Púť (haďždž)

Púť (haďždž)

Púť do Mekky (hadždž) je jedným z piatich pilierov islamu. Povinnosť vykonať túto púť raz za život má každý dospelý muslim, ktorý je ju fyzicky, mentálne a finančne schopný zvládnuť.


Benefity vykonania púte

Benefity vykonania púte # preukázanie podriadenosti sa a poslušnosti voči Jedinému Bohu princíp zjednotenia ummy (islamskej náboženskej obce) princíp jednoty muslimov napriek ich národnostným, rasovým, iným odlišnostiam (zjednotenie diverzity ľudstva v islame) princíp trpezlivosti a obety zdôrazňovanie princípu dobročinnosti, spoločnej modlitby a pôstu Spoločná púť bola známa už v predchádzajúcich častiach písma: ...