Ramadán: kto má povinnosť sa postiť?

Ramadán: kto má povinnosť sa postiť?

Kto má povinnosť postiť sa? #

Ramadánový pôst je povinný pre všetkých muslimov (a muslimky), ktorí sú:

  • zdraví - duševne a fyzicky
  • plnoletí pohlavne a rozumovo. Minimálny vek postenia sa je obvykle 14 rokov. Mladšie deti si pôst môžu skúšať a pripravovať sa naň, no nie je pre ne ešte povinný.
  • prítomní vo svojom bydlisku (necestujúci)
  • si istí, že im pôst nespôsobí žiadnu zdravotnú (telesnú ani dušenú) škodu okrem pocitu hladu a smädu

Vy, ktorí ste uverili, bol vám predpísaný pôst tak, ako bol predpísaný tým, ktorí boli pred vami, azda sa vyvarujete. (Korán, 2:183)

Kto nemá povinnosť postiť sa? #

  • deti
  • duševne alebo fyzicky chorí ľudia
  • ľudia, ktorí pôst ťažko znášajú, napríklad ľudia ťažko fyzicky (alebo psychicky) pracujúci, tehotné a dojčiace ženy, ženy počas menštruácie - každý deň pôstu si nahradzujú nakŕmením jedného chudobného plnohodnotným sýtym jedlom (ak na to majú financie)
  • cestujúci:

Určitý počet dní je to. Kto by z vás bol chorý alebo na cestách, ten nech vynechané dni nahradí inými dňami. A pre tých, ktorí ho ťažko znášajú, je vykúpením jedlo pre biedneho. A kto by dobrovoľne dobro vykonal, koná dobro pre seba. A postiť sa je lepšie pre vás, keby ste to len vedeli. (Korán, 2:184)