Zakát

Zakát

Zakát patrí k piatim pilierom islamu. Je prejavom sociálnej pomoci. Poukazuje na to, že ľudia by si mali vzájomne pomáhať. Je možné ho poskytovať chudobným a núdznym muslimom a nemuslimom počas celého roku. Jeho povinná forma sa nazýva: zakát. Nepovinná forma: milodar (alebo sadaqa).


Milodar (sadaqa)

Milodar (sadaqa) # Milodar (sadaqa, sadáka) je dobrovoľná charitatívna platba. Nie je viazaná na žiadny časový úsek. V 9:104 čítame, že Boh prijíma naše milodary a následne v 9:105 čítame: „konajte, Boh bude vidieť vaše skutky". Sadaqa teda nie je len dávanie peňazí, oblečenia alebo jedla, ale akákoľvek spravodlivá práca alebo charitatívne skutky: ...

Povinný zakát

Povinnosť platby zakátu # Zakát je povinná platba, niečo ako sociálna daň v islame. Nedá sa nazvať almužnou, alebo milodarom, pretože je povinná. Platenie zakátu bolo nariadené už v časoch Abraháma: Učinili sme ich vodcami, ktorí správne usmerňovali na základe nášho príkazu a vnukli sme im konanie dobra a konanie modlitby a dávanie zakátu. ...