaný AI