Moria a ich prekážka

Moria a ich prekážka

Podľa moderných znalostí je známe, že voda Stredného mora preniká cez Gibraltársky podmorský chrbát do Atlantického oceánu. Voda Stredozemného mora je teplejšia, riedšia a má väčší obsah soli. Vďaka týmto fyzikálnym vlastnostiam sú vody Stredozemného mora a Atlantického oceánu oddelené neviditeľnou bariérou. Rovnaká situácia nastáva podľa vedeckých poznatkov všade, kde sa stretávajú masy vody rôznych morí a oceánov. Vedci ďalej zistili, že sladkú vodu od slanej pri vtekaní riek do morí oddeľuje priestor o inej hustote než je hustota slanej alebo sladkej vody. Táto oblasť bola pomenovaná ako pyknoklinná zóna a má inú hustotu vody a inú slanosť vody ako voda rieky a voda mora. Oddeľuje slanú a sladkú vodu od seba.

Boh v Koráne hovorí:

Kto učinil zem na prebývanie a učinil cez ňu rieky a učinil jej kotvy a učinil medzi dvoma moriami prekážku? (Korán, 27:61)

On je ten, kto zmiešal obe moria. To je sladké, až silno sladké a to je slané, až silno slané a učinil medzi nimi prekážku a zadržané sú zadržaním. (Korán, 25:53)

Zmiešal obe moria, obe sa stretávajú. Medzi nimi je prekážka, ani jedno neprekračuje medzu. Ktoré z darov Pána svojho obaja popierate? (Korán, 55:19-21)