Benefity vykonania púte

Benefity vykonania púte

Benefity vykonania púte #

  • preukázanie podriadenosti sa a poslušnosti voči Jedinému Bohu
  • princíp zjednotenia ummy (islamskej náboženskej obce)
  • princíp jednoty muslimov napriek ich národnostným, rasovým, iným odlišnostiam (zjednotenie diverzity ľudstva v islame)
  • princíp trpezlivosti a obety
  • zdôrazňovanie princípu dobročinnosti, spoločnej modlitby a pôstu

Spoločná púť bola známa už v predchádzajúcich častiach písma: