Vlastnosti, mená Jediného Boha

Vlastnosti, mená Jediného Boha

99 Božích mien / vlastností #

Jediný Boh (Alláh) je v Koráne označený menovaním Jeho vlastností, ktoré nám Ho približujú. Týchto Božích vlastností je mnoho. Zvykne sa hovoriť o 99 vlastnostiach/menách, aj keď ich presný počet nie je stanovený presne na 99. V Koráne sa nachádzajú tieto Jeho pomenovania, alebo opis Jeho vlastností:

99 mien Božích, vlastnosti Allaha, Korán

Alláh, Al-láh (ﷲ) - Jediný Boh #

 • Jediný Boh, ktorý nemá žiadneho spoločníka, nie je na ničom závislý a existuje večne

Al-Illáh (‫اإلله‬) - Jediný hodný uctievania #

 • Jediný, ktorý s zaslúži byť uctievaný

Stvoril som žinnov a ľudí len preto, aby Ma uctievali. (Korán, 51:56)

Ar-Rahmán (ٱلْرَّحْمَـٰنُ) - Milostivý #

 • Milostivý, Najmilostivejší; týmto menom sa začína každá jedna súra Koránu až na jednu

Povedz: „Je to Ten, Milostivý, v moci ktorého je Milosť.." (Korán, 67:29)

Ar-Rahím (ٱلْرَّحِيْمُ) - Milosrdný #

 • Milosrdný, Najmilosrdnejší, v moci ktorého je Milosť; týmto menom sa začína každá jedna súra Koránu až na jednu

Povedz: „Vy, ktorí ste sa Mi odovzdali, ktorí ste nestriedmymi boli voči svojim dušiam, nestrácajte nádej na Božiu milosť (Božie milosrdenstvo).." (Korán, 39:53)

Al-Málik (ٱلْمَـٰلِكُ) - Kráľ #

 • Kráľ, Vládca, Panovník; v Koráne: 59:23, 20:114, 23:116

On je Boh, niet boha okrem Neho. Je Al Melek, Al Quddús, Al Salám, Al Múmen, Al Muhejmen, Al Azíz, Al Žabbár, Al Mutakabber. Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 59:23)

Boh je vysoko nad všetkým, je pravdivým Kráľom. (Korán, 20:114)

Boh je vysoko nad tým, je tým pravdivým kráľom. Niet boha okrem Neho, Pána Trónu štedrého. (Korán, 23:116)

Al-Quddús (ٱلْقُدُّوسُ) - Svätý #

 • Svätý, Najsvätejší, Čistý a Bezchybný; v Koráne: 59:23, 62:1

On je Boh, niet boha okrem Neho. Je Al Melek, Al Quddús, Al Salám, Al Múmen, Al Muhejmen, Al Azíz, Al Žabbár, Al Mutakabber. Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 59:23)

O jedinečnosti Boha a o tom, že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde, svedčí všetko, čo je v nebesiach a na zemi. On je Al Melik, Al Quddús, Al Azíz, Al Hakím (Korán, 62:1)

As-Salám (ٱلْسَّلَـٰمُ) - Darca mieru #

 • Mier, Darca mieru, Večný Pokoj, Poskytovateľ pokoja, bezpečia, Ten, ktorého činy sú dokonalé; v Koráne: 59:23

On je Boh, niet boha okrem Neho. Je Al Melek, Al Quddús, Al Salám, Al Múmen, Al Muhejmen, Al Azíz, Al Žabbár, Al Mutakabber. Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 59:23)

Al-Mu’min (ٱلْمُؤْمِنُ) - Darca viery #

 • (Mumin) - Podnecujúci vieru, Darca viery, Poskytovateľ bezpečia, Najdôveryhodnejší; v Koráne: 59:23

On je Boh, niet boha okrem Neho. Je Al Melek, Al Quddús, Al Salám, Al Múmen, Al Muhejmen, Al Azíz, Al Žabbár, Al Mutakabber. Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 59:23)

Al-Muhajmin (ٱلْمُهَيْمِنُ) - Ochranca #

 • (Muhaymin) - Ochranca a Ten, ktorý dohliada na všetko, Absolútna Autorita nad všetkým, Strážca nad svojim stvorením; v Koráne: 59:23

On je Boh, niet boha okrem Neho. Je Al Melek, Al Quddús, Al Salám, Al Múmen, Al Muhejmen, Al Azíz, Al Žabbár, Al Mutakabber. Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 59:23)

Al-‘Azíz (ٱلْعَزِيزُ) - Najmocnejší #

 • (Azíz) - Mocný, Najmocnejší, Všemocný; v Koráne: 3:6, 4:158, 9:40, 48:7, 59:23

On vám dáva podobu v materniciach, akú chce. Niet boha okrem Neho, mocného a oplývajúceho múdrosťou. (Korán, 3:6)

Boh ho zdvihol k Sebe. Boh je mocný a múdrosťou oplýva. (Korán, 4:158)

….A Boh je mocný a múdrosťou oplýva (Korán, 9:40)

Bohu náležia vojaci nebies a zeme. Boh je mocný, oplývajúci múdrosťou. (Korán, 48:7)

On je Boh, niet boha okrem Neho. Je Al Melek, Al Quddús, Al Salám, Al Múmen, Al Muhejmen, Al Azíz, Al Žabbár, Al Mutakabber. Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 59:23)

Al-Džabbár (ٱلْجَبَّارُ) - Vyzývateľ #

 • (Jabbar) - Podmaňujúci, Všemohúci, Vyzývateľ, Ten, ktorý premáha; v Koráne: 59:23

On je Boh, niet boha okrem Neho. Je Al Melek, Al Quddús, Al Salám, Al Múmen, Al Muhejmen, Al Azíz, Al Žabbár, Al Mutakabber. Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 59:23)

Al-Mutakabbir (ٱلْمُتَكَبِّرُ) - Najvyšší #

 • Najvyšší, Najhrdejší, Ten majestátny; v Koráne: 59:23

On je Boh, niet boha okrem Neho. Je Al Melek, Al Quddús, Al Salám, Al Múmen, Al Muhejmen, Al Azíz, Al Žabbár, Al Mutakabber. Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 59:23)

Al-Kháliq (ٱلْخَـٰلِقُ) - Stvoriteľ #

 • (Khallaq) - Stvoriteľ všetkého, Tvorca, Ten, ktorý tvorí niečo z ničoho; v Koráne: 6:102, 13:16, 36:81, 39:62, 40:62, 59:24

Taký je Boh, Pán váš. Niet boha okrem Neho, stvoriteľ všetkého, tak Ho uctievajte. (Korán, 6:102)

…Povedz: „Boh je stvoriteľom všetkého a On je jeden jediný a má moc nad všetkým“. (Korán, 13:16)

Nie je snáď Ten, kto stvoril nebesá a zem, schopný stvoriť niečo im podobné? Veru áno. On všetko stvoril a všetko vie (Korán, 36:81)

Boh je stvoriteľom všetkého a On sa všetkého ujíma. (Korán, 39:62)

Taký je Boh, Pán váš, stvoriteľ všetkého, niet boha okrem Neho, kam ste teda zvedení? (Korán, 40:62)

On je Boh. Je Al Cháleq, Al Báre, Al Musawwer. Jemu náležia najlepšie mená. To, čo je v nebesiach a na zemi, svedčí o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. On je mocný a oplýva múdrosťou. (Korán, 59:24)

Al-Bári’ (ٱلْبَارِئُ) - Pôvodca #

 • (Bari) - Tvorca a Pôvodca všetkého, Iniciátor; v Koráne: 59:24

On je Boh. Je Al Cháleq, Al Báre, Al Musawwer. Jemu náležia najlepšie mená. To, čo je v nebesiach a na zemi, svedčí o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. On je mocný a oplýva múdrosťou. (Korán, 59:24)

Al-Baṣír (ٱلْبَصِيرُ) - Vševidiaci #

 • (Basír) - Ten, ktorý všetko vidí (skryté, budúcnosť, minulosť), nič Mu neunikne, Vševidiaci; v Koráne: 4:58, 17:1, 42:11, 42:27

Boh všetko počuje a všetko vidí. (Korán, 4:58)

Veď On všetko počuje a všetko vidí. (Korán, 17:1)

Nič nie je ako On. On všetko počuje a všetko vidí. (Korán, 42:11)

On o tých, ktorí sa Mu odovzdali, dobre vie a všetko vidí. (Korán, 42:27)

Al-Básit (ٱلْبَاسِطُ) - Poskytovateľ #

 • Poskytovateľ, Ten, ktorý dáva neobmedzene; v Koráne: 2:245

A Boh berie a dáva a k Nemu bude váš návrat. (Korán, 2:245)

Al-Musawwir (ٱلْمُصَوِّرُ) - Dizajnér #

 • (Musawwer) - Ten, ktorý dáva tvar, formu všetkému, Umelec, Utvárajúci, Dizajnér; v Koráne: 59:24

On je Boh. Je Al Cháleq, Al Báre, Al Musawwer. Jemu náležia najlepšie mená. To, čo je v nebesiach a na zemi, svedčí o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. On je mocný a oplýva múdrosťou. (Korán, 59:24)

I stvorili sme vás, potom sme vám dali podobu.. (Korán, 7:11)

Ar-Ghaffár (ٱلْغَفَّـٰرُ) - Odpúšťajúci #

 • Odpúšťajúci (absolútne); v Koráne: 20:82, 38:66, 39:5, 40:42, 71:10

Ja som odpúšťajúci voči tomu, kto sa kajal a uveril a dobro konal a potom správne usmernenie nasledoval. (Korán, 20:82)

„Pána nebies a zeme i toho, čo je medzi nimi, mocného a odpúšťajúceho“. (Korán, 38:66)

Podriadil slnko i mesiac, každý z nich beží k času stanovenému. Veru, On je mocný a odpúšťajúci (Korán, 39:5)

„Vyzývate ma, aby som odmietol vieru v Boha a aby som k Nemu pridružil to, o čom nemám poznanie a ja vás pritom vyzývam k Mocnému a Odpúšťajúcemu?!“ (Korán, 40:42)

„Povedal som: Proste o odpustenie Pána svojho. On je odpúšťajúci“ (Korán, 71:10)

Al-Qahhár (ٱلْقَهَّـٰرُ) - Podmaniteľ #

 • Podmaniteľ, Dobyvateľ, Ten, ktorý nepozná žiadne prekážky, Absolútny premožiteľ, Ten, ktorý má moc nad všetkým, Ohromujúci; v Koráne: 12:39, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4

„Moji spoločníci vo väzení! A či rôzni páni sú lepší ako Boh, ktorý je len jeden jediný a ktorý má moc nad všetkým?“ (Korán, 12:39)

..Povedz: „Boh je stvoriteľom všetkého a On je jeden jediný a má moc nad všetkým“. (Korán, 13:16)

V deň, keď bude zem zamenená za inú zem i nebesá. A ukážu sa všetci Bohu jednému jedinému, ktorý má moc nad všetkým (Korán, 14:48)

Povedz: „Ja som len varovateľ. Niet boha okrem Boha jedného jediného, mocného“ (Korán, 38:65)

Keby si Boh bol chcel učiniť dieťa, bol by si vyvolil z radov toho, čo stvoril, čo by len chcel. Jedinečný je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. On je Boh jeden
jediný, mocný (Korán, 39:4)

Al-Wahháb (ٱلْوَهَّابُ) - Štedrý #

 • Darca, Štedrý, Veľkorysý; v Koráne: 38:9, 38:35

Majú snáď pokladnice milosti Pána tvojho, mocného a nekonečne štedrého? (Korán, 38:9)

Povedal: „Pane môj! Odpusti mi a daj mi kráľovstvo, aké nebude náležať nikomu po mne. Ty si nekonečne štedrý.“ (Korán, 38:35)

Ar-Razzáq (ٱلْرَّزَّاقُ) - Udržiavateľ #

 • Poskytujúci obživu, Udržiavateľ, Poskytovateľ všetkého; v Koráne: 51:58

Boh, On je ten, kto dáva, kto má silu a kto je pevný. (Korán, 51:58)

..Spomeňte si na dar Bohom vám daný. Je snáď stvoriteľ okrem Boha, ktorý by vám dal obživu z nebies a zeme? Niet boha okrem Neho. Kam ste zvedení. (Korán, 35:3)

Al-Fattáh (ٱلْفَتَّاحُ) - Otvárajúci #

 • Otvárajúci, Ten, ktorý všetko otvára / začína, Sudca a Ten, ktorý rozlišuje medzi pravdou a klamstvom; v Koráne: 34:26

Povedz: „Zozbiera nás Pán náš a potom rozhodne medzi nami podľa pravdy. On je rozhodcom absolútne spravodlivým a všetko vie“. (Korán, 34:26)

Al-‘Alím (ٱلْعَلِيمُ) - Vševediaci #

 • Vševediaci, Ten, ktorému nie je nič utajené, Majiteľ všetkého poznania; v Koráne: 2:158, 3:92, 4:35, 24:41, 33:40

..A kto by dobrovoľne dobro vykonal, tak nech vie, že Boh sa vždy odvďačí a všetko vie. (Korán, 2:158)

Nezískate úctivosť, pokým nebudete rozdávať z toho, čo máte radi. A čokoľvek rozdáte, Boh o tom vie. (Korán, 3:92)

..Boh medzi nimi zhodu učiní. Veď Boh všetko vie a je všeznalý. (Korán, 4:35)

..Každý pozná modlitbu svoju a spôsob, akým má svedčiť o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. Boh dobre vie, čo robia. (Korán, 24:41)

Muhammad nikdy nebol otcom nikoho z vašich mužov, ale posol Boží a zavŕšiteľ radu prorokov. Boh veru o všetkom vie. (Korán, 33:40)

Al-Qábid (ٱلْقَابِضُ) - Zadržiavateľ #

 • Zadržiavateľ, Ten, ktorý berie (i dáva) kedy chce a komu chce; v Koráne 2:245

A Boh berie a dáva a k Nemu bude váš návrat. (Korán, 2:245)

As-Samii’ (ٱلْسَّمِيعُ) - Všepočujúci #

 • (Samí) - Všepočujúci, Ten, ktorý všetko počuje, vypočuje vzývanie; v Koráne: 2:127, 2:256, 8:17, 49:1

I Abrahám zdvíhal základy Domu i Ismáil: „Pane náš, prijmi to od nás. Veď Ty všetko počuješ a všetko vieš“ (Korán, 2:127)

V náboženstve niet donútenia. Správne a rozumné od nesprávneho a nerozumného je už rozlíšené. Kto odmietne nasledovať a veriť v tágúta a uverí v Boha, ten sa uchopí pevnej rukoväti, ktorá sa nikdy nerozlomí. A Boh všetko počuje a všetko vie. (Korán, 2:256)

..A Boh všetko počuje a všetko vie. (Korán, 8:17)

Vy, ktorí ste uverili, nečiňte seba pred Boha a jeho posla. Bojte sa Boha. Veď Boh všetko počuje a všetko vie. (Korán, 49:1)

Al-Hakam (ٱلْحَكَمُ) - Sudca #

 • Sudca, Jediný, ktorý má právo rozhodovať a súdiť; v Koráne: 22:69

Boh rozhodne medzi vami v deň zmŕtvychvstania o tom, o čom ste sa sporili. (Korán, 22:69)

Al-Hakím (ٱلْحَكِيمُ) - Najmúdrejší #

 • (Haakeem, Haakim) - Najmúdrejší; v Koráne: 31:27; 46:2; 57:1; 66:2

Keby bol každý strom, ktorý je na zemi perom a more by bolo posilnené siedmimi moriami za ním, neskončili by sa slová Božie. Boh je mocný a múdrosťou oplýva. (Korán, 31:27)

Zoslanie Knihy bolo od Boha mocného, múdrosťou oplývajúceho. (Korán, 46:2)

..On je ten mocný, oplývajúci múdrosťou. (Korán, 57:1)

Boh vám uložil, ako sa spod prísah oslobodiť. Boh je vaším ochrancom. On všetko vie a múdrosťou oplýva. (Korán, 66:2)

Al-Karím (ٱلْكَرِيمُ) - Najštedrejší #

 • Najštedrejší, Veľkorysý; v Koráne: 27:40; 82:6

..Kto ďakuje, ten ďakuje pre dobro svojej duše. Kto by odmietol ďakovať, tak nech vie, že Pán môj nikoho nepotrebuje a je štedrý. (Korán, 27:40)

Človek! Čo ťa zlákalo ku klamlivej nádeji v to, že sa ti dostane od Pána tvojho štedrého, niečo, čo On neprisľúbil? (Korán, 82:6)

Al-Hafíz (ٱلْحَفِيظُ) - Strážca #

 • Ochránca, Strážca; v Koráne: 11:57; 34:21; 42:6

..A Pán môj je všetkému strážcom. (Korán, 11:57)

..Pán tvoj je všetkému strážcom. (Korán, 34:21)

Tí, ktorí si učinili mimo Neho dôverníkov, nad tými je strážcom Boh. Ty nie si za nich zodpovedný. (Korán, 42:6)

Al-Latíf (ٱلْلَّطِيفُ) - Láskavý #

 • Jemný, Láskavý, Milý; v Koráne: 22:63, 31:16, 33:34

A či si nevidel, že Boh dáva zísť dole z neba vodu, a tak sa zem stáva zelenou? Boh je milostivý (láskavý) a všeznalý. (Korán, 22:63)

..Veď Boh je milostivý a všeznalý". (Korán, 31:16)

A spomínajte, čo je prednášané vo vašich domoch z Božích znamení a múdrosti. Veď Boh je milostivý (láskavý) a všeznalý. (Korán, 33:34)

Al-ʿAhad (ٱلْأَحَد) - Jedinečný #

 • (Ahad) - Jedinečný, Jeden Jediný; v Koráne: 112:1

Povedz: On, Boh je jeden jediný (Korán, 112:1)

Al-Wáhid (ٱلْوَٰحِدُ) - Unikátny #

 • Unikátny, Jeden Jediný (bez spoločníkov, bez potomkov); v Koráne: 13:16; 14:48; 38:65; 39:4

Povedz: „Kto je Pánom nebies a zeme?“ Povedz: „Boh“. Povedz: „Aj tak ste si učinili mimo Neho za dôverníkov takých, ktorí nemajú moc sami sebe škodu alebo prospech privodiť?“ Povedz: „Dajú sa porovnať slepí a vidiaci? Alebo sa dajú porovnať temnoty a svetlo?“ Alebo azda učinili Bohu spoločníkov, ktorí stvorili niečo podobné tomu, čo On stvoril, čo spôsobilo, že im všetky stvorenia pripadali rovnaké? Povedz: „Boh je stvoriteľom všetkého a On je jeden jediný a má moc nad všetkým“. (Korán, 13:16)

V deň, keď bude zem zamenená za inú zem i nebesá. A ukážu sa všetci Bohu jednému jedinému, ktorý má moc nad všetkým (Korán, 14:48)

Povedz: „Ja som len varovateľ. Niet boha okrem Boha jedného jediného, mocného". (Korán, 38:65)

Keby si Boh bol chcel učiniť dieťa, bol by si vyvolil z radov toho, čo stvoril, čo by len chcel. Jedinečný je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. On je Boh jeden
jediný, mocný (Korán, 39:4)

As-Samad (ٱلْصَّمَدُ) - Večný #

 • Večný, Absolútny, Nezávislý (na nikom a na ničom), Pán, na ktorom závisí celé stvorenie; v Koráne: 112:2

Boh je Al Samad (Korán, 112:2)

Al-Barr (ٱلْبَرُّ) - Dobrý #

 • Dobrý, Láskavý, Zdroj dobra a milosti, Milostivý; v Koráne: 52:28

My sme Ho predtým vzývali. On je veru ten, kto sľub dodrží a je milostivý. (Korán, 52:28)

Al-Haqq (ٱلْحَقُّ) - Pravdivý #

 • Pravda, Pravdivý; v Koráne: 6:62; 22:6; 23:116; 24:25

Potom budú vrátení k Bohu, svojmu skutočnému ochrancovi. Jemu veru náleží rozhodovanie. A On je najrýchlejší spomedzi tých, ktorí niečo zúčtovávajú. (Korán, 6:62)

To preto, že Boh je pravda a že On oživuje mŕtvych a že On má moc nad všetkým (Korán, 22:6)

Boh je vysoko nad tým, je tým pravdivým kráľom.. (Korán, 23:116)

V ten deň im Boh pravdivo odplatí, čo im po pravde náleží a budú vedieť, že Boh, On je pravda zjavná. (Korán, 24:25)

Al-Bátin (ٱلْبَاطِنُ) - Neviditeľný #

 • (Batin) Neviditeľný, Skrytý, Ten, ktorý pozná skryté; v Koráne: 57:3

On je ten prvý a posledný a zjavný a skrytý. On o všetkom vie. (Korán, 57:3)

Al-Awwal (ٱلأَوَّلُ) - Prvý #

 • Prvý - Alfa, Večne Existujuci, Ten, ktorý nemá počiatok; v Koráne: 57:3

On je ten prvý a posledný a zjavný a skrytý. On o všetkom vie. (Korán, 57:3)

Al-Ákhir (ٱلْأَخِرُ) - Posledný #

 • Posledný - Omega, Nekonečný, Večne existujúci, Ten, ktorý nemá koniec; v Koráne: 57:3

On je ten prvý a posledný a zjavný a skrytý. On o všetkom vie. (Korán, 57:3)

Al-Matín (ٱلْمَتِينُ) - Pevný #

 • Pevný, Neúnavný; v Koráne: 51:58

Boh, On je ten, kto dáva, kto má silu a kto je pevný. (Korán, 51:58)

Al-Hajj (ٱلْحَىُّ) - Večne živý #

 • (Hayy) - Večne Živý, v Koráne: 2:255; 3:2; 20:111; 25:58; 40:65

Boh, niet boha okrem Neho, večne živého, večne existujúceho.. (Korán, 2:255)

Boh, niet boha okrem Neho, večne živého, večne existujúceho. (Korán, 3:2)

Tváre pokorné budú k Večne živému, Večne existujúcemu. Sklamanie utrpí ten, kto krivdu poniesol. (Korán, 20:111)

Spoľahni sa na Živého, ktorý nezomrie a vďakou Jemu svedč o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde.. (Korán, 25:58)

On je večne živý, niet boha okrem Neho, preto ho vzývajte a buďte v náboženstve svojom Jemu verní.. (Korán, 40:65)

Al-Kabír (ٱلْكَبِيرُ) - Najväčší #

 • (Kabeer) - Veľký, Najväčší, Zvrchovaný, Úplný v najvyššej kapacite, v rozsahu, v dôležitosti; Najúžasnejší; Vždy Skvelý, Vždy Úžasný; v Koráne: 13:9; 22:62; 31:30; 34:23

Pozná to, čo nie je známe i čo je známe, je veľký a je vysoko nad všetkým. (Korán, 13:9)

Tak je to, pretože On, Boh je pravda a že to, čo vzývajú mimo Neho, je nepravdou a že, On, Boh je ten Najvyšší a je Veľký. (Korán, 22:62)

To preto, že Boh, On je pravda a že to, čo vzývajú mimo Neho, je nepravda a preto, že Boh, On je Najvyšší a je Veľký. (Korán, 31:30)

..„Čo povedal váš Pán?“ Povedia: „Pravdu“. On je Najvyšší a je Veľký. (Korán, 34:23)

Al-Khabír (ٱلْخَبِيرُ) - Všeznalý #

 • (Khabeer) - Všetkého Vedomý, Všetko Znalý, Vševediaci; v Koráne: 6:18, 17:30, 49:13, 59:18

