Embryonálny vývin človeka

Embryonálny vývin človeka

Embryonálny vývin človeka #

Vďaka modernej vede vieme, že ľudský jedinec vzniká splodením, pomocou splynutia pohlavných buniek. Následne vzniká a vyvíja sa embryo. Z histórie vieme, že ešte v roku 1677 vedci Hamm a Leeuwenhoek, ktorí ako prví pozorovali pohlavné spermatické ľudské bunky, si mysleli, že pozorované spermie sú miniatúrnymi ľudskými bytosťami, ktoré začnú rásť hneď po tom, ako sa usadia v ľudskom tele. Detailný popis skutočného aktu splodenia a vývinu nového človeka bol opísaný až v 20. storočí.

Korán už v 7. storočí popisuje tieto skutočnosti stvorenia a priebehu života človeka jazykom, ktorému vtedajší ľudia dokázali rozumieť:

Nech sa človek pozrie, z čoho bol stvorený. Bol stvorený z vody, ktorá sa roní (steká). Vychádzajúcou z oblasti medzi bedrami (muža) a panvovým oblúkom, lonom (ženy). (Korán, 86:5-7)

Spermie, ktoré sa tvoria v semenníkoch, sa zmiešajú s tekutinami produkovanými prostatou. V ženskom pohlavnom systéme sa tvoria tekutiny, ktoré zabezpečujú správne pH prostredia, vhodného na rozmnožovanie. Tieto tekutiny sú potrebné pri poskytovaní optimálneho prostredia na transport spermií na ceste k ženskému vajíčku.

Stvorili sme človeka z vybranej čiastky blata. Potom sme ho učinili kvapkou obsiahnutou v mužskom semene na mieste bezpečnom. Potom sme pretvorili kvapku obsiahnutú v mužskom semene v pijavicu, nato sme pretvorili pijavicu v kúsok žutého mäsa, nato sme pretvorili žutý kúsok mäsa v kosti, nato sme pokryli kosti mäsom a potom sme mu dali vzniknúť v stvorení ďalšom. Požehnaním oplýva Boh, najlepší z tých, ktorí tvoria. Potom veru vy umriete. A v deň zmŕtvychvstania budete veru vzkriesení. (Korán, 23:12-16)

Boh v týchto veršoch (23:12-16) Koránu hovorí o tom, že:

  • ako ľudstvo (ako celok) pochádzame z prachu Zeme (stvorili sme človeka z vybranej čiastky blata), viac v Evolučná teória a stvorenie po etapách
  • základom pre vznik nového konkrétneho jednotlivca, ľudskej bytosti, pri našom rozmnožovaní je spermia (kvapkou obsiahnutou v mužskom semene) a vajíčko, ktoré spolu splynú.
  • následne sa zygota začne deliť a deliť a postupom času vzniká embryo, ktoré má, ak sa naň pozeráme zboku, tvar pijavice (potom sme pretvorili kvapku obsiahnutú v mužskom semene v pijavicu), ktorá rovnako ako pijavica odsáva živiny z krvi svojej matky.
  • potom sa embryo ďalej formuje (nato sme pretvorili pijavicu v kúsok žutého mäsa) a má tvar ako zožuté mäso (ako keď mäso prežujeme medzi zubami)
  • následne sú formované základy kostí, ktoré sú obaľované svalmi (nato sme pokryli kosti mäsom).
Embryonálny vývin, Korán

Ľudstvo ako celok bolo teda stvorené z prachu Zeme (hliny, blata) a vody. Následne sa ako jednotlivci rozmnožujeme splynutím spermie a vajíčka. Pohlavné bunky ako aj následný embryonálny vývin jedinca Boh v Koráne opisuje vo veršoch 86:5-7 a 23:12-16.