Sviatok prerušenia pôstu (Eid al Fitr)

Sviatok prerušenia pôstu (Eid al Fitr)

Sviatok prerušenia pôstu: Eid al Fitr #

Sviatok prerušenia pôstu nastáva po ukončení pôstneho mesiaca ramadán-u.

A chce, aby ste dokončili stanovený počet dní (pôstu) a aby ste Boha velebili za to, ako vás správne usmernil a azda budete ďakovať. (Korán, 2:185)

Deň Sviatku prerušenia pôstu je určený pre zhromaždenie sa muslimov - pre chválenie, uctievanie a ďakovanie Bohu za Jeho požehnania, ktorými nás obdaril. Eid je deň zhromažďovania, deň prerušenia pôstu, deň dávania dobrovoľnej almužnej a darov (väčšinou jedlo pre susedov, priateľov a darčeky pre deti), deň šťastia a deň uctievania.

Eid al fitr, obr. generovaný AI