Stvorenie človeka

Stvorenie človeka

Táto časť pojednáva o témach: Darwinová evolučná teória vs. Teória stvorenia po etapách, Embryonálny vývin v Koráne


Boží zámer vo všetkom

Boží zámer vo všetkom # Autor: A. Muhammad (preklad) Ukážeme im naše znamenia v končinách nebies a zeme a v ich dušiach, až kým sa im jasne neukáže, že je to pravda. Nepostačí, že Pán tvoj, je všetkého svedkom? ...

Evolučná teória a Stvorenie po etapách

Darwinova evolučná teória popisuje evolúciu ako proces postupného vzniku živých bytostí bez vplyvu Inteligentného Dizajnéra. Korán popisuje Bohom riadené tvorenie bytostí po etapách. V čom sa tieto teórie odlišujú, a v čom sa dopĺňajú?

Embryonálny vývin človeka

Embryonálny vývin človeka # Vďaka modernej vede vieme, že ľudský jedinec vzniká splodením, pomocou splynutia pohlavných buniek. Následne vzniká a vyvíja sa embryo. Z histórie vieme, že ešte v roku 1677 vedci Hamm a Leeuwenhoek, ktorí ako prví pozorovali pohlavné spermatické ľudské bunky, si mysleli, že pozorované spermie sú miniatúrnymi ľudskými bytosťami, ktoré začnú rásť hneď po tom, ako sa usadia v ľudskom tele. ...

Kódovanie DNA

DNA je veľmi malá častica, ktorá uchováva kódovanú dedičnú informáciu. Hovorí sa, že DNA človeka ukladá dostatok informačného kódu, aby zaplnila 500 000 strán veľmi malého, úzko vytlačeného textu. „Kódujúce oblasti DNA,“ vysvetľuje Dr. Stephen Meyer, „majú presne tie isté relevantné vlastnosti ako počítačový kód alebo jazyk“ (Strobel, str. ...