On má moc nad tými, ktorí sú Mu odovzdaní. A On múdrosťou oplýva a je všeznalý. (Korán, 6:18)

Pán tvoj zoširoka dáva obživu, komu chce a má na to moc. Veď On o tých, ktorí sú Mu odovzdaní, dobre vie a všetko vidí. (Korán, 17:30)

..Boh všetko vie a je všeznalý. (49:13)

..Veď Boh dobre vie o tom, čo konáte. (Korán, 59:18)

Al-‘Alí (ٱلْعَلِىُّ) - Najvznešenejší #

 • (Alaa, Aliyy, Alá) - Vznešený, Najvznešejší, Najvyšší; v Koráne: 4:34; 31:30; 42:4; 42:51; 34:23

..Veď Boh je nad všetkými a je veľký. (Korán, 4:34)

To preto, že Boh, On je pravda a že to, čo vzývajú mimo Neho, je nepravda a preto, že Boh, On je Najvyšší a je Veľký. (Korán, 31:30)

Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. On je najvyšší a je preveľký. (Korán, 42:4)

eprislúcha žiadnemu človeku, aby k nemu Boh prehovoril jedine ak vnuknutím, alebo spoza clony, alebo pošle posla, ktorý vnukne s jeho povolením, čo chce. On je najvyšší a múdrosťou oplýva. (Korán, 42:51)

..„Čo povedal váš Pán?“ Povedia: „Pravdu“. On je Najvyšší a je Veľký. (Korán, 34:23)

Al-Halím (ٱلْحَلِيمُ) - Súcitný #

 • Súcitný, Zhovievavý, Ten, ktorý dáva ďalšiu šancu; v Koráne 2:235, 17:44, 22:59, 35:41

..A vedzte, že Boh je odpúšťajúci a má veľkú trpezlivosť. (Korán, 2:235)

..On veru má veľkú trpezlivosť a je odpúšťajúci. (Korán, 17:44)

Dá im vojsť na miesto, s ktorým budú spokojní. Boh veru všetko vie a má veľkú trpezlivosť. (Korán, 22:59)

Boh drží nebesá a zem, aby sa nepohli zo svojho miesta. Ak by sa pohli, tak by ich nik po ňom nedokázal zachytiť. On veru má veľkú trpezlivosť a je odpúšťajúci. (Korán, 35:41)

Al-Hamíd (ٱلْحَمِيدُ) - Chvályhodný #

 • (Hameed) - Chvályhodný, Hodný všetkej chvály; v Koráne: 14:8; 31:12; 31:26; 41:42

Mojžiš povedal: „Ak odmietnete veriť vy i všetci, ktorí sú na Zemi, tak vedzte, že Boh nikoho nepotrebuje a že Jemu vďaka patrí.“ (Korán, 14:8)

Dali sme Luqmánovi múdrosť: „Ďakuj Bohu“. Kto ďakuje, ďakuje pre dobro svojej duše. Kto odmietol, nech vie, že Boh nikoho nepotrebuje a že Jemu vďaka patrí. (Korán, 31:12)

Bohu náleží všetko, čo je v nebesiach a na zemi. Boh, On je ten, kto nikoho nepotrebuje a chválu si zasluhuje. (Korán, 31:26)

Nedostane sa k nej nepravda spredu ani zozadu. Je zoslaná od Toho, ktorý múdrosťou oplýva a ktorému vďaka patrí. (Korán, 41:42)

Al-Qajjúm (ٱلْقَيُّومُ) - Sebepostačujúci #

 • (Qayyum) - Sebestačný, Sebepostačujúci, Nezávisiaci na nikom a ničom - nepotrebuje nikoho a nič (ani potravu, ani odpočiok); v Koráne: 2:255; 3:2; 20:111

Boh, niet boha okrem Neho, večne živého, večne existujúceho. Nezastihne ho driemota ani spánok. Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. Ktože by sa u Neho mohol prihovoriť inak než s Jeho povolením. Pozná ich súčasnosť i budúcnosť, ale oni neobsiahnu z Jeho poznania nič, jedine to, čo by On chcel. Jeho Kursy pojíma nebesia a zem a nezaťaží Ho ich ochrana a opatrovanie. A On je ten, nad ktorým vyššieho niet a je preveľký. (2:255)

Boh, niet boha okrem Neho, večne živého, večne existujúceho. (Korán, 3:2)

Tváre pokorné budú k Večne živému, Večne existujúcemu. Sklamanie utrpí ten, kto krivdu poniesol. (Korán, 20:111)

Al-Gfafúr (ٱلْغَفُورُ) - Odpúšťajúci mnoho #

 • (Ghafoor) - Vše Odpušťajúci, Mnohonásobne odpušťajúci; v Koráne: 2:173; 8:69; 16:110; 41:32

..Veď Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 2:172)

Jedzte teda z toho, čo ste ukoristili, je to dovolené a dobré. A bojte sa Boha. Veď Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 8:69)

Pán tvoj je po tom všetkom voči tým, ktorí emigrovali po tom, ako v skúške prepadli a po tom, ako sa snažili a boli trpezliví, Pán tvoj je po tom všetkom odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 16:110)

„Pohostenie od odpúšťajúceho a milostivého“. (Korán, 41:32)

Al-Ghanii (ٱلْغَنىُّ) - Sebestačný #

 • (Ghaniyy) - Sebestačný (Ten, ktorý nepotrebuje stvorenie), Nezávislý, Oplývajúci bohatstvom, ktoré nik iný nevlastní; v Koráne: 39:7; 47:38; 57:24

Ak budete odmietať vieru, tak vedzte, že Boh vás nepotrebuje. Nesúhlasí s tým, aby tí, ktorí sa Mu odovzdali, vieru odmietali. Ale ak vďaku prejavíte, tak ju od vás príjme.. (Korán, 39:7)

..Boh je bohatý a vy ste tí chudobní. Ak by ste sa odvrátili, tak vás vymení za ľudí iných a tí už potom nebudú vám podobní. (Korán, 47:38)

