Pôvod železa

Pôvod železa

Boh hovorí:

Zoslali sme dolu železo, v ktorom je veľká sila a úžitok pre ľudí.. (Korán, 57:25)

Na základe moderných vedeckých poznatkov dospeli vedci k jasnému záveru: železo vzniká v supernovách (vývojové štádium hviezdy) a súčasťou zemského systému sa stalo až po explózii supernovy. Železo nepochybne nepochádza z nášho hviezdneho systému, pretože teplota nášho Slnka nie je vyhovujúcou pre vznik železa (je nízka). Keď množstvo miliónmi stupňov nahriatého formovaného železa v hviezde presiahne určitú medzu, ktorú už nemôže hviezda udržať, exploduje - vzniká nova, alebo supernova. Táto explózia umožňuje rozptyl železa vo vesmíre. Následne kusy materiálu obsahujúceho železo dopadajú na okolité planéty a telesá. Takýmto spôsobom bolo zoslané i železo na našu Zem.

Železo nie je dôležité pre nás ľudí ako nástroj, ale i ako prvok, bez ktorého je život na Zemi nemožný. Železo bolo pri formovaní Zeme vtiahnuté ho jeho jadra, čo umožnilo vznik gravitácie, ako ju na Zemi poznáme. Taktiež práve tento jav spôsobil zahriatie Zeme, čo vyvolalo vznik rôznych chemických reakcií, ktorých výsledkom bolo vytvorenie atmosféry a hydrosféry Zeme. Tekuté železo v jadre Zeme vytvára magnetické pole Zeme, ktoré generuje Van Allenové radiačné pásy a ochraňuje kľúčovú ozónovú vrstvu pred zničením kozmickým žiarením.. Železo je taktiež súčasťou metabolických pochodov v organizme (hemoglobín). Bez atómov železa by vo vesmíre neexistoval život na báze uhlíka.

Povôd železa na Zemi, Korán