Stvorenie sveta a človeka

Stvorenie sveta a človeka

Korán obsahuje verše o s informáciami o stvorení sveta a človeka. Tieto informácie zjavené v 7.storočí sa zhodujú s modernými vedeckými poznatkami.


Stvorenie sveta a vesmíru

Táto časť pojednáva o témach, ktoré sú spomínané v Koráne, a to: Teória Big-bangu, Teória rozpínania vesmíru, Teória multiplicity vesmíru a iné.

Stvorenie človeka

Táto časť pojednáva o témach: Darwinová evolučná teória vs. Teória stvorenia po etapách, Embryonálny vývin v Koráne