Púť (haďždž)

Púť (haďždž)

Púť do Mekky (hadždž) je jedným z piatich pilierov islamu. Povinnosť vykonať túto púť raz za život má každý dospelý muslim, ktorý je fyzicky, mentálne a finančne schopný.