Stvorenie sveta a vesmíru

Stvorenie sveta a vesmíru

Táto časť pojednáva o témach, ktoré sú spomínané v Koráne, a to: Teória Big-bangu, Teória rozpínania vesmíru, Teória multiplicity vesmíru a iné.


Teória veľkého tresku a rozpínanie vesmíru

Teória veľkého tresku # Najuznávanejšou teóriou vzniku vesmíru je teória Big-bang theory (Teória veľkého tresku) naznačujúca výbušný pôvod vesmíru, ktorý spôsobil existenciu priestoru, času a hmoty. Teóriu veľkého tresku vypracovali v 20. rokoch 20. storočia dvaja vedci celkom nezávisle od seba. ...

Vek vesmíru

Vek vesmíru # Aj keď Veľký tresk poskytol vysvetlenie pôvodu vesmíru, stále zostávalo potrebné vypočítať jeho vek. Aby tak urobili, astronómovia sa opäť spoliehajú na tzv. “červený posun”, aby vypočítali rýchlosti a vzdialenosti najvzdialenejších galaxií a kvazarov. Tieto vzdialenosti poskytujú dobré údaje o veku vesmíru. ...

Teória multiplicity vesmíru

Keď astronómovia diskutujú o vesmíre, vždy hovoria o pozorovateľnom vesmíre. Ak sa vrátime do čias starých Egypťanov pred päťtisíc rokmi, zistíme, že ich chápanie veľkosti vesmíru nebolo nič iné ako kupola oblohy, ktorá pokrýva Zem ako kupola v planetáriu. Hviezdy sa zdali byť nanajvýš vzdialené niekoľko tisíc kilometrov. ...

Atmosféra, ozón a dážď

Ochranná vrstva atmosféry a vrstvy Zeme # Boh v Koráne hovorí o tom, ako vytvoril Zem, a následne okolo nej vytvoril atmosféru: On je ten, kto vám stvoril všetko, čo je na zemi a potom do neba istavá a učinil sedem nebies. ...

Moria a ich prekážka

Podľa moderných znalostí je známe, že voda Stredného mora preniká cez Gibraltársky podmorský chrbát do Atlantického oceánu. Voda Stredozemného mora je teplejšia, riedšia a má väčší obsah soli. Vďaka týmto fyzikálnym vlastnostiam sú vody Stredozemného mora a Atlantického oceánu oddelené neviditeľnou bariérou. ...

Pôvod železa

Boh hovorí: Zoslali sme dolu železo, v ktorom je veľká sila a úžitok pre ľudí.. (Korán, 57:25) Na základe moderných vedeckých poznatkov dospeli vedci k jasnému záveru: železo vzniká v supernovách (vývojové štádium hviezdy) a súčasťou zemského systému sa stalo až po explózii supernovy. ...

Vznik dažďa

Vďaka mnohoročným pozorovaniam a moderným technológiam dospeli vedci k vytvoreniu podrobnej schémy priebehu dejov v atmosfére, ktorých výsledkom je dážď. Na základe týchto poznatkov bolo stanovené, že k vytvoreniu dažďa dochádza za určitých podmienok, ktoré priamo súvisia s typom vetrov a oblakov. ...

Vznik pohorí

Teória o koreňoch (kotvách) hôr bola vypracovaná v 19. storočí. Moderné výskumy v oblasti geológie a tektonickej činnosti dospeli koncom 20.storočia k potvrdeniu teórie, podľa ktorej sú pohoria hlboko zakotvené svojou štruktúrou do zemskej kôry. Štruktúra pohorí v rámci geologickej skladby zemskej kôry plní niekoľko funkcií ako je napríklad tlmenie geologických pochodov vyvolávajúcich zemetrasenie. ...