Tých, ktorí sú skúpi a prikazujú ľuďom, aby boli skúpymi. Kto sa odvráti, ten nech vie, že Boh - On je ten, kto nikoho nepotrebuje a chválu si zasluhuje. (Korán, 57:24)

Al-Qawí (ٱلْقَوِيُّ) - Najsilnejší #

 • (Qawiyy) - Najsilnejší; v Koráne: 22:40; 22:74; 42:19; 57:25

..Veď Boh je silný a mocný. (Korán, 22:40)

Nedocenili Boha docenením, ktoré Mu náleží. Boh je ale silný a mocný. (Korán, 22:74)

Boh je milostivý voči tým, ktorí sa Mu odovzdali, dáva, komu chce. On je Ten silný a mocný. (Korán, 42:19)

..Boh je silný a mocný. (Korán, 57:25)

Al-Qádir (ٱلْقَـٰدِرُ) - Najschopnejší #

 • (Qaadir) - Všemocný, Najschopnejší (všetkého), Ten, ktorý môže urobiť čokoľvek; v Koráne: 6:65; 46:33; 75:40

Povedz: „On má tú moc poslať na vás trápenie sponad vás alebo spod vašich nôh alebo vás rozdeliť na skupiny a dať jedným okúsiť obrovskú silu tých druhých. Pozri, ako podrobne vysvetľujeme znamenia, azda budú chápať. (Korán, 6:65)

Nevideli, že Boh, ktorý stvoril nebesá a zem a neunavilo Ho pritom ich stvorenie, má moc na to, aby oživil mŕtvych? Veru áno, On má nad všetkým moc. (Korán, 46:33)

A či Ten nemá moc na to, aby oživil mŕtvych? (Korán, 75:40)

Al-Madžíd (ٱلْمَجِيدُ) - Slávny #

 • (Majeed) - Slávny, Majestátny, Brilantný v dôstojnosti, úspechoch, činnosti, Oslávený; v Koráne: 11:73, 85:15

Povedali: „Čuduješ sa príkazu Božiemu? Milosť Božia a jeho požehnanie nech spočinie na vás, ľudia domu. Jemu patrí vďaka a On slávou oplýva“. (Korán, 11:73)

Majúci Trón slávny (Korán, 85:15)

Al-Mudžíb (ٱلْمُجِيبُ) - Prijímateľ prosieb #

 • (Mujeeb) - Ten, ktorý reaguje; Ten, ktorý odpovie, Prijímateľ (akceptovateľ) vzývania a prosieb; v Koráne: 11:61

..Proste Ho teda o odpustenie a potom pokánie k nemu čiňte. Pán môj je veru blízko a prosby splní. (Korán, 11:61)

At-Tawwáb (ٱلْتَّوَّابُ) - Príjemca pokánia #

 • Príjemca pokánia, Stále Odpúšťajúci, Stále umožňujúci návrat hriešnika k Nemu, v Koráne: 2:128; 4:64; 49:12; 110:3

..Veď Ty si Ten, kto pokánia prijíma a si milostivý“ (Korán, 2:128)

.. Keby boli potom, ako ukrivdili sami sebe, k tebe prišli a prosili Boha o odpustenie a posol by pre nich poprosil o odpustenie, boli by zistili, že Boh pokánie prijíma a že je
milostivý. (Korán, 4:64)

..Veď Boh pokánie prijíma a je milostivý. (Korán, 49:12)

Tak vďakou Pánovi svojmu svedč o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a pros Ho o odpustenie. On je odpúšťajúci. (Korán, 110:3)

Aš-Šakúr (ٱلْشَّكُورُ) - Odmeňujúci #

 • (Ash Shakoor) - Ten, ktorý odmeňuje i tie najmenšie dobré skutky); v Koráne: 35:30; 35:34; 42:23; 64:17

Aby ich odmenil náležitými odmenami a aby im pridal zo svojej štedrosti. On je odpúšťajúci a vďačný. (Korán, 35:30)

Povedia: „Vďaka Bohu, ktorý nás zbavil zármutku. Náš Pán je veru odpúšťajúci a vďačný“ (Korán, 35:34)

To je to, o čom Boh oznamuje radostnú zvesť tým z radov tých, ktorí sa Mu oddali, ktorí uverili a dobré skutky konali. Povedz: „Nežiadam od vás za to žiadnu odmenu, iba láskavosť k blížnemu.“ A kto by vykonal dobro, pridáme mu k nemu ešte viac dobra. Boh je odpúšťajúci a vďačný. (Korán, 42:23)

Ak poskytnete Bohu dobrú pôžičku, znásobí vám ju a odpustí vám. Boh je vďačný a má veľkú trpezlivosť. (Korán, 64:17)

Aš-Šahíd (ٱلْشَّهِيدُ) - Svedok #

 • (Ash Shaheed) - Svedok, Svedčiaci, Všetko Dosvedčujúci; v Koráne: 4:166; 22:17; 41:53; 48:28

Boh svedčí o tom, čo ti zoslal dole. Zoslal to dole na základe poznania Svojho. I anjeli svedčia o tom. A Boh postačí ako svedok. (Korán, 4:166)

Tí, ktorí uverili a tí, ktorí pokánie činili a Sábijovci a tí, ktorí podporovali a nasledovali mesiáša a zoroastrovci a tí, ktorí pridružili k Bohu, týchto Boh rozsúdi v deň zmŕtvychvstania. Boh je všetkého svedkom. (Korán, 22:17)

Ukážeme im naše znamenia v končinách nebies a zeme a v ich dušiach, až kým sa im jasne neukáže, že je to pravda. Nepostačí, že Pán tvoj, je všetkého svedkom? (Korán, 41:53)

On je ten, kto poslal svojho posla so správnym usmernením a s náboženstvom pravdy, aby ho pozdvihol nad všetky náboženstvá. Boh postačí ako svedok. (Korán, 48:28)

Al-Muqtadir (ٱلْمُقْتَدِرُ) - Dominantný #

 • Dominantný; Ten, ktorý určuje, rozhoduje, Ten, ktorý má všetkú moc; v Koráne: 6:65; 18:45; 54:42

