Atmosféra, ozón a dážď

Atmosféra, ozón a dážď

Ochranná vrstva atmosféry a vrstvy Zeme #

Boh v Koráne hovorí o tom, ako vytvoril Zem, a následne okolo nej vytvoril atmosféru:

On je ten, kto vám stvoril všetko, čo je na zemi a potom do neba istavá a učinil sedem nebies. A On o všetkom vie. (Korán, 2:29)

Ľudia, ktorí študujú Korán a jeho význam si všimli, že pomocou moderných technológii dospeli k objavu, že okolo Zeme je 7 ochranných vrstiev atmosféry (v dobe zoslania Koránu neexistoval pojem ochranná vrstva atmosféry, takže sa v Koráne používa pojem nebesá):

 • ionosféra
 • exosféra
 • magnetosféra
 • ozonosféra
 • homosféra
 • heterosféra
 • neutrosféra

Je nepochybné, že keď Boh stvoril atmosferický obal okolo Zeme (nebesá), a rozdelil ho (sedem), učinil tak s určitým zámerom:

Nestvorili sme nebo a zem a čo je medzi nimi pre zábavu. (Korán, 21:16)

Nestvorili sme nebo a zem a čo je medzi nimi, nadarmo. Opak si myslia len tí, ktorí odmietajú veriť.. (Korán, 38:27)

Rovnakým spôsobom Boh v Koráne opisuje rozdelenie vrstiev Zeme na 7 úrovní:

Boh je ten, kto stvoril sedem nebies a podobne i zemí. Zostupuje dole vec medzi nimi, aby ste vedeli, že Boh má na všetko moc a že Boh obsiahol všetko znalosťou svojou. (Korán, 65:12)

Tieto vrstvy Zeme sú dnes pomenované ako:

 • zemská kôra
 • astenosféra
 • vrchný plášť
 • spodný plášť
 • vonkajšie jadro
 • prechodná zóna
 • vnútorné jadro

Pokles objemu kyslíka vo vrstvách atmosféry #

Boh hovorí:

Koho Boh chce správne usmerniť, otvorí jeho hruď voči islamu. A koho chce uviesť do bludu, učiní jeho hruď stiesnenú, úzkostlivú, ako keby stúpal do neba. (Korán, 6:125)

Veda nás učí, že tlak vzduchu so stúpajúcou nadmorskou výškou klesá. Bolo zistené, že vzduch v najnižších vrstvách atmosféry je hustý. 50% všetkého vzduchu sa nachádza do 6096mnm, 90% vzduchu sa nachádza do 15240mnm. Smerom hore hustota vzduchu prudko klesá. Ak človek vystúpi nad 7600mnm, začne pociťovať nedostatok kyslíka (horská choroba). Pri ďalšom výstupe nahor dochádza k dyspnoe = tlak na hrudníku, namáhavé, obtiažne dýchanie. Ak človek pokračuje vo výstupe nahor, dochádza k uduseniu sa.

V 7. storočí boli tieto fakty o vrstvách atmosféry, rozložení vzduchu, tlaku a o kyslíku neznáme. Ľudia verili, že čím človek ide vyššie, tým viac sa priblíži k Bohu, a tým zažíva viac kľudu a šťastia vo vyšších nadmorských výškach. Tento koránsky verš poukazuje na fakt, ktorý bol dokázaný viac menej nedávno: popis dyspnoe u človeka, ktorý stúpa nahor naprieč našou atmosférou (do neba).