Vznik pohorí

Vznik pohorí

Teória o koreňoch (kotvách) hôr bola vypracovaná v 19. storočí. Moderné výskumy v oblasti geológie a tektonickej činnosti dospeli koncom 20.storočia k potvrdeniu teórie, podľa ktorej sú pohoria hlboko zakotvené svojou štruktúrou do zemskej kôry. Štruktúra pohorí v rámci geologickej skladby zemskej kôry plní niekoľko funkcií ako je napríklad tlmenie geologických pochodov vyvolávajúcich zemetrasenie.
Boh v Koráne už v 7. storočí hovorí:

A vrhol do zeme kotvy, aby sa s vami nehýbala.. (Korán, 16:15)

Neučinili sme zem lôžkom? A hory ako kliny? (Korán, 78:6-7)