Povedz: „On má tú moc poslať na vás trápenie sponad vás alebo spod vašich nôh alebo vás rozdeliť na skupiny a dať jedným okúsiť obrovskú silu tých druhých. Pozri, ako podrobne vysvetľujeme znamenia, azda budú chápať. (Korán, 6:65)

Uveď im príklad života najnižšieho, ktorý sa podobá na vodu, ktorej sme dali zísť dole z neba a s ktorou sa zmiešali rastliny zeme a potom sa stali suchými a polámanými, vetrami odviatymi. A Boh má moc čokoľvek vykonať. (Korán, 18:45)

Oni ale za lož označili všetky naše znamenia, a tak sme ich vzali vzatím Mocného, ktorý má moc čokoľvek vykonať. (Korán, 54:42)

Al-Muqít (ٱلْمُقِيتُ) - Správca #

 • (Muqeet) - Ten, ktorý dáva obživu, Správca; v Koráne: 4:85, 6:14

..Boh zo všetkého podiel dáva. (Korán, 4:85)

Povedz: „A či niekoho iného než Boha si mám vziať ako ochrancu? Je stvoriteľom nebies a zeme, ktorý obživu dáva a sám obživu nepotrebuje“. (Korán, 6:14)

Al-Muqaddim (ٱلْمُقَدِّمُ) - Promotér #

 • Promotér, Ten, ktorý posúva vpred a na správne miesta, povyšuje, zviditeľňuje, Ten, ktorý umožňuje napredovať; v Koráne: 16:61

Keby Boh bral ľudí na zodpovednosť za ich krivdy, nenechal by na nej nič, čo by chodilo, On ich odchod ale odkladá na čas stanovený. Keď sa naplní ich čas, nebudú ho môcť zadržať čo i len na hodinu a ani ho urýchliť (Korán, 16:61)

..My sme rozdelili medzi nich ich živobytie v živote najnižšom a pozdvihli sme niektorých z nich nad iných o stupne, aby si niektorí z nich brali iných do svojich služieb. Milosť Pána tvojho je lepšia než to, čo hromadia. (Korán, 43:32)

Al-Mu’akhkhir (ٱلْمُؤَخِّرُ) - Odsúvateľ #

 • (Muakhkhir) - Zadržiavateľ, Ten, ktorý odsúva ďaleko (časovo) - podľa toho ako chce odsunie čo chce na čas, aký chce; v Koráne: 71:4

„Odpustí vám z vašich hriechov a odloží vás na čas stanovený. Čas Bohom určený, keď príde, odložený nebude. Keby ste to len vedeli“. (Korán, 71:4)

Al-Hasíb (ٱلْحَسِيبُ) - Zúčtovateľ #

 • (Hasseb) - Ten, ktorý zúčtuje, posúdi všetky skutky, Zúčtovateľ; v Koráne: 4:6; 4:86; 33:39

..A Boh postačí ako účtovateľ. (Korán, 4:6)

Ak by ste boli pozdravení, tak pozdrav opätujte lepším alebo podobným. Veď Boh všetko zúčtuje. (Korán, 4:86)

Tí, ktorí oznamujú Božie posolstvá a obávajú sa Ho a neobávajú sa nikoho iného, len Boha. A Boh postačí ako účtovateľ. (Korán, 33:39)

Ar-Raqíb (ٱلْرَّقِيبُ) - Dôsledný pozorovateľ #

 • Ten, ktorý všetko vídí, má o všetkých a všetkom prehľad, Dôsledný pzorovateľ-Strážca, ktorý na všetko dozerá; v Koráne: 4:1; 5:117

..Veď Boh na vás dozerá. (Korán, 4:1)

..ale keď si ma vzal k Sebe, ostal si Ty nad nimi dozerať. A Ty si všetkého svedkom“ (Korán, 5:117)

Al-Wadúd (ٱلْوَدُودُ) - Milujúci #

 • (Wadood) - Milujúci; najláskavejší, Zdroj lásky, nehy, vrúcnosti; v Koráne: 11:90; 85:14

„A proste Pána svojho o odpustenie a potom k Nemu pokánie čiňte. Veď môj Pán je milostivý a láskavý“. (Korán, 11:90)

On je odpúšťajúci a láskavý. (Korán, 85:14)

Al-Wási’(ٱلْوَٰسِعُ) - Obrovský #

 • (Waasi) - Obrovský, Všetko Objímajúci, Všetko Zahŕňajúci, Ten, ktorý všetko obsiahol; v Koráne: 2:268; 3:73; 5:54

Satan vám sľubuje chudobu a prikazuje vám nemravnosti. A Boh vám sľubuje Svoje odpustenie a dobrodenie. A Boh všetko obsiahol a je vševediaci. (Korán, 2:268)

..A Boh všetko obsiahol a je vševediaci. (Korán, 3:73)

..To je Božie dobrodenie, ktoré dáva, komu chce. A Boh všetko obsiahol a všetko vie. (Korán, 5:54)

Al-Wakíl (ٱلْوَكِيلُ) - Obhajca #

 • (Wakeel) - Dôveryhodný Obhajca, Spoľahlivý Ochranca; Ten, kto dáva naisto vždy spravodlivé zadosťučinenie; v Koráne: 3:173; 4:171; 28:28; 73:9

Tým, ktorým keď ľudia povedali: „Ľudia zhromaždili proti vám veľké vojsko, tak sa ich obávajte.“ To ich vieru však ešte posilnilo a povedali: „Postačí nám Boh On je veru ten najlepší, kto sa niekoho ujme.“ (Korán, 3:173)

..A Boh sám postačí, aby sa na Neho spoľahlo. (Korán, 4:171)

Povedal: „Taká je dohoda medzi mnou a tebou. Ktorúkoľvek lehotu by som splnil, tak sa voči mne žiadneho nepráva nedopustíte a Boh sa ujme toho, čo hovoríme“. (Korán, 28:28)

K Pánovi východu a západu. Niet boha okrem Neho, preto sa naňho spoľahni. (Korán, 73:9)

