Teológia - kto je Jediný Boh?

Teológia - kto je Jediný Boh?

Ako muslimovia veríme a uctievame výhradne Jedného Jediného Boha - Stvoriteľa všetkého viditeľného i neviditeľného.

Váš Boh je len jeden jediný. (Korán, 37:4)

Váš Boh je jeden jediný Boh, niet boha okrem Neho, v Jeho moci je milosť a je milostivý. (Korán, 2:163)

..Vaším Bohom je jeden jediný Boh, Jemu sa preto oddajte. Oznám radostnú správu hlboko pokorným. (Korán, 22:34)

Aký tento Jediný Boh (Allah) je? Jeho črty nám približujú Jeho vlastnosti (Božie mená).


Prečo si Boh vyká?

Jediný Boh si pri popise rôznych činností v Koráne vyká. Mnoho ľudí má problém s pochopením toho, že Boh si zároveň vyká a zároveň je iba Jeden Jediný. Nerozumejú, prečo to robí. Jediný Boh komunikuje množným číslom z dôvodu poukázania na svoju všetko presahujúcu Vznešenosť. ...

Pridružovanie k Bohu (širk, modloslužba)

Základným princípom islamu je viera v Jediného Boha (výlučné uctievanie Jeho jediného) a konanie dobrých skutkov, život podľa Božieho Zákona. Pridružovanie k Bohu (širk) / polyteizmus / modloslužba je činnosť, ktorá dáva iným predmetom alebo ľuďom, či bytostiam vlastnosti, ktoré má len Jediný Boh. ...

Vlastnosti, mená Jediného Boha

99 Božích mien / vlastností # Jediný Boh (Alláh) je v Koráne označený menovaním Jeho vlastností, ktoré nám Ho približujú. Týchto Božích vlastností je mnoho. Zvykne sa hovoriť o 99 vlastnostiach/menách, aj keď ich presný počet nie je stanovený presne na 99. ...