Al-Wálí (ٱلْوَالِى) - Priateľ, ochranca #

 • (Waliyy, Wálií) - Ochranca-Priateľ, Skutočný ochranca a pomocník; v Koráne: 7:196, 4:45, 42:28, 45:19, 13:11

„Mojím ochrancom je Boh, ktorý zoslal dole Knihu. A On ochráni zbožných“ (Korán, 7:196)

Boh lepšie vie o vašich nepriateľoch. Boh postačí ako ochranca a Boh postačí ako pomocník a podporovateľ. (Korán, 4:45)

On je ten, kto zosiela pomoc po tom, ako zúfalí ostávajú a rozprestiera svoju milosť. On je dôverník, ktorému patrí vďaka. (Korán, 42:28)

Oni ti nepomôžu pred Bohom v ničom. Krivdiaci, tí sú jeden druhému dôverníkmi. A Boh, ten je dôverníkom bohabojných. (45:19)

..A nebudú mať mimo Neho nikoho, kto by im pomohol a podporil ich. (Korán, 13:11)

Al-Muta’áli (ٱلْمُتَعَالِى) - Najvznešenejší #

 • (Mutaaalee) - Najvyšší, Najvyššie Vznešený, Najvznešenejší; v Koráne: 13:9, 16:50, 17:43

Pozná to, čo nie je známe i čo je známe, je veľký a je vysoko nad všetkým. (Korán, 13:9)

Boja sa Pána svojho, ktorý je nad nimi a robia, čo im je prikázané. (Korán, 16:50)

Jedinečný Je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde, je vysoko, vo výškach veľkých, nad tým, čo hovoria. (Korán, 17:43)

Al-‘Afuw (ٱلْعَفُوُّ) - Odpúšťajíci, prepačujúci #

 • (Afuww) - Odpúšťajúci, Prepačujúci, Ten, ktorý maže (hriechy, previnenia); v Koráne: 4:43; 4:99; 4:149; 22:60; 58:2

..Veď Boh je prepačujúci a odpúšťajúci. (Korán, 4:43)

Tým azda Boh prepáči. A Boh je prepačujúci a odpúšťajúci. (Korán, 4:99)

Ak prejavíte dobro, ktoré ste vykonali, alebo ho skryjete, alebo prepáčite zlo vám spôsobené, tak Boh je prepačujúci a je mocný. (Korán, 4:149)

..Boh je prepačujúci a odpúšťajúci. (Korán, 22:60)

..Boh je prepačujúci a odpúšťajúci. (Korán, 58:2)

Ar-Ra’úf (ٱلْرَّءُوفُ) - Zľutujúci sa #

 • (Raoof) - Zľutujúci sa, Zhovievavý, Súcitný, Láskavý; v Koráne: 9:117; 57:9; 59:10

..Veď On je voči nim zľutujúci sa a milostivý. (Korán, 9:117)

On je ten, kto zosiela dole svojmu poddanému znamenia zjavné, aby vás vyviedol von z temnôt do svetla. Boh je voči vám zľutujúci sa a milostivý. (Korán, 57:9)

Tí, ktorí prišli po nich, hovoria: „Pane náš, odpusť nám i našim bratom, ktorí nás predbehli vo viere a neučiň v našich srdciach zlobu voči tým, ktorí uverili. Pane náš, veď ty si zľutujúci sa a milostivý“. (Korán, 59:10)

Al-Wárith (ٱلْوَٰرِثُ) - Dedič #

 • (Waarith) - Dedič všetkého a všetkých, ktorého existencia je večná; v Koráne: 15:23, 57:10, 19:40

A sme to my, kto oživuje a usmrcuje a my budeme dedičmi. (Korán, 15:23)

Čo je vám, že nemíňate na cestu, ktorú Boh určil a Bohu pritom patrí dedičstvo nebies a zeme.. (Korán, 57:10)

My zdedíme zem a každého, kto je na nej a k nám bude ich návrat. (Korán, 19:40)

A spomínaj meno Pána svojho skoro ráno i pri konci dňa (Korán, 76:25)

An-Nasir (النَّصِير) - Pomocník #

 • Pomocník; Ten, Kto vrhá hrôzu do sŕdc svojich nepriateľov a pomáha svojim verným; v Koráne 4:45

Boh lepšie vie o vašich nepriateľoch. Boh postačí ako ochranca a Boh postačí ako pomocník a podporovateľ. (Korán, 4:45)

Al-Mubin (المُبِين) - Zjavný #

 • Zjavný, Ten, ktorému zjavne patrí moc a vláda; v Koráne 57:3

On je ten prvý a posledný a zjavný a skrytý. On o všetkom vie. (Korán, 57:3)

Al-Hafijj (الحَفِيّ) - Láskavý, Milý #

 • Ten, ktorý je vždy láskavý, milý k svojim služobníkom; v Koráne 19:47

..Budem pre teba prosiť o odpustenie môjho Pána, On je ku mne vždy láskavý a milý. (Korán, 19:47)

Al-Azím (ٱلْعَظِيمُ) - Preveľký #

 • Preveľký, Veľkolepý, Najvyšší v každom zmysle; v Koráne 42:4, 56:96 a 2:255

Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. On je najvyšší a je preveľký. (Korán, 42:4)

Spomínaním mena Pána svojho preveľkého, svedč o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. (Korán, 56:96)

..A On je ten, nad ktorým vyššieho niet a je preveľký. (Korán, 2:255)

Al-Muhít (المُحيط) - Všeponímajúci #

 • Ten, ktorý všetko poníma, Všeponímajúci, Ten, ktorý všetko obsiahol v znalosti; v Koráne 2:261, 4:130, 24:32

A Boh všetko obsiahol a je vševediaci. (Korán, 2:261)

A ak by sa obaja rozišli, Boh každému z nich pomôže a dá zo svojej hojnosti. Boh všetko obsiahol a múdrosťou oplýva. (Korán, 4:130)

..Boh všetko obsiahol a všetko vie. (Korán, 